NCS Phùng Thị Thủy bảo vệ LATS cấp Trường

13/01/2017
Kính mời các Thầy Cô tham dự buổi đánh giá LATS cấp Trường
 
NCS: Phùng Thị Thủy
Tên Luận án: Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện nhanh Listeria monocytogenes và phân tích đặc điểm dịch tễ học phân tử của chủng phân lập được trong một số thực phẩm có nguy cơ cao trên thị trường Việt Nam
Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học
Thời gian: 9h00 ngày 20/1/2017
Địa điểm: Phòng 318 nhà C1
 
Kính mong các Thầy Cô bố trí thời gian tham dự.