Liên Chi Đoàn Viện CNSH & CNTP được nhận bằng khen của BCH Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

19/02/2019
Năm 2017-2018 LCĐ Viện CNSH & CNTP đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học. Với nhiều sự kiện được tổ chức như Chương trình Chào đón tân sinh viên vào Viện Bình minh Sinh Phẩm; Job Fair: Ngày hội tư vấn việc làm định hướng tương lai; Giải bóng đá nam sinh Viên;…Tất cả đều được tổ chức với mục đích hướng tới sinh viên, được đông đảo sinh viên ủng hộ và đều diễn ra hết sức thành công.
BCH Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã gửi bằng khen để khen ngợi Liên Chi Đoàn Viện.
 

Bằng khen của BCH Trung Ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
 
Sang năm tới, LCĐ sẽ tiếp tục phát huy những gì làm được, tiếp tục lấy sinh viên làm gốc, theo sự chỉ đạo của Đoàn TNCS đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên sinh viên trong và ngoài Viện, gặt hái nhiều thành công hơn nữa.
 
Thầy Phan Minh Thụy – Bí thư LCĐ và một số đồng chí cán bộ Đoàn tiêu biểu