Điểm mới trong tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2020

24/06/2020
Năm nay thí sinh có SAT, ACT, A-Level có thể được xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành tại Đại học Bách khoa Hà Nội (tuỳ theo mức điểm khác nhau). Cụ thể đối với các ngành Kỹ thuật Thực phẩm, Kỹ thuật Sinh học và CTTT Kỹ thuật Thực phẩm:

1. Kỹ thuật thực phẩm (BF2)
  • A-Level: PUM range ≥ 90 (Toán A)
  • ACT (36) ≥ 31 (Toán ≥ 32)
  • SAT (1600) ≥ 1400 (Toán ≥ 750)
2. Kỹ thuật Sinh học (BF1) và CTTT Kỹ thuật Thực phẩm (BF-E12) 
  • A-Level: PUM range ≥ 80 (Toán A)
  • ACT (36) ≥ 29 (Toán ≥ 30)
  • SAT (1600) ≥ 1340 (Toán ≥ 700)
Điều kiện dự tuyển:
  • Điểm trung bình học tập từng năm học lớp 10, 11 và 12 đạt từ 8.0 trở lên (riêng đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 chỉ tính học kỳ 1).
  • Đối với chứng chỉ A-Level, các môn học phải phù hợp với ngành dự tuyển.
Điều kiện trúng tuyển:
  • Số thí sinh tuyển thẳng không vượt quá 15% chỉ tiêu của một ngành (ưu tiên thí sinh có kết quả cao hơn)
  • Thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT