Thông báo về lễ bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên KTSH k60

09/07/2020
Viện CNSH & CNTP trân trọng thông báo tới các sinh viên chuyên ngành KTSH - K60 lịch bảo vệ tốt nghiệp như sau:
Thời gian: cả ngày 16/07/2020 và buổi sáng 17/07/2020.
Giờ làm việc: buổi sáng từ 8h00, buổi chiều từ 13h30

HỘI ĐỒNG 1, chuyên ngành KTSH – Phòng D4-102

Chủ tịch hội đồng: PGS.TS. Tô Kim Anh
Thư ký hội đồng: TS. Lê Tuân
Ủy viên: PGS. TS. Trương Quốc Phong; TS. Đặng Minh Hiếu; PGS.TS. Lê Thanh Hà
Sinh viên thuộc hội đồng 1 nộp quyển và bản vẽ (nếu có) cho thầy Lê Tuân tại P208-C4, muộn nhất 18h00 ngày 10/07/2020

HỘI ĐỒNG 2, chuyên ngành KTSH – Phòng D4-103

Chủ tịch hội đồng: PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Sâm
Thư ký hội đồng: TS. Nguyễn Trường Giang
Ủy viên:  PGS.TS. Nguyễn Lan Hương;  PGS.TS. Trần Liên Hà; TS. Lê Quang Hòa
Sinh viên thuộc hội đồng 2 nộp quyển và bản vẽ (nếu có) cho thầy Nguyễn Trường Giang tại P208-C4, muộn nhất 18h00 ngày 10/07/2020

HỘI ĐỒNG 3, chuyên ngành KTSH – Phòng D4-104

Chủ tịch hội đồng: PGS.TS. Khuất Hữu Thanh
Thư ký hội đồng:  TS. Đỗ Biên Cương
Ủy viên:  PGS.TS. Quản Lê Hà; TS. Nguyễn Tiến Thành; TS. Phạm Tuấn Anh
Sinh viên thuộc hội đồng 3 nộp quyển và bản vẽ (nếu có) cho thầy Đỗ Biên Cương tại P208-C4, muộn nhất 18h00 ngày 10/07/2020
 
 

 
 
 
Viện CNSH & CNTP