Thông báo tuyển sinh thạc sỹ đợt 1 năm 2020 của Trường ĐH BKHN
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ hình thức đào tạo tập trung theo học chế tín chỉ với các nội dung sau đây ...
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ ...
Nhu cầu nhân lực chất lượng cao có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đối với các doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu ngày một tăng cao. Tuy nhiên, hiện nay việc thu hút người học tham gia học tập, nghiên cứu ở bậc sau đại học đang gặp nhiều khó khăn đối với các cơ sở đào tạo trong nước.
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tuyển sinh trình độ thạc sĩ với 2 chương trình đào tạo: Thạc sĩ Khoa học/Kỹ Thuật, Công nghệ và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản lý Kỹ thuật - Công nghệ...