Danh sách cán bộ

TS. NGUYỄN CHÍNH NGHĨA

Giảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-4 3868 0119

Fax: +84-4 3868 2470

Email: nghia.nguyenchinh@hust.edu.vn

Chi tiết

KS. BÙI KIM HOA

Giảng viên

Phòng: C4-201

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hoa.buikim (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. Nguyễn Hải Vân

Giảng viên

206B-C4

Phone: +84-4 3868 0119

Fax: +84-4 3868 2470

Email: van.nguyenhai@hust.edu.vn

Chi tiết