Danh sách cán bộ

TS. ĐỖ THỊ YẾN

Giám đốc Trung tâm

Nhà B4, ngõ 15 Tạ Quang Bửu

Phone: +84-24 36230945

Fax: +84-24 3868 2470

Email: yen.dothi (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. PHẠM NGỌC HƯNG

Trưởng bộ phận kỹ thuật

Nhà B4, ngõ 15 Tạ Quang Bửu

Phone: +84-24 36230945

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hung.phamngoc (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. TỪ VIỆT PHÚ

Trưởng bộ phận phát triển sản phẩm

Nhà B4, ngõ 15 Tạ Quang Bửu

Phone: +84-24 36230945

Fax: +84-24 3868 2470

Email: phu.tuviet (at) hust.edu.vn

Chi tiết

ThS. BÙI UYỂN DIỄM

Cán bộ phục vụ giảng dạy

Phòng: B4 Ngõ 15 Tạ Quang Bửu

Phone: +84-24 36230945

Fax: +84-24 3868 2470

Email: diem.buiuyen (at) hust.edu.vn

Chi tiết

CN.NGUYỄN NGỌC VIỄN

Cán bộ phục vụ giảng dạy

Tầng 1, B4 Ngõ 15 Tạ Quang Bửu – Hà Nội

Phone: +84-24 36230945

Fax: +84-24 3868 2470

Email: vien.nguyenngoc (at) hust.edu.vn

Chi tiết