Thông tin cán bộ

TS. VŨ THỊ MINH HẰNG

Giảng viên

Phòng: 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax:

Email: hang.vuthiminh (at) hust.edu.vn

Quá trinh đào tạo
 • 2013 - nay: Nghiên cứu sinh, Khoa học thực phẩm, Trường Đại học Tài nguyên và Khoa học đời sống, thủ đô Viên, Cộng hoà Áo

 • 2009: Thạc sĩ, Khoa học thực phẩm, Trường Đại học Burgundy, Pháp

 • 2008: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

Quá trình công tác
 • 2011-nay: Giảng viên, Bộ môn Quản lý chất lượng, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

 • 2009-2011: Nghiên cứu viên, Bộ môn Quản lý chất lượng, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Giảng dạy
 1. BF4312: Đánh giá cảm quan Thực phẩm

 2. BF4318: Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Thực phẩm

 3. BF4319: Phụ gia Thực phẩm

Lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học về người tiêu dùng

 • Khoa học cảm quan

 • Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm

Đề tài, dự án
Chủ nhiệm
 • 2016-2017: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng phương pháp Eye-tracking trong đánh giá hành vi lựa chọn thực phẩm của người tiêu dùng Việt Nam, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

 • 2011-2012: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Bản đồ thị hiếu (Preference Mapping) trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm: ứng dụng trên bánh đậu xanh, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Tham gia
 • 2011-2012: Nghiên cứu xây dựng qui trình tách chiết, tinh chế các hợp chất có hoạt tính sinh học thuộc nhóm Saponin của bã hạt cây Du trà và thử nghiệm trong bảo quản một số loại quả có múi, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội

 • 2011-2012: Phát triển các doanh nghiệp chế biến nông sản vừa và nhỏ tại các vùng nông thôn Việt Nam, Dự án liên đại học PIC

 • 2011-2012: Nghiên cứu thực trạng tiêu dùng, hiểu biết và mong đợi đối với Thực phẩm chức năng của người tiêu dùng tại Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Công trình khoa học đã công bố
Tạp chí khoa học
 • Thi Minh Hang Vu, Viet Phu Tu, Klaus Duerrschmid (2016). Design factors influence consumers’ gazing behaviour and decision time in an eye-tracking test: A study on food images. Food Quality and Preference, Volume 47, Part B, pages 130–138.

 • Vũ Thị Minh Hằng, Lương Hồng Nga, Hà Duyên Tư, Từ Việt Phú (2013). Góp phần xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng cảm quan cho sản phẩm miến truyền thống. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 51(6A), 104-110.

 • Vũ Thị Minh Hằng, Từ Việt Phú, Trần Thị Hạnh (2013). Nghiên cứu hình ảnh đại diện và thói quen tiêu dùng thực phẩm chay tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng, 9(1).

 • Hà Duyên Tư, Nguyễn Duy Thịnh, Từ Việt Phú, Đặng Thị Minh Luyến, Vũ Thị Minh Hằng (2011). Góp phần nghiên cứu ngành hàng chè Tân Cương, Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 49 (6A), p.61-66.

Hội nghị, hội thảo
 • Thi Minh Hang Vu, Viet Phu Tu, Gerhard Schleining, Duyen Tu Ha, Klaus Duerrschmid: Effects of culture and familiarity on gazing behaviour, wanting to try, expected liking and perceived liking: A cross-cultural study between Austrian and Vietnamese consumers on wafer. In: The 29th EFFoST International Conference, Athens, Greece, 2015.

 • Klaus Duerrschmid, Thi Minh Hang Vu, Viet Phu Tu, Gerhard Schleining, Duyen Tu Ha: Gazing behavior reactions of Vietnamese and Austrian consumers to wafers and their relations to wanting, expected and perceived liking. In: Elseviers, Pangborn 2015, 11th Pangborn Sensory Science Symposium, Gothenburg, Sweden, 2015.

 • Klaus Duerrschmid, Thi Minh Hang Vu, Viet Phu Tu: Design factors influence the correlation between gazing behaviour and consumer decision in an eye-tracking test: a study on food images. In: Elsevier, Pangborn 2015, 11th Pangborn Sensory Science Symposium, Gothenburg, Sweden, 2015.

 • Thi Minh Hang Vu, Viet Phu Tu, Klaus Duerrschmid: Gazing behavior is influenced by the number of images, by the evaluation type but not by the content of question. In: Elsevier, Eurosense 2014. A Sense of Life, Copenhagen, 2014.

 • Viet Phu Tu, Thi Minh Hang Vu and Duyen Tu Ha. Functional foods in developing countries: A Vietnamese consumer study. 3rd MoniQA International Conference on “Food Safety and Consumer Protection”, Varna, Bulgaria, September 2011.

 • Thi Minh Hang Vu, Viet Phu Tu and Duyen Tu Ha. A qualitative study of difficulties perceived by green tea producer of Tan Cuong Commune Thai Nguyên Province in Vietnam. Proceeding of The 5th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, pp. 359-362, 2011.

 • Thi Minh Hang Vu, Viet Phu Tu and Thi Minh Tu Nguyen. Study on the social representation of green bean cake in Vietnam using the method of focus group. Proceeding of The 4th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, pp. 86-89, 2009.