Thông tin cán bộ

TS. Nguyễn Văn Hưng

Giảng viên

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hung.nguyenvan@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
 • 2011: Tiến sĩ, Công nghệ sinh học thực phẩm, Trường đại học kỹ thuật tổng hợp quốc gia Astrakhan, liên bang Nga;
 • 2008: Kỹ sư, Công nghệ sinh học thực phẩm, Trường đại học kỹ thuật tổng hợp quốc gia Astrakhan, liên bang Nga;
Quá trình công tác
 • 2016-nay: Giảng viên, Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Giảng dạy
 • BF5460: Công nghệ rau quả
 • BF4217: Công nghệ lạnh thực phẩm
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất bia trên cơ sở nguyên liệu Việt nam sử dụng nước hoạt tính;
 • Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất đồ uống lên men dạng Kvas sử dụng nguyên liệu Việt nam và nước hoạt tính.
Đề tài, dự án
Chủ nhiệm
 • 2016-2017: Nghiên cứu sử dụng nước hoạt tính để đẩy nhanh quá trình nảy mầm một số hạt ứng dụng trong sản xuất đồ uống dạng Kvas. Để tài cấp trường, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội.
Công trình khoa học đã công bố
Tạp chí khoa học
 • Nguyễn Văn Hưng, R.G. Razrumovskaia. Sử dụng nguyên liệu Việt nam trong sản xuất bia. Vestnik ASTU. Ser. Khoa học phổ thông. Số 1(48). Năm 2009. p38-41.
 • Nguyễn Văn Hưng, R.G. Razrumovskaia. Sử dụng ngô trong sản xuất bia. Vestnik ASTU. Ser. Khoa học phổ thông. Số 1(49). Năm 2010. p55-58.
 • Nguyễn Văn Hưng, R.G. Razrumovskaia. Đẩy nhanh quá trình nảy mầm hạt ngô. Vestnik ASTU. Ser. Khoa học phổ thông. Số 1(51). Năm 2011. p33-38.
 • R.G. Razrumovskaia, Kasimiđinov A.I, Cao Thị Huệ, Nguyễn Văn Hưng, Zbrođova O.V. Ứng dụng nước hoạt tính trong công nghệ sinh học các sản phẩm từ cá và thực vật. Vestnik ASTU. Ser. Khoa học phổ thông. Số 1(51). Năm 2011. P28-33.
 • Nguyễn Văn Hưng, R.G. Razrumovskaia. Triển vọng mới sử dụng gạo Astrakhan trong sản xuất bia. Vestnik ASTU. Ser. Công nghệ sinh học thực phâm. Số 3. Năm 2011. p51-54
 • Nguyễn Văn Hưng, R.G. Razrumovskaia Ứng dụng nước hoạt tính trong công nghệ ươm mầm hạt ngô. Bia và đồ uống. Số 1. Năm 2011. p18-23.
 • Nguyen Van Hung, Tran Hong Anh, Vu Thi Tho; “Effects of  electrochemical actived water during Germination on Moisture and diataste activities of germinated wheat and paddy”; Journal of Science & Technology Technical Universities; Vol. 126, p. 26-31; 6/2018
Hội nghị, hội thảo
 • Nguyễn Văn Hưng, R. G. Razrumovskaia. Công nghệ sản xuất bia sử dụng nguyên liệu thay thế không nảy mầm. // Tuyển tập các báo cáo khoa học – thành phố Kazan. IX Hội thảo các nhà khoa học trẻ lĩnh vực “Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm” (thành phố Kazan 3-5 tháng 06 năm 2008.); Nhà xuất bản “Otechestvo” 2008. 442p, p-31.
 • Nguyễn Văn Hưng, R.G. Razrumovskaia. Nghiên cứu khả năng thu nhận chế phâm amylase và proteaza từ AspergillusBacilluss. Tuyển tập các công trình của hổi thảo khoa học kỹ thuật “Đổi mới công nghệ và trang thiết bị trong công nghệ thực phẩm”. Tập 1/ Học viện công nghệ quốc gia Voronhez. Tp. Voronhez 2009. 584p. p123-129.