Hướng nghiên cứu

 

Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm đã và đang tích cực tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình nghiên cứu của Nhà nước và các Bộ ngành, các Sở Khoa học và công nghệ và các quỹ nghiên cứu trong và ngoài nước.

Các hướng nghiên cứu chính hiện nay của Viện Công nghệ sinh học Công nghệ thực phẩm:

+ Khai thác các hợp chất có hoạt tính sinh học và ứng dụng trong thực phẩm chức năng và dược phẩm
+ Nghiên cứu enzym, enzym tái tổ hợp và kỹ thuật enzym ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm, công nghiệp giấy và xử lý môi trường
+ Nghiên cứu vi khuẩn probiotic, prebiotic và ứng dụng trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi
+ Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bảo quản và chế biến sau thu hoạch
+ Nâng cao chất lượng thực phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm
+ Phát triển kỹ thuật phân tích nhanh độc tố, vi sinh vật và dư lượng thuốc trừ sâu
+ Sử dụng có hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm
+ Nghiên cứu công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học (bioethanol, biobutanol)
+ Xử lý nước thải và chất thải hữu cơ bằng công nghệ vi sinh
+ Nghiên cứu và phát triển các quá trình và thiết bị trong công nghệ sinh học, thực phẩm