Chương trình hội nghị NCKH Sinh viên lần thứ 33 - năm 2016

16/05/2016
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH LẦN THỨ 33 - NĂM 2016
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

(Thứ Sáu ngày 27/05/2016)
 
 Thời gian Hoạt động
8h30-8h45 Khai mạc Hội nghị NCKH sinh viên cấp Viện lần thứ 33
Địa điểm: Phòng Hội thảo 702, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
-       Phát biểu khai mạc hội nghị của lãnh đạo Viện
-       Phát biểu của lãnh đạo Phòng KHCN, Trường ĐHBKHN
8h45-11h55 Báo cáo tại các Hội đồng
1.  Phân ban Công nghệ thực phẩm
Địa điểm: 201A-C4, Đại học Bách Khoa Hà Nội
2.  Phân ban Công nghệ Sinh học
Địa điểm: Phòng Hội thảo 702, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội
11h55-13h30 Nghỉ trưa
13h30-16h00 Hội nghị các phân ban (tiếp tục)
1.  Phân ban Công nghệ thực phẩm
Địa điểm: Phòng hội thảo 923, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội
2.  Phân ban Công nghệ Sinh học
Địa điểm: Phòng Hội thảo 702, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội
1600h -17h00 Trao giải và bế mạc
Địa điểm: Phòng hội thảo 923, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Báo cáo tổng kết của hai hội đồng:
  1. Phân ban Công nghệ Thực phẩm
  2. Phân ban Công nghệ Sinh học
- Phát biểu của chủ tịch các hội đồng
- Trao giải
- Phát biểu bế mạc Hội nghị của Lãnh đạo Viện CNSH và CNTP
 
Trân trọng kính mời các thầy cô, các bạn sinh viên đến dự.