Chương trình hội nghị NCKH Sinh viên lần thứ 34 năm 2017

18/05/2017
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH LẦN THỨ 34 NĂM 2017
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

(Thứ Tư, ngày 24/05/2017)
 
Thời gian Hoạt động
8h30-8h45
Khai mạc Hội nghị NCKH sinh viên cấp Viện lần thứ 34
Địa điểm: Phòng Hội thảo 902, Thư viện Tạ Quang Bửu Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Phát biểu khai mạc hội nghị của Lãnh đạo Viện
  • Phát biểu của lãnh đạo Phòng KHCN, Trường ĐHBKHN
8h45-11h55
Báo cáo tại các Hội đồng
  1. Phân ban Kỹ thuật thực phẩm
Địa điểm: Phòng Hội thảo 303, Thư viện Tạ Quang Bửu Đại học Bách Khoa Hà Nội
  1. Phân ban Kỹ thuật sinh học
Địa điểm: Phòng Hội thảo 902, Thư viện Tạ Quang Bửu
Đại học Bách Khoa Hà Nội
11h30-13h30 Nghỉ trưa
13h30-16h00
Hội nghị các phân ban (tiếp tục)
  1. Phân ban Kỹ thuật thực phẩm
Địa điểm: Phòng Hội thảo 303, Thư viện Tạ Quang Bửu Đại học Bách Khoa Hà Nội
  1. Phân ban Kỹ thuật sinh học
Địa điểm: Phòng Hội thảo 902, Thư viện Tạ Quang Bửu
Đại học Bách Khoa Hà Nội
16h30 -17h
Trao giải và bế mạc
Địa điểm: Phòng Hội thảo 902, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Báo cáo tổng kết của hai hội đồng:
  1. Phân ban Kỹ thuật sinh học
  2. Phân ban Kỹ thuật thực phẩm
- Phát biểu của chủ tịch các Hội đồng
- Trao giải
- Phát biểu bế mạc Hội nghị của Lãnh đạo Viện CNSH-CNTP
 
Trân trọng kính mời các thầy cô, các bạn sinh viên đến dự!
Viện CNSH & CNTP