Danh sách cán bộ

TS. NGUYỄN TIẾN THÀNH

Giám đốc Trung tâm

Phòng: 305-B1

Phone: +84-24 36231457/+84943459843

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thanh.nguyentien (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS KHUẤT HỮU THANH

Nguyên phó giám đốc Trung tâm (2010-2017)

Phòng: 208-B1

Phone: +84-24 36231 457 (801)

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thanh.khuathuu (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS.TS.TRƯƠNG QUỐC PHONG

Phó Viện Trưởng

Phòng: 307-B1

Phone: +84-24 36231 457 (808)

Fax: +84-24 3868 2470

Email: phong.truongquoc (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. LÊ QUANG HÒA

Trưởng phòng thí nghiệm kĩ thuật gen

Phòng: 306–B1

Phone: +84-24 36231 457

Fax: +84-24 38682470

Email: hoa.lequang (at) hust.edu.vn

Chi tiết

PGS. TS. TÔ KIM ANH

Nguyên giám đốc Trung tâm

Phòng 210-C4

Phone: +84-24 36231457

Fax: +84-24 38682470

Email: anh.tokim (at) hust.edu.vn

Chi tiết

ThS.LÊ THỊ LAN CHI

Giảng viên kỹ thuật

Phòng: 305-B1

Phone: +84-24 36231 457

Fax: +84-24 3868 2470

Email: chi.lethilan (at) hust.edu.vn

Chi tiết

TS. ĐỖ THỊ THU HÀ

Giảng viên kỹ thuật

Phòng: 307-B1

Phone: +84-24 36231 457 (808)

Fax: +84-24 3868 2470

Email: ha.dothithu (at) hust.edu.vn

Chi tiết

Th.S LÃ THỊ QUỲNH NHƯ

Giảng viên

Phòng: 306-B1

Phone: +84-24 36231457 (máy lẻ 803)

Fax: +84-24 3868 2470

Email: nhu.lathiquynh (at) hust.edu.vn

Chi tiết