Thông tin cán bộ

TS. PHÙNG THỊ THỦY

Cán bộ kỹ thuật

Phòng: 202-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thuy.phungthi@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
 • 2017: Tiến sỹ, Công nghệ sinh học, Đại Học Bách Khoa Hà Nội
 • 2006: Thạc sỹ, Công nghệ sinh học, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 1998: Đại học, Bảo quản chế biến nông sản, Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
Quá trình công tác
 • 2001 – nay: Kỹ sư, Bộ môn Vi sinh – Hóa sinh – Sinh học phân tử. Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Công nghệ enzym
 • Phát hiện nhanh vi sinh vật gây bệnh trên sản phẩm thực phẩm
Đề tài
 • 2015: Nghiên cứu dịch tễ học phân tử các chủng L. monocytogenes phân lập từ thực phẩm tại Việt Nam
 • 2013-2014: Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện nhanh Listeria monocytogenes trong thực phẩm dựa trên kỹ thuật LAMP (Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội)
 • 2013: Khảo sát sự nhiễm tạp vi khuẩn gây bệnh Listeria monocytogenes mang gen độc trên thủy sản đông lạnh tại một số siêu thị ở địa bàn Hà Nội.
Conferences
 • Phùng Thị Thủy, Tô Kim Anh, Lê Quang Hòa “Khảo sát sự nhiễm tạp L. monocytogenes trong một số thực phẩm ăn liền tại Hà Nội”. Tạp chí Y học thực hành số 842 năm 2012
 • Phùng Thị Thủy, Lê Thị Thu Hiền, Tô Kim Anh, Lê Quang Hòa (2013) Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tác nhân vật lý và hóa học đến khả năng tách chiết DNA của L. monocytogenes. Tạp chí khoa học và công nghệ, 6A (51) 137-144
 • Phùng Thị Thủy, Tô Kim Anh, Phạm Tiến Dũng, Lê Quang Hòa (2015)Nghiên cứu phát triển phản ứng LAMP phát hiện nhanh L. monocytogenes. Tạp chí Công nghệ sinh học, 2A (13): 665-672