Staff's info

Dr.NGUYEN MINH HE

Lecturer

Room 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: he.nguyenminh@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo
Nơi đào tạo
Chuyên môn
Năm tốt nghiệp
Tiến sĩ
Đại học Bách Khoa Krasnodar, CHLB Nga, Liên Xô
Ngành Tự động hóa và Cơ khí hóa đồng bộ các quá trình Công nghệ Hóa- Thực phẩm.
1982
Đại học
Đại học Bách Khoa Krasnodar, CHLB Nga, Liên Xô
Điều khiển, điều chỉnh tự động các quá trình Công nghệ.
1978
Quá trình công tác
Thời gian
Cơ quan công tác
Vị trí công tác
Địa chỉ cơ quan
2/1983 – nay
Bộ môn Quá trình và thiết bị Công nghệ Sinh học – Công nghệ Thực phẩm, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Giảng viên
Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội
Giảng dạy
  • Điều khiển tự động các quá trình công nghệ hóa học, sinh học – thực phẩm.
  • Ứng dụng tin học trong sản xuất, tính toán và thiết kế.
  • Cơ sở tính toán, thiết kế máy tự động.
  • Kỹ thuật đo lường công nghiệp.
  • Lập trình PLC. Hệ điều khiển giám sát và xử lý dữ liệu SCADA.
  • Các cơ cấu chấp hành tự động.
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Tích hợp các hệ thống tự động điều khiển các quá trình công nghệ dùng PLC.
  • Tích hợp các hệ thống điều khiển giám sát giá và xử lý dữ liệu (SCADA).
  • Thiết kế, chế tạo các máy tự động với hệ truyền động điện, thủy lực, khí nén.
  • Tính toán, thiết kế, chế tạo và ứng dụng các dây chuyền chưng cất cồn; các thiết bị sấy bơm nhiệt và các thiết bị công nghệ khác được tự động hóa dùng PLC và ứng dụng hệ điều khiển giám sát SCADA bằng máy tính.
Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ chủ trì
Thời gian
Chương trình
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát và điều khiển tự động máy dập tại Công ty Xích Líp Đông Anh. Mã số 01C-01/06-2006-2
2006-2007
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra các sản phẩm chủ lực của Hà Nội có chất lượng và sức mạnh cạnh tranh cao.
Thiết kế, chế tạo hệ thống chưng cất làm sạch rượu truyền thống Làng Vân.
2004-2005
Sở Khoa học tỉnh Bắc Giang
Xây dựng một số thí nghiệm ảo cơ bản về các quá trình công nghệ sinh học – thực phẩm.
2002
Đề tài cấp Trường ĐHBK HN
Phục hồi và nâng cấp hệ thống đo và điều khiển nhiệt độ gối trục các động cơ thuộc tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại.
1997
Chương trình bảo dưỡng dây chuyền sản xuất của Nhà máy Nhiệt Điện Phả Lại.
Phục hồi và nâng cấp hệ thống tự động khởi động lò hơi thu hồi tại nhà máy Giấy Bãi Bằng.
1997
Chương trình bảo dưỡng dây chuyền sản xuất của Nhà máy Giấy Bãi Bằng.
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các phần tử và hệ thống tự động khí nén.
 
1986-1990
Đề tài trọng điểm cấp Nhà Nước. Mã số 52B-02-02 thuộc chương trình Tự động hóa cấp Nhà nước 52B-02.
Công trình khoa học công nghệ đã công bố
Tạp chí khoa học:Cơ khí Việt Nam, số 121, 04-2007. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tự động dập mác thân khóa và ứng dụng vào điều kiện sản xuất.TS. Nguyễn Minh Hệ, ThS. Ngô Kiên Cường.
Văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp
TT
Tên và nội dung văn bằng
Năm cấp văn bằng
1
Phương pháp điều khiển tự động tháp chưng cất cồn từ bã rượu.
1981(Liên Xô cấp)
2
Phương pháp điều khiển tháp chưng cất rượu Cô-nhắc.
1982 (Liên Xô cấp)