Template Đồ án tốt nghiệp/ Luận văn Thạc sỹ

27/12/2019
Từ học kỳ 20191, tất cả sinh viên và học viên sẽ sử dụng chung một mẫu Template khi format văn bản, in và đóng quyển Đồ án tốt nghiệp/luận văn thạc sỹ.
Việc sử dụng template này cũng giúp cho sinh viên cải thiện kỹ năng soạn thảo một báo cáo khoa học trên MS Word với nhiều tính năng hỗ trợ.
Download: Template ĐATN/LVThS
Viện CNSH & CNTP