Staff's info

Assoc.Prof.Dr. KHUAT HUU THANH

Former deputy Director Center for Reseach & Development in Biotechnology, School of Biotechnology and Food Technology

Office: 208- B1

Phone: +84-24 36231 457 (801)

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thanh.khuathuu@hust.edu.vn

Qualifications
 • 1992: PhD, Genetics, Russian Academy of Science
 • 1978: Biology, Hanoi University of Pedagogy
Professional experience
 • 2011-present: Deputy Director Center for Reseach & Development in Biotechnology, School of Biotechnology and Food Technology, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam.
 • 2008-2010: Lecturer, Head of Department Microbiology and Genetic Engineering, School of Biotechnology and Food Technology, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam.
 • 2005-2007: Asociate Professor, PhD, Lecturer, D.Microbiology and Genetic Engineering, School of Biotechnology and Food Technology, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam.
 • 1999- 2005: PhD, Lecturer,  D. Microbiology and Genetic Engineering, School of Biotechnology and Food Technology, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam
 • 1998-1999: PhD,  Research student, Russian Academy of Science
 • 1995-1998: PhD, Research student, Russian Academy of Science
 • 1994-1995: PhD, Researcher, Institute of Tropical Biology, Institute of Science and Technology Vietnam
 • 1992-1994: PhD, Collaborators, Russian Academy of Science
 • 1989- 3/1992: Student trainees, Russian Academy of Science
 • 1986-7/1989: Research student , Hanoi University of Pedagogy
 • 1978-1986: Lecturer,  Quy Nhon University of Pedagogy
Teaching responsibilities
 • BF3199: The Cell biology
 • BF 3115: Genetics and Molecular Biology
 • BF 3116: Engineering genes
 • BF3114:  Environmental Ecology
 • BF4153:  Animal Cell Technology
 • BF5681: Genetically modified food
 • BF6136: Mechanism of Regulation of gene expression (for Master courses).
Research interests
 • Developing of technologies for the production of biological preparations in aquaculture
 • Developing of technologies for the production of biological preparations in wastewater treatment of rubber latex processing
 • Developing of technologies for the production of biological  preparations on the basis of recombinant protein
Projects
Principle Investigator
 • 2013-2015: Research on production and application of microorganism preparation to improve efficiency of wastewater treatment in rubber processing factory(Ministry of Agricultural and Rural development
 • 2011-2012: Complete production technology and application of BIO-TS3 preparations in intensive shrimp farming, the Ministry of Agriculture and Rural Development
 • 2008-2010: Application of biotechnology in the improvement of BIO-TS3 bio-product to increase the resistance of tiger prawn in intensive farming .Ministry of Agricultural and Rural development..
Participant
 • 2012-2013: Research on production technology of kenatinase and its application inproducing feed supplement from feathersfor livestock .Ministry of Industry and Trade.
 • 2010-2012: Creating microbial products have antagonistic to pathogenic bacteria in fish liver and kidney pus animal (Pangasianodon hypophthalmus), Ministry of Agriculture and Rural Development
 • 2010-2012: Research building process feeding Spirulina biomass as feed for aquatic animals and raw materials for the food processing, Ministry of Agriculture and Rural Development
Publications
Books and book chapters
 • Khuat Huu Thanh, Truong Quoc Phong, 2015. Regulation of gene expression. Publisher Hanoi Polytechnology
 • Khuat Huu Thanh, 2010. Basis of animal cell technology and applications. Publisher Vietnam Education.
 • Khuat Huu Thanh, 2008. The Cell biology. Publisher of Science and Technology.
 • Khuat Huu Thanh, 2006. Engineering genes - principle and application. Publisher of Science and Technology.
 • Khuat Huu Thanh , 2006 (in the 3rd). Basis of molecular genetics and gene technology. Science and Technology Publishing House, Hanoi.
 • Khuat Huu Thanh, 2005. Gene Therapy - principle and applications. Publisher of Science and Technology.
 • Le Gia Hy, Khuat Huu Thanh, 2012 (in the 2nd). Biosafety.  Publisher of Science and Technology.
 • Le Gia Hy, Khuat Huu Thanh, 2012 (in the 2nd). Basis of Microbial Technology and applications. Publisher Vietnam Education.
 • Le Van Nhuong, Nguyen Van Cach, Quan Le Ha, Tran Lien Ha, Nguyen Thanh Hang, Hoang đinh Hoa, Nguyen Lan Huong, Ngo Thi Mai, Đinh Kim Nhung, Khuat Huu Thanh, Nguyen Quang Thao, Pham Thi Thuy, Nguyen Van Toan, 2009. Basis of  Biotechnology Vol 4: Microbial Technology. Publisher Vietnam Education.
 • A.M. Mashurov, N.O. Sukhova, R.O. Sariev, K.H. Thanh, 1998. Algorithm of immune biochemistry Genetic. Novosibirk
Patents and Solution utilities
Solution utilities
 • "The process of producing bio BIO-TS3 increase disease resistance of black tiger shrimp farming industry". National Office of Intellectual Property. Khuat Huu Thanh, Vo Van Nha, No1104. 06/09/2013.
Articles
 • Trương Quốc Phong, Khuất Hữu Thanh, Trần Thị Thanh Hà, Đặng Vũ Hoàng, 2017. Tối ưu mã di truyền để biểu hiện protein Orf2 của porcine circovirus trong Escherichia coli. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, XXIV(2): 12-19
  Khuat Huu Thanh, Đinh Tat Thang. 2015. The study treatment of the rubber processing effluent by Moving Bed Biological Reactor (MBBR) technology. Vietnam journal of agriculture and rual development. No 15, 75-79.
 • Khuất Hữu Thanh, Lê Anh Xuân. 2015. Study on the production process of biological product BIO-TS3 used for the intensive shimp farming. Vietnam journal of agriculture and rual development. No 6, 132-138.
 • Đao Viet Ha, Khuat Huu Thanh, Nguyen Viet Phuong. 2014. Isolaton and selection of mold strains that play important rol in fermentation of Shan tuyet (Mountainous) tea. Vietnam journal of agriculture and rual development. No1; 64-70.
 • Khuat Huu Thanh, Nguyen Lan Huong, Nguyen Thu Huyen. 2014.The study of selection of microorganism strains for the pupose of treatment of rubber wastewater. Vietnam journal of agriculture and rual development. No 12, 65 - 70.
 • Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Hữu Hoàng, Phạm Quốc Long, Khuất Hữu Thanh. 2012. Nghiên cứu Quy trình Công nghệ tinh sạch Tetrodotoxin từ sinh khối vi khuẩn. Vietnam journal of agriculture and rual development. No 4, 2/2012, 66-72
 • Khuat Huu Thanh, Le Anh Xuan.2012. Isolation and selection of Bacillus strains for the usage in sludge treatment in intensive shrimp ponds. Vietnam journal of agriculture and rual development. No 20, 86-90.
 • Nguyen Thu Hien, Hoang Thi Thu Hien, Khuat Huu Thanh, Nguyen Huy Hoang, 2013. Cloning and expression of keratinase genes in Escherichia coli BL21 (DE3) from Bacillus species. Journal of Biotechnology. No 35 (3se), 51-57.
 • Bùi Thị Thu Hiền, Đào thị Lương, Khuất Hữu Thanh, Phạm Quốc Long. 2011. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn có khả năng sinh Tetrodotoxin từ cá nóc Việt Nam (takifugu oblongus). Tạp chí Kinh tế Sinh Thái. Số 41/2011;104-107.
 • Bui Thi Thu Hien, Đao Thi Luong, Khuat Huu Thanh, Pham Quoc Long. 2011. STUDY ON CLASSIFICATION OF TWO SPECIES OF TETRODOTOXIN-PRODUCING MICROORGANISMS ISOLATED FROM OVARY OF VIETNAM TOXIC MARINE PUFFER FISHES (TAKIFUGU OBLONGUS). Collection of marine fisheries research. Episode VI; Publisher of Agricultural, 2011; 498-507
 • Đào Thị Việt Hà, Nguyễn Duy Thịnh, Khuất Hữu Thanh. 2011. Nghiên cứu quá trình lên men từ chè vàng Shan tuyết. . Vietnam journal of agriculture and rual development. No 12/2011, 76-80
 • Khuat Huu Thanh, Nguyen Thy Ngoc. 2010. Reseach on the conditions anh the production process of biological product BIO-TS3 used for the intensive shrimp farming. Journal of Science & Technology. No.78 (A), 12-16.
 • Nguyễn Văn Hiếu, Phí Quyết Tiến, Khuất Hữu Thanh, Lê Gia Hy. 2010.Tuyển chọn và nghiên cứu các yếu tố môi trường lên khả năng sinh tổng hợp protease kiềm của 4 chủng vi khuẩn Bacillus subtilis HT 24 phân lập ở Việt Nam. Journal of Biotechnology. Vol 8(3B),1565-1571.
 • Khuat Huu Thanh, Bui Van Đat. 2010. ISOLATION AND SELECTION OF BACILLUS STRAINS FOR THE PRODUCTION OF BIO-PRODUCTS USING IN AQUACULTURE. Journal of Science & Technology. Vol 48, No 5, 57-63.
 • Khuat Huu Thanh, Nguyen Đang Phuc Hai, Bui Van Đat, Vo Van Nha. 2009. Separating and selecting some strains of bacteria with probiotic particularity in creating products for shrimp farming. Journal of Science & Technology. No 74, 113-117
Conferences
 • Lê Thế Xuân, Khuất Hữu Thanh, Vũ Ngọc Út, Phạm Anh Tuấn. Đa DẠNG VI HUẨN VIBRIO  Ở MỘT SỐ AO NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP TẠI BẠC LIÊU, CÀ MAU. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc: Tiến bộ Kỹ thuật thực phẩm và kỹ thuật sinh học: từ nghiên cứu đến sản xuất, Hà nội, 10/2016.
 • Khuất Hữu Thanh, Lê Thế Xuân, 2013. RESEARCH ON PROBIOTIC PRODUCTION AND APPLICATION IN SHRIMP FARMING IN BAC LIEU PROVINCE. National Biotechnology Conference 2013. Proceedings. 533-536.
 • Khuất Hữu Thanh, Phạm Văn Vũ, 2013. THE ISOLATION AND SELECTION OF BACTERIA STRAINS FOR THE TREATMENT OF AQUACULTURE WASTEWATER.  Journal of science and technology. Vol 52, No3B/2013; 261-265.
 • Truong Quoc Phong, Khuat Huu Thanh, Bui Van Dat, 2011. Cloning and expression of gene encoding VP28 envelope protein of virus causing the White Spot Syndrome diease on black tiger shimp (penaeus monodon). South East Asian Technical Universities Consortium (SEATUC), 359-352.
 • Thanh K.H., Xuan L.A., 2011. Isolation and selection of probiotics bacteria for the production of  bio-products in aquaculture. Proceedings of the Sixth International Conference “Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology” Moscow, p.278.
 • Đào Thị Việt Hà, Nguyễn Duy Thịnh, Khuất Hữu Thanh, 2011. Khảo sát hệ vi sinh vật trong quá trình lên men chè vàng Shan tuyết theo phương pháp lên men chè Phổ nhĩ. Kỷ yếu Hôi nghị khoa học toàn quốc về cơ điện nông nghiệp và bảo quản chế biến nông sản thực phẩm. NXB KHKT số 1/2011: 277-282.
 • Khuất Hữu Thanh, Võ Văn Nha, 2010. Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học BIO-TS3 trong nuôi tôm sú thâm canh. Hội nghị Công nghệ sinh học Thủy sản toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh.