Danh sách cán bộ

PGS.TS KHUẤT HỮU THANH

Nguyên phó giám đốc Trung tâm (2010-2017)

Phòng: 208-B1

Phone: +84-24 36231 457 (801)

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thanh.khuathuu (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS.TRƯƠNG QUỐC PHONG

Phó Viện Trưởng

Phòng: 307-B1

Phone: +84-24 36231 457 (808)

Fax: +84-24 3868 2470

Email: phong.truongquoc (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. PHẠM NGỌC HƯNG

Trưởng bộ phận kỹ thuật

Nhà B4, ngõ 15 Tạ Quang Bửu

Phone: +84-24 36230945

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hung.phamngoc (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS.QUẢN LÊ HÀ

Giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng nhiệm kỳ 2013-2018

Phòng: 208-C4, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Phone: +84-24 3868 2453

Fax: +84-24 3868 2470

Email: ha.quanle@hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. CHU KỲ SƠN

Viện trưởng

Phòng: 202-C4

Phone: +84-24 3868 2470

Fax: +84-24 3868 2470

Email: son.chuky (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. TÔ KIM ANH

Giảng viên

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 36231457

Fax: +84-24 38682470

Email: anh.tokim (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. NGUYỄN THỊ MINH TÚ

Phó viện trưởng

Phòng: 202-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: tu.nguyenthiminh (at) hust.edu.vn

Chi tiết

GVCC.TS.NGUYỄN MINH HỆ

Giảng viên

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: he.nguyenminh (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. LÊ QUANG HÒA

Trưởng phòng thí nghiệm kĩ thuật gen

Phòng: 306–B1

Phone: +84-24 36231 457

Fax: +84-24 38682470

Email: hoa.lequang (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. TỪ VIỆT PHÚ

Trưởng bộ phận phát triển sản phẩm

Nhà B4, ngõ 15 Tạ Quang Bửu

Phone: +84-24 36230945

Fax: +84-24 3868 2470

Email: phu.tuviet (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS.ĐỖ THỊ HOA VIÊN

Giảng viên cao cấp

Phòng: 208-C4

Phone: +84-24 3868 2453

Fax: +84-24 3868 2470

Email: vien.dothihoa@hust.edu.vn

Chi tiết

GS. TS. NGUYỄN VĂN CÁCH

Giảng viên cao cấp

Phòng: 201-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: cach.nguyenvan (at) hust.edu.vn

Chi tiết