Organization of Scientific Seminar

12/09/2014
Kính gửi: Các thầy cô trong Viện
Trung tâm nghiên cứu và phát triển Công nghệ sinh học tổ chức buổi seminar khoa học:
  1. Nanofibers va ứng dụng – TS. Trương Quốc Phong
  2. Báo cáo về chương trình Sakura, 2014 tại Kagawa University – TS. Nguyễn Tiến Thành
Thời gian: 9h00, ngày 19/09/ 2014 (Thứ Sáu)
Địa điểm: Phòng họp 201A – C4
Kính mời các thầy cô quan tâm tới dự.