Thông tin cán bộ

KS. NGUYỄN HOÀNG MAI

Cán bộ Kỹ thuật

Phòng: C4-201

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: mai.nguyenthihoang@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
  • 1992: Đại học, Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Quá trình công tác
  • 2004 – nay: Bộ môn Vi sinh – Hóa sinh – Sinh học phân tử, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • 1992-2003: Kỹ sư, Nhà máy Bia Đông Nam Á.