Thông tin cán bộ

THS. LÊ THỊ HUYỀN

Cán bộ Kỹ thuật

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: huyen.lethi@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
  • 2013: Thạc sỹ, Công nghệ thực Phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • 2003: Đại học, Công nghệ thực Phẩm, Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Quá trình công tác
  • 2003 – nay: PVGD, Bộ môn Vi sinh – Hóa sinh – Sinh học phân tử. Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Công nghệ enzym
Đề tài
Tham gia
  • 2012-2013: Phân lập tuyển chọn chủng có khả năng sinh tổng hợp endo polygalacturonase nhằm ứng dụng cho sản xuất pectic oligosaccharide (POS)
  • 2011-2013: Nghiên cứu ứng dụng manoolygosacharide để bổ sung vào thức ăn nuôi tôm
  • 2009- 2010: Đánh giá tính chất prebiotic của chế phẩm mannanase sản xuất từ bã cơm dừa theo phương pháp sinh học
  • 2009-2010: Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm mannanase tái tổ hợp và ứng dụng trong tẩy trắng bột giấy