Danh sách SV báo cáo Hội nghị SVNCKH cấp Viện lần thứ 33- năm 2016

23/05/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN BÁO CÁO CẤP VIỆN
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ 33

Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm (27/05/2016)
 
PHÂN BAN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Địa điểm: Phòng Hội thảo 902, Thư viện Tạ Quang Bửu
Đại học Bách Khoa Hà Nội
 
TT Họ và tên sinh viên Lớp - Khóa
1 Nguyễn Quỳnh Anh KTSH K56
2 Lưu Xuân Chỉnh  KTSH K57
3 Trần Thị Linh KTSH K56
4 Trương Thành Luân KTSH-K56
5 Tô Thị Nga KTSH K56
6 Lê Thị Nguyệt KTSH K56
7 Trần Thị Thanh Tâm KTSH K56
8 Nguyễn Thị Thanh KTSH K56
9 Tạ Mai Trang KTTP K56
 
 
PHÂN BAN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Địa điểm sáng: 201A-C4, Đại học Bách Khoa Hà Nội
Địa điểm chiều: Phòng Hội thảo 902, Thư viện Tạ Quang Bửu
 
TT Họ và tên sinh viên Lớp - Khóa
1 Nguyễn Thị Phương Anh KTTP K56
2 Nguyễn Thị Bích
Trần Việt Bách
KTTP K56
3 Trần Đức Đạt KTTP K58
4 Bùi Thị Hiệu
Đặng Thị Dung
KTTP K56
5 Nguyễn Thị Hằng  KTTP K56
6 Nguyễn Thị Hồng KTTP K56
7 Trương Thị Hồng Huế KTTP K56
8 Đỗ Đình Quyết
Lê Anh Thái     
KTTP K57
KTHH K56
9 Tạ Thanh Thuỷ
Đỗ Trang Nhung
CNTP K57
KTTP K56
 
 
Chi tiết lịch báo cáo của từng sinh viên/ nhóm sinh viên xem file đính kèm.