Danh sách cán bộ

TS.VŨ HỒNG SƠN

Trưởng Bộ môn

Phòng: 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: son.vuhong (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS.NGUYỄN THỊ THẢO

Phó trưởng Bộ môn

Phòng: 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thao.nguyenthi (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS. NGUYỄN THỊ MINH TÚ

Phó viện trưởng

Phòng: 202-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: tu.nguyenthiminh (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS.CUNG THỊ TỐ QUỲNH

Giảng viên

Phòng: 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: quynh.cungthito (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS.TỪ VIỆT PHÚ

Giảng viên

Phòng 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: phu.tuviet (at) hust.edu.vn

Chi tiết

ThS. HOÀNG QUỐC TUẤN

Giảng viên

Phòng: 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: tuan.hoangquoc (at) hust.edu.vn

Chi tiết

ThS. NGUYỄN THỊ LAN ANH

Giảng viên

Phòng 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: anh.nguyenthilan (at) hust.edu.vn

Chi tiết

ThS. NGUYỄN TIẾN HUY

Giảng viên

Phòng: 207-C4

Phone: +84-91 993 2089

Fax: +84-24 3868 2470

Email: huy.nguyentien (at) hust.edu.vn

Chi tiết

ThS. VŨ THỊ MINH HẰNG

Giảng viên

Phòng: 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 0120

Email: hang.vuthiminh (at) hust.edu.vn

Chi tiết