IFS is a research council with international operations and the mission to build the scientific capacity of developing countries in sciences related to the sustainable management of biological and water resources (http://www.ifs.se).
In Phase II of the AUN/SEED-Net Project, the support for visit is expanded to cover all Member Institutions including non-host Member Institutions through a supporting program called Short-term Visit in ASEAN (SVAS).
Thời gian: 9h00-11h30 ngày 7/12/2011 (Thứ Tư) Địa điểm: Phòng 222 nhà C1 - Trường ĐHBK HN
Maheva Project 30/09/2010
The Maheva team is very happy to announce you that the new website of the project is now online and operational : www.maheva.eu. All candidates can now apply; they have until the 22th November 2010 to candidate for this first call.
Theo thông báo của Cục đào tạo nước ngoài, Bộ Giáo dục và đào tạo 300 suất học bổng dự kiến là 300 suất dành cho nghiên cứu sinh bằng ngân sách nhà nước năm 2009 (đợt bổ sung)
A 1 year post-doctoral position starting before the end of 2010 is open at the INSERM UMR 866, “Lipids, Nutrition, Cancer” 6 Bd Gabriel, 21 000 DIJON, France.
Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) thông báo chương trình học giả VEF 2010-2011 dành cho người có bằng tiến sĩ trong các ngành được VEF cấp học bổng về khoa học cơ bản (tự nhiên, vật lý và môi trường), toán học, y học (như y tế công cộng), công nghệ; sinh học, hóa học, khoa học nông nghiệp.
Trong khuôn khổ hợp tác với tổ chức Mạng lưới nghiên cứu về an toàn thực phẩm châu Âu (MoniQA), Viện Công nghệ sinh học – Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ tổ chức Khóa học quốc tế "Các phương pháp phân tích chất lượng các thực phẩm xuất khẩu sang châu Âu” từ ngày 29/09/2009 đến ngày 01/10/2009