Nhằm đẩy mạnh các chương trình hợp tác trong đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức và công nghệ, hôm nay, ngày 7/6/2019, tại Viện CNSH & CNTP đã diễn ra tọa đàm và lễ kí kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác giữa Viện và công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông, tỉnh Thanh Hóa;
Workshop 01/06/2019
For more detail...
Currently, there are 30 AUN core member universities and 88 AUN-QA associate members of 10 countries in the region. In particular, Vietnam has 36 AUN-QA member universities.
On May 21, 2019, at the Vietnam-Soviet Friendship Cultural Palace, the Ministry of Industry and Trade organized a conference to summarize the 10-year implementation of the campaign "Vietnamese people prioritize Vietnamese goods" in Industry and Trade.
Hanoi University of Science and Technology announced...
On May 19, 2019, at C2 Hall, Hanoi University of Science and Technology solemnly held a graduation ceremony and awarded 1221 new engineers and bachelor's degrees for the 2018-2019 academic year.
Date: 9.30AM, 14th, May, 2019 Location: Room 201A-C4
Ngoài sự tổ chức và chỉ đạo từ Ban lãnh đạo (BLĐ) Viện CNSH & CNTP, thành công của sự kiện “Ngày hội tư vấn việc làm - JobFair 2019” lần này chính là nhờ một phần lớn từ sự góp mặt hỗ trợ của đội ngũ các bạn sinh viên Liên chi đoàn (LCĐ), Liên chi hội (LCH), Đội tình nguyện (ĐTN), Đội ngũ SV truyền thông của Viện CNSH & CNTP.
For more detail...