Danh sách cán bộ

PGS.TS. LÊ THANH HÀ

Trưởng Bộ môn

Phòng: 208-C4

Phone: +84-24 3868 2453

Fax: +84-24 3868 2470

Email: ha.lethanh (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. NGUYỄN LAN HƯƠNG

Phó trưởng Bộ môn

Phòng: 208-C4

Phone: +84-24 38682453

Fax: +84-24 3868 2470

Email: huong.nguyenlan (at) hust.edu.vn

Chi tiết

GS.TS. HOÀNG ĐÌNH HÒA

Giảng viên

Phòng: 208-C4

Phone: +84-24 3868 2453

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hoa.hoangdinh (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS.QUẢN LÊ HÀ

Giảng viên

Phòng: 203-C4

Phone: +84-24 3868 2470

Fax: +84-24 3868 2470

Email: ha.quanle (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS.ĐỖ THỊ HOA VIÊN

Giảng viên

Phòng: 208-C4

Phone: +84-24 3868 2453

Fax: +84-24 3868 2470

Email: vien.dothihoa (at) hust.edu.vn

Chi tiết

Ths. PHẠM THỊ QUỲNH

Giảng viên TH

Phòng 208-C4 & 102-C10

Phone: +84-24 3868 2453

Fax: +84-24 3868 2470

Email: quynh.phamthi (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

Giảng viên

Phòng: 208-C4

Phone: +84-24 3868 2453

Fax: +84-24 3868 2470

Email: giang.nguyentruong1 (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. LÊ TUÂN

Giảng viên

Phòng: 208 - C4

Phone: +84-24 3868 2453

Fax: +84-24 3868 2470

Email: tuan.le1@hust.edu.vn

Chi tiết