Danh sách cán bộ

PGS.TS. NGUYỄN LAN HƯƠNG

Trưởng Bộ môn

Phòng: 208-C4

Phone: +84-24 38682453

Fax: +84-24 3868 2470

Email: huong.nguyenlan@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. HỒ PHÚ HÀ

Trưởng Bộ môn

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: ha.hophu (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. PHẠM TUẤN ANH

Trưởng Bộ môn

Phòng: 201b-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: anh.phamtuan2 (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. VŨ HỒNG SƠN

Trưởng Bộ môn

Phòng: 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: son.vuhong (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS.NGUYỄN NGỌC HOÀNG

Trưởng Bộ môn

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hoang.nguyenngoc (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. ĐỖ THỊ YẾN

Giám đốc Trung tâm

Nhà B4, ngõ 15 Tạ Quang Bửu

Phone: +84-24 36230945

Fax: +84-24 3868 2470

Email: yen.dothi (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. NGUYỄN TIẾN THÀNH

Giám đốc Trung tâm

Phòng: 305-B1

Phone: +84-24 36231457/+84943459843

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thanh.nguyentien (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

Phó trưởng bộ môn

Phòng: 208-C4

Phone: +84-24 3868 2453

Fax: +84-24 3868 2470

Email: giang.nguyentruong1@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. VŨ THU TRANG

Phó trưởng Bộ môn

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: trang.vuthu (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. ĐỖ BIÊN CƯƠNG

Phó trưởng Bộ môn

Phòng: 201-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: cuong.dobien (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. NGUYỄN THỊ THẢO

Phó trưởng Bộ môn, Chủ tịch công đoàn Viện

Phòng: 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thao.nguyenthi (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS.NGUYỄN ĐỨC TRUNG

Phó trưởng Bộ môn

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: trung.nguyenduc (at) hust.edu.vn

Chi tiết