CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NCKH SINH VIÊN LẦN THỨ 35 NĂM 2018

08/05/2018
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH LẦN THỨ 35 NĂM 2018
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
(Thứ Hai, ngày 15/05/2018)
 
Thời gian Hoạt động
8h15-8h30 Khai mạc Hội nghị NCKH sinh viên cấp Viện lần thứ 35
Địa điểm: Phòng Hội thảo 902, Thư viện Tạ Quang Bửu Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Phát biểu khai mạc hội nghị của Lãnh đạo Viện
  • Phát biểu của lãnh đạo Phòng KHCN, Trường ĐHBKHN
8h30-11h30 Báo cáo tại các Hội đồng
  1. Phân ban Kỹ thuật thực phẩm
           Địa điểm: Phòng Hội thảo 902, Thư viện Tạ Quang Bửu
          Đại học Bách Khoa Hà Nội
  1. Phân ban Kỹ thuật sinh học
       Địa điểm: Phòng Hội thảo 923, Thư viện Tạ Quang Bửu
       Đại học Bách Khoa Hà Nội
11h30-13h30           Nghỉ trưa
13h30-16h00    Hội nghị các phân ban (tiếp tục)
  1. Phân ban Kỹ thuật thực phẩm
        Địa điểm: Phòng Hội thảo 902, Thư viện Tạ Quang Bửu
       
Đại học Bách Khoa Hà Nội
  1. Phân ban Kỹ thuật sinh học
        Địa điểm: C4-201, Văn phòng Viện CNSH - CNTP
        Đại học Bách Khoa Hà Nội
16h30 -17h00 Trao giải và bế mạc
Địa điểm: Phòng Hội thảo 902, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Báo cáo tổng kết của hai hội đồng:
  1. Phân ban Kỹ thuật sinh học
  2. Phân ban Kỹ thuật thực phẩm
- Phát biểu của chủ tịch các Hội đồng
- Trao giải
- Phát biểu bế mạc Hội nghị của Lãnh đạo Viện CNSH-CNTP

Trân trọng kính mời các thầy cô, các bạn sinh viên đến dự!
Viện CNSH & CNTP