APEC Yes Challenge 2019!

14/03/2019

APEC YES Challenge  là cuộc thi được tổ chức bởi Trung tâm nghiên cứu APEC về Công nghệ sinh học tiên tiến (APEC-ACABT) nhằm phát triển ứng dụng Synergy Green, mục đich không chỉ giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu mà còn thúc đẩy nhận thức về tính bền vững. Cuộc thi chào đón tất cả sinh viên đại học và sau đại học với cố vấn.

Thông tin chi tiết: Xem tại đây