APEC Yes Challenge là cuộc thi được tổ chức thường niên tại Đài Loan bởi APEC Research Center for Advanced Biohydrogen Technology (APEC-ACABT) nhằm tìm kiếm và phát triển các ý tưởng đổi mới xã hội, phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và các vấn đề cộng đồng. Cuộc thi dành cho đối tượng sinh viên, học viên cao học từ tất cả các trường đại học thuộc các nước thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Năm 2019, lần đầu tiên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với đại diện là Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm có 1 đội tham dự APEC Yes Challenge.
On May 21st, 2019, the School of Biotechnology and Food Technology conducted the 36th Student Scientific Research Conference with the participation of many lecturers and students.
Older location: P923 - Ta Quang Buu library New location: P903B - Ta Quang Buu library
Date: 21st, May, 2019 Location: Room 902, 903B, Ta Quang Buu Library
Hoạt động NCKH Sinh viên đã và đang được nhiều sinh viên tham gia. Những thách thức và cơ hội đang ở phía trước bạn. Bạn cần chuẩn bị những gì cho mùa NCKH Sinh viên năm nay!