On May 21st, 2019, the School of Biotechnology and Food Technology conducted the 36th Student Scientific Research Conference with the participation of many lecturers and students.
Older location: P923 - Ta Quang Buu library New location: P903B - Ta Quang Buu library
Date: 21st, May, 2019 Location: Room 902, 903B, Ta Quang Buu Library
Hoạt động NCKH Sinh viên đã và đang được nhiều sinh viên tham gia. Những thách thức và cơ hội đang ở phía trước bạn. Bạn cần chuẩn bị những gì cho mùa NCKH Sinh viên năm nay!