Thông tin cán bộ

ThS.NGUYỄN THANH HÒA

Giảng viên

Phòng: 201b-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hoa.nguyenthanh@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
 • 2009: Thạc sĩ, Công nghệ sinh học, Trường Đại học Sư phạm Cachan, Pháp
 • 2006: Kỹ sư, Công nghệ sinh học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
Quá trình công tác
 • 2009-nay: Giảng viên Bộ môn Vi sinh – Hóa sinh – Sinh học Phân tử , Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Giảng dạy
 • BF2013, BF3112: TN vi sinh vật, vi sinh vật thực phẩm
 • BF3123: Tin sinh học
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Proteomics
 • Kỹ thuật gen
Đề tài, dự án
Chủ nhiệm
 • 2011-2012: Nghiên cứu thăm dò phương pháp chiết xuất hợp chất polysaccharide có hoạt tính ức chế reverse transcriptase từ nấm Vân Chi (Trametes versicolor). Đề tài cấp trường ĐHBK Hà Nội.
Tham gia
 • 2009-2010: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và hệ thống thiết bị tiết kiệm năng lượng để xử lý nước thải sinh hoạt đô thị. Chương trình trọng điểm quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng CN  sinh học  KC.04
 • 2007-2008: Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị trộn sục ký tầng sôi cao tải để lắp đặt cho các thùng lên men hiếu khí trong công nghệ sinh học ĐT Sở KHCN Hà nội
 • 2011-2012: Nghiên cứu bảo quản nguyên liệu thịt lợn, bò, gà bằng chế phẩm sinh học nisin và các axit hữu cơ. ĐT cấp Thành phố
 • 2011-2012: Phân tích so sánh hệ protein của chủng vi khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis nhạy cảm và kháng đa thuốc (Rifampicin và Isoniazid) phân lập tại Việt Nam. ĐT Nafosted
 • 2011-2012: Hoàn thiện công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học BIO-TS3 trong nuôi tôm thâm canh. ĐT  cấp Bộ
Công trình khoa học đã công bố
Tạp chí khoa học
 • Truong Quoc Phong, Do Thi Thu Ha, Nguyen Lan Huong, Dang Minh Hieu, Nguyen Thanh Hoa, Phung Thi Thuy, Pham Ngoc Thach. Two-dimensional differential in gel electrophoresis analysis of Mycobacterium tuberculosis proteome. The Proceeding of the 8thSEATUC Symposium. (2014)
 • Vincent R. Sauvage, Adam P. Levene, Hoa T. Nguyen, Tobias C. Wood, Hiromi Kudo, Danilo Concas, Howard C. Thomas, Mark R. Thursz, Robert D. Goldin, Quentin M. Anstee, and Daniel S. Elson. Multi-Excitation Fluorescence Spectroscopy for Analysis of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, Lasers in Surgery and Medicine, 43:392–400 (2011)
 • Tran Lien Ha, Nguyen Van Cach, Nguyen Thi Hang, Nguyen Thanh Hoa. Isolation and characterization of Lactobacillus plantarum NC13 producing angiotensin-converting enzyme inhibiting peptides. Proceeding of the second international conference on the development of biomedical engineering, p236-24, Vietnam 2007
 • Nguyen Van Tuyen, Do Thi Hoa Vien, Nguyen Duc Vinh, Nguyen Thanh Hoa, Research on chemical compositions and biological activities of Ficus glandulifera (Moraceae family)Proceedings of the 20th scientific conference 2006 – Hanoi University ofTechnology, Hanoi, Vietnam, 2006
Hội nghị, hội thảo
 • V. Sauvage, H. T. Nguyen, R. Hill, D. Concas, A. Levine, M. R. Thursz, R. Goldin, Q. M. Anstee and D. S. Elson. Liver Tissue Analysis Using a Multiclass Algorithm and Dual-Excitation Autofluorescence Spectroscopy, Biomedical Engineering Society Annual Meeting, BMES, Austin Texas, 2010
 • V. Sauvage, H. T. Nguyen, R. Hill, D. Concas, A. Levine, M. R. Thursz, R. Goldin, Q. Anstee and D. S. Elson. Multi-excitation fluorescence spectroscopy for analysis of Non-alcoholic fatty liver disease, , Optical Biopsy VIII, SPIE, San Francisco, 2010
 • Hoa T. Nguyen, Vincent Sauvage, Robert Goldin, Quentin Anstee, and Daniel S. Elson. Multi-excitation fluorescence spectroscopy for analysis of Non-alcoholic fatty liver disease. Biomedical Engineering Society Annual Fall Scientific Meeting, Pittsburgh, PA., America, 2009.
 • Q. M. Anstee, N. T. Hoa, V. Sauvage, D. Concas, A. P. Levene, H. Thomas, M. R. Thursz, D. Elson and R. Goldin, Autofluorescence: Modelling a Tool for Assessment of Steatotic Marginal Grafts in Liver Transplantation, Hepatology, 50 – 715 (2009).
 • Q. M. Anstee, N. Thanh Hoa, V. Sauvage, R. Hill, D. Concas, A. Levine, M. R. Thursz, D. S. Elson and R. D. Goldin Autofluorescence - Modelling a tool for assessment of steatotic marginal grafts in liver transplantation, American Association for the Study of the Liver, AASL, San Diego, 2009
 • Vincent Sauvage, Hoa T. Nguyen, R. Hill, D. Concas, A. Levine, M.R. Thursz, Robert Goldin, Quentin Anstee, and Daniel S. Elson. Multi-excitation fluorescence spectroscopy for analysis of Non-alcoholic fatty liver disease. Imperial College's Surgical Symposium, London, UK, 2009