Đối tượng tuyển sinh: - Kỹ sư Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà nội - Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp Xem chi tiết...
- Thời gian giới thiệu: 15h00 ngày 13/9/2011 - Địa điểm: C1-222 - Xem chi tiết...
Công ty cổ phần Thực phẩm LBB Việt Nam cần tuyển dụng một số vị trí kỹ sư Thực phẩm và Kỹ sư Máy thực phẩm...
Số lượng tuyển dụng: 03 Thời hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 6 năm 2011 Chuyên ngành đối tượng tuyển dụng: Công nghệ Thực phẩm
Xem thông tin chi tiết....