Future Aspiration 2019 - Khát vọng tương lai 2019

27/03/2019
Ngày nay, một trong những hạn chế của các sinh viên đã và sắp tốt nghiệp khi đi xin việc làm là kĩ năng trình bày, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng viết CV, kĩ năng phỏng vấn. Trong đó, kĩ năng viết CV là rất quan trọng, bước mở đầu khi đi xin việc làm.
Ngày 25/03/2019, nhằm giúp đỡ các sinh viên, LCĐ Viện CNSH&CNTP kết hợp với CLB Tiếng Anh Chuyên Ngành Viện CNSH&CNTP đã tổ chức chương trình “Future Aspiration” để nâng cao và cải thiện các kĩ năng này, đồng thời chương trình còn giúp định hướng nghề nghiệp cho các sinh viên chưa định hướng được công việc trong tương lai của mình.


Chương trình Future Aspiration là một chương trình ý nghĩa, giúp các bạn sinh viên đã và sắp tốt nghiệp chuẩn bị hành trang đi tìm việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo, trao đổi với các sinh viên góc nhìn thực tế về thị trường lao động và cách thức phát huy năng lực của bản thân sau những năm học tập trên giảng đường đại học.


Trong chương trình, các thầy, và các bạn sinh viên đã giảng giải, phân tích, chia sẻ những kinh nghiệm, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, hướng dẫn cách viết CV, giúp giải quyết, làm sáng tỏ các thắc mắc, lời chia sẻ bổ ích về chuyên ngành, kĩ năng công việc, cuộc sống.
 
Thầy Chu Kỳ Sơn, thầy Lê Tuân, thầy Nguyễn Văn Hưng đã góp mặt và chia sẻ những điều quý báu, giúp đỡ các bạn sinh viên hiểu thêm về các kiến thức chuyên ngành, kĩ năng công việc và định hướng việc làm.


Sau chương trình này, các bạn sinh viên đã có thể tự trang bị thêm cho mình những kiến thức, kĩ năng, và có thể tự trang bị cho bản thân mình một bản CV hiệu quả khi đi phỏng vấn.
​​​​​​​
 Đồng Hương Giang - KTTP 02 - K60
Ban chấp hành Liên chi đoàn Viện CNSH&CNTP