Thông tin cán bộ

PGS.TS. VŨ THU TRANG

Giảng viên cao cấp, Phó trưởng Bộ môn

Phòng: 206B-C4

Phone: +84-24 3868 0119

Fax: +84-24 3868 2470

Email: trang.vuthu@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
 • 2010: Tiến sỹ, Khoa học ứng dụng tài nguyên sinh học , Đại học Ehime, Nhật Bản
 • 2007: Thạc sỹ, Khoa học ứng dụng tài nguyên sinh học, Đại học Kochi, Nhật Bản
 • 2005: Chứng chỉ, Công nghệ vi sinh và sinh học, Chương trình sau đại học của UNESCO về công nghệ sinh học, Đại học Osaka (Nhật Bản) và Đại học Mahidol (Thailan)
 • 2003: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
 • 2013: Chứng chỉ, Chế biến Cacao và Socola, Đại học Ghent, Bỉ
Quá trình công tác
 • 2014-nay: Phó trưởng Bộ môn CNTP, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2003-nay: Giảng viên, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Giảng dạy
 • BF2511: Nhập môn kỹ thuật thực phẩm
 • BF4317: Bao bì thực phẩm
 • BF5250: Công nghệ sữa
 • BF3524: Phương pháp đánh giá chất lượng thực phẩm
 • BF 5290: Công nghệ chè
 • BF 3515: An toàn thực phẩm

Lĩnh vực nghiên cứu
 • Hoạt tính sinh học của tinh dầu và chất chiết từ thực vật
 • Công nghệ sữa
 • Phản ứng Maillard trong thực phẩm
Đề tài, Dự án
Chủ nhiệm
 • 2014-2015: Nghiên cứu đa dạng và khả năng sinh hợp chất kháng sinh, chất chống ung thư của xạ khuẩn nội cộng sinh trên một số cây dược liệu tự nhiên. Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ làm chậm quá trình thoái hóa tinh bột để sản xuất một số loại bánh tươi từ nguyên liệu gạo Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo B2013-01-52 2013-2015
 • Mạng lưới các trường đại học và doanh nghiệp đào tạo về công nghiệp thực phẩm tại Đông Nam Á (NutriSEA) (Cộng đồng châu Âu - Dự án Erasmus +) 2016-2018 Network of Universities and Enterprises for Food Training in Southeast Asia, Eramus Mundus + programe of the European Union
 • 2014: Nghiên cứu xây dựng qui trình thủy phân ngô ngọt để sản xuất sữa ngô. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • 2012-2014: Nghiên cứu đặc tính chức năng của aminoreductone và tối ưu hóa sự tạo thành aminoreductone trong phản ứng Maillard. Quỹ NAFOSTED.

Tham gia
 • 2019-2021: Dự án SXTN - Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất sữa gạo từ gạo lứt giàu protein ở quy mô công nghiệp. Bộ Khoa học và công nghệ
 • 2019 - 2020: Nghiên cứu khả năng ức chế vi khuẩn của tinh dầu thực vật đến một số chủng vi sinh vật phân lập từ vú bò. Đề tài cấp trường - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 2018-2019: Nghiên cứu phát triển sản phẩm sữa chua sấy Project T2018-PC-204
 • 2018-2019: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất rượu vang và nước quả ép từ Thanh long ruột đỏ tại huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc. 85/DTKHVP/2018-2019. Sở KHCN Tỉnh Vĩnh Phúc
 • 2011-2012: Khai thác hợp chất kháng vi sinh vật từ phụ phẩm nhà máy thủy sản bằng phương pháp sinh học và ứng dụng trong bảo quản thịt tươi. Bộ Khoa học và Công nghệ.

Công trình khoa học đã công bố
Tạp chí
Tạp chí quốc tế
 • Thi Hanh Nguyen Vu, Quang Huy Nguyen, Thi My Linh Dinh, Ngoc Tung Quach, Thi Nhan Khieu, Ha Hoang, Son Chu-Ky, Thu Trang Vu, Hoang Ha Chu, Jusung Lee, Heonjoong Kang, Wen-JunLi and Quyet-Tien Phi* Endophytic actinomycetes associated with Cinnamomum cassia Presl in Hoa Binh province, Vietnam: Distribution, antimicrobial activity and, genetic features. J. Gen. Appl. Microbiol. doi 10.2323/jgam.2019.04.004©2019 Applied Microbiology, Molecular and Cellular Biosciences Research Foundation.
 • Quang Huy Nguyen, Hai Van Nguyen, Thi Hanh Nguyen Vu, Ky Son Chu *, Thu Trang Vu, Ha Hoang, Ngoc Tung Quach, Thi Lien Bui, Hoang Ha Chu, Thi Nhan Khieu, Samira Sarter, Wen-Jun Li, Quyet-Tien Phi * Characterization of endophytic Streptomyces griseorubens MPT42 and assessment of antimicrobial synergistic interactions of its extract and essential oil from host plant Litsea cubeba. Antibiotics, 2019.
 • Nimaichand Salam,Thi-Nhan Khieu, Min-Jiao Liu,Thu-Trang Vu, Son Chu-Ky, Ngoc-Tung Quach, Quyet-Tien Phi, Manik Prabhu Narsing Rao, Angélique Fontana, Samira Sarter, and Wen-Jun Li. Endophytic Actinobacteria Associated with Dracaena cochinchinensis Lour.: Isolation, Diversity, and Their Cytotoxic Activities. BioMed Research International. Volume 2017 (2017), Article ID 1308563, 11 pages. https://doi.org/10.1155/2017/1308563
 • Son, C.K., Jun, L.WW., Tien, P.Q., Thuy, N.T.T., Phong, L.Q., Man, L.V.V.,  Duy, L.N.D., Thien, D., Try, S., Sarter, S., Trang, V,T., Nhan, K.T., Waches, Y. Exploration de la biodiversité et innovations technologiques pou la qualityté et la sureté dé aliments. La Recherche Scientifique et ses interfaces díciplinaires, 2016.
 • Thi-Nhan Khieu, Min-Jiao Liu, Salam Nimaichand, Ngoc-Tung Quach, Son Chu-Ky, Quyet-Tien Phi, Thu-Trang Vu, Tien-Dat Nguyen, Zhi Xiong, Manik Prabhu Deene and Wen-Jun Li. Characterization and evaluation of antimicrobial and cytotoxic effects of Streptomyces sp. HUST012 isolated from medicinal plant Dracaena cochinchinensis Lour. Frontiers in Microbiology, số 6,(doi:10.3389/fmicb.2015.00574) (2015).
 • Vu Thu Trang, Nguyen Thi Hao, Vu Hong Son, Hiroyuki Ukeda, Tomoko Shimamura. Optimization of the process parameters for the formation of aminoreductone in the Maillard reaction using desirability methodology. Italian Journal of Food Science, 27 (3) 1-8, 2015
 • Trang, V.T., et al. Study of the Antimicrobial Activity of Aminoreductone against Pathogenic Bacteria in comparison with other antibiotics. International Journal of Biological Science and Engineering, 2013, 7 (12), 675-678.
 • Hiroaki Takeuchi, Vu Thu Trang, Norihito Morimoto, Yoshie Nishida, Yoshihisa Matsumura, Tetsuro Sugiura. Natural products and food components with anti Helicobacter pylori activities. World J Gastroenterol 2014 July 21; 20(27): 8971-8978.
 • Trang V. T., Son V. H., Thanh L. X., Takeuchi H., Sarter S., Shimamura T., Ukeda, H.. Functional Properties of Maillard Reaction Products in Food: Antimicrobial Activity of Aminoreductone against Pathogenic Bacteria. Food Science and Technology Research, 2013, 19 (5), 833-841.
 • Trang, V.T., Thanh, L.X., Sarter, S., Shimamura, T., Takeuchi, H. Study of the Antimicrobial Activity of Aminoreductone against Pathogenic Bacteria in comparison with other antibiotics. International Journal of Biological Science and Engineering, 2013, 7 (12), 675-678.
 • Trang, V., Takeuchi, H., Kudo, H., A., Katsuno, S., Shimamura, T., Kashiwagi, T., Son, V.H., Sugiura, T. and Ukeda, H. In vitro antimicrobial activity of Amioreductone against pathogenic bacteria Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Journal of Agriculture and Food Chemistry, 2011, 59, 8953-8960.
 • Trang, V., Shimamura, T., Kashiwagi, T., Ukeda, H. and Katsuno, S. Elucidation of mechanism of aminoreductone formation in the Maillard reaction of lactose. International Journal of Dairy Technology, 2011, 64 (2), 188-196.
 • Trang, V., Takeuchi, H., Kudo, H., Aoki, A., Katsuno, S., Shimamura, T., Sugiura, T. and Ukeda, H. Antimicrobial Activity of Aminoreductone against Helicobacter pylori. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 2009, 57, 11343-11348.
 • Trang, V., Kurogi, Y., Katsuno, S., Shimamura, T. and Ukeda, H. Protection riboflavin against photo-degradation by aminoreductone. International Dairy Journal, 2008, 18, 344-348.

Tạp chí trong nước
 • Vũ Thu Trang, Nguyễn Hải Vân, Vũ Thị Hạnh Nguyên, Phí Quyết Tiến, Đỗ Thị Yến, Chu Kỳ Sơn. Antimicrobial Interaction Between Endophytic Actinobacteria Associated with Listea Cubeba and Listea Cubeba Essential Oils Against Food Borne Bacteria. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường kỹ thuật, 2020,141, 118-123.
 • Vũ Thu Trang, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Văn Hưng,  Nguyễn Tiến Cường, Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thảo,  Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hoài Đức, Chu Kỳ Sơn, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Thế Hùng. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ tới sự ổn định của betacyanin trong nước quả Thanh long ruột đỏ (Hylocereus polyrhizus) Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường kỹ thuật, 2020, 140.
 •  Cung Thi To Quynh, Vu Thu Trang. VOLATILE COMPOSITION, ANTIOXIDANT PROPERTY AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES AGAINST FOOD-BORNE BACTERIA OF VIETNAMESE THYME (Thymus vulgaris L.) ESSENTIAL OIL.Vietnam Journal of Science and Technology 57 (3B) (2019) 127-136. doi:10.15625/2525-2518/57/3B/14494
 • Đặng Tiến Thành, Dương Thị Dự, Chu Kỳ Sơn, Vũ Thu Trang*. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân bột gạo lứt đỏ (Oryza punctate) bằng chế phẩm Spezyme alpha Effect of Factors on the Hydrolysis of Red Rice (Oryza punctate) by Spezyme Alpha. Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 137, 2019, 106-110.
 • Cung Thi To Quynh, Vu Thu Trang. Antimicrobial activities of Vietnamese holy basil (Ocimum Sanctum L.) esential oil against food- borne bacteria and fungi. Journal of Science and Technology, Vietnam Âcdemy ò Science and Technology, 2018, 56 (4A) 205-212. ISSN2525-2518.
 • Van, N.H., Trang, V.T., Son, C.K., Samira, S. Interaction effects of Litsea cubeba essential oil and antibiotics on antibacterial activity against pathogenic bacteria in aquaculture.  Vietnam Journal of Science and Technology, 55 (5A) 2017, 66-73. ISSN 2525-2518,
 • Pham Ngoc Lam, Dang Thi Thuy Duong, Vu Thi Hanh Nguyen, Chu Ky Son, Vu Thu Trang, Phi Quyet Tien. Distribution and antimicrobial activity of endophytic actinomycetes isolated from Litsea cubeba (Lour.) Pers. in northern provinces of Vietnam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ,  2017, 55 (5A), 160-168 ISSN  0866-708X.
 • Nguyên,V.T.H., Linh, Đ.T.M., Thanh, L.X., Trang, V.T., et al. Đánh giá khả năng kháng vi sinh vật gây bệnh truyền qua thực phẩm của xạ khuẩn nội công sinh trên cây Quế. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 2016,12, 36-40. 1859-0381
 • Van, N.H., Nguyen, C.T.H., Trang, V.T., Tien, P.Q., Nhan, K.T., Sarter, S., Son, C.K. Antimicrobial activities and interaction effects of Vietnam Litsea cubeba (Lour.) pers essential oil and its endophytic actinobacteria. Tạp chí Khoa học Công nghệ, 54 (4A) (2016), 234-241. 0866-708
 • Vu Thu Trang*, Truong Thu Hang, Phung Thi Thuy Investigate the antimicrobial activity of aminoreductone against food-isolated Listeria monocytogenes. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53 (4B) 2015, 215-221
 • Trang, V.T., Oanh, N.T. Nghiên cứu hoạt tính kháng Listeria monocytogenes của một số loại tinh dầu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, 2016, 101.
 • Vu Thu Trang, Le Thi Suong, Tran Thi Kim Tuyen, Vu Thi Hanh Nguyen, Quach Ngoc Tung, Khieu Thi Nhan, Chu Ky Son, Phi Quyet Tien. Antimicrobial activities of endophytic actinobacteria from Vietnamese Dracaena cochinchinensis LOUR. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2015, 53 (4B), 183-190.
 • Trang, V.T. Effects of Aminoreductone against the growth of food-borne bacteria in medium and milk. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2015, 53 (5), 606-614.
 • Trang, V.T., Hoa, N.T. Nghiên cứu hiệu quả kháng vi khuẩn Staphylococcus aureus khi sử dụng kết hợp các loại tinh dầu Việt Nam, 54 (4),417-424.
 • Trang, V. T. Ảnh hưởng của oxy trong phản ứng Maillard của Lactoza. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53 (3), 2015. 297-304
 • Trung, N.D., Trang, V.T., Tuấn, H.Q., Mai, N.T., Thao, N.T., Thanh, L.X. Nghiên cứu ảnh hưởng của trường xung điện tới khả năng sống sót của vi khuẩn trong sữa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52 (5C), 2014, 74-78.
 • Trang, V.T., Son, C.K., Khang, H.T. Ngiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình thủy phân ngô ngọt bằng chế phẩm Spezyme Alpha. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52 (5C), 2014, 292-297.
 • Trang, V. T., Quỳnh, C. T. T., Sarter, S. Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của chất chiết từ nước và ethanol của cây cỏ lào (Chromolacna odorata) Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52 (5A), 2014, 296-301.
 • Trang, V. T., Thanh, L.X., Sarter, S. Nghiên cứu hoạt tính kháng vi khuẩn khi sử dụng kết hợp tinh dầu Quế và Màng tang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52 (5B), 2014, 417-422.
 • Tùng, Q. N., Nhàn, K.T., Son, C.K., Huyền, P.T., Nguyên, V.T.H., Phong, T.Q., Thành, N.T., Trang, V. T., Tiến, P.Q. Đa dạng di truyền của xạ khuẩn nội công sinh phân lập từ cây Quế tại tỉnh Hòa Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52 (5B), 2014, 577-582.
 • Tùng, Q.N., Nhàn, K.T., Sơn, C. K., Phong, T.Q., Tiến, P.Q., Trang, V.T. Đánh giá và sàng lọc xạ khuẩn nội cộng sinh trên cây Quế có khả năng kháng vi sinh vật gây bệnh. Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2014, 12(2), 365-371.
 • Trang, V. T., Thanh, L. X., Takeuchi H., Sarter S. Study on antimicrobial and interaction effects of essential oils against food-related bacteria in vitro. Vietnamese Journal of Science and Technology, 2013, 51 (6 A), 23-28.
 • Trang, V. T., Van, N. H., Quynh, C. T. T. Antimicrobial activities of essential oil of Vietnamese Shiso (Perilla Frutescens) against food-borne bacteria. Vietnamese Journal of Science and Technology, 2013, 51 (6 A), 35-41.
 • Trang, V. T., Thanh, L. X. Effects of various factors on the formation of aminoreductone during the Maillard reaction. Vietnamese Journal of Science and Technology, 2013, 56 (1), 703-708.
 • Trang, V. T., Thanh, L. X. Protective ability of melanoidins on riboflavin photo-degradation. Vietnamese Journal of Science and Technology, 2013, 51 (2), 163-172.
 • Tran Thi Thu Trang, Vu Thu Trang, Lam Xuan Thanh. Investigation of antimicrobial activity of aminoreductone. Journal of Food and Nutrition Sciences, 2013, 9, 30-36.
 • Trang, V. T., Thanh, L. X. Quantification the formation of aminoreductone in Maillard reaction and application for control the Maillard reaction in food. Journal of Food and Nutrition, 2012, 8 (4), 105-111.
 • Trang V. T., Takeuchi H., Son V. H., Shimamura T., Ukeda, H.. Functional Properties of Maillard Reaction Products in Food: Antimicrobial Activity of Aminoreductone against Methicillin resistant Staphylococcus aureus. Journal of Science and Technology, 2011, 49 (1A).
 • Vu Thu Trang, Tomoko Shimamura, Hiroyuki Ukeda, Lam Xuan Thanh. Estimation of the extent of heat treatment in milk by monitoring the formation of D- Galactose. Journal of Food and Nutrition Sciences, 2011, 49, 303-308.

Hội thảo
 • Vũ Thu Trang, Đặng Tiến Thành, Lưu Anh Văn, Nguyễn Thị Ninh, Dương Thị Dự, Chu Kỳ Sơn. Ứng dụng chế phẩm enzyme dịch hóa trong quá trình dịch hóa bột gạo lứt để sản xuất các sản phẩm đồ uống từ gạo lứt, 108-113. Hội thảo các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp. 29-09-01/10/2017.
 • Vũ Thu Trang, Nguyễn Thị Thảo, Tomoko Shimamura     Nghiên cứu sự tạo thành aminoreductone trong phản ứng Maillard và ứng dụng kiểm soát quá trình gia nhiệt trong công nghệ chế biến sữa, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: “Phương pháp phân tích và nhận dạng chất độc trong Thực phẩm, 66-71 (2017             66-71    ISBN: 978-604-913-586-6
 • Vũ Thu Trang, Truong Thu Hang, Nguyen Thi Thao. Effects of Aminoreductone against the growth of Listeria monocytogenes in medium and milk. The 5th Analytica Vietnam Conference, 29-30 March, 2017.
 • Nguyên, V.T.H., Linh, Đ.T M., Sơn, C.K., Trang, V.T., Tiến, P. Q. Phân loại, đặc tính sinh học của Streptomyces griseorubens LCQ8 nội cộng sinh phân lập trên cây quế tại Lai Châu. Hội nghị Khoa học Quốc gia lần 2 về nghiên cứu và giảng dạy sinh học tại Việt Nam, 2016, 587-594.
 • Trang, V. T. Antimirobial activity of aminoreductone against induced gastrogenic cancer Helicobacter pylori. Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, 2013, 743-746. ISBN 978-604-913-135-6
 • Trang, V. T., Sarter, S., Thanh, L. X., Takeuchi, H. Antimicrobial Activity of Aminoreductone against Pathogenic Bacteria. 11th Maillard reaction sysmposium, Nancy, 2012.
 • Trang, V. T., Thanh, L. X., Takeuchi, H. Study of Antimicrobial Activity of Aminoreductone against the Antibiotic Susceptibility and Resistant Pathogenic Bacteria: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and Staphylococcus aureus, IPCBEE vol. 39 (2012) © (2012) IACSIT Press, Singapore, 183-187.
 • V.T. Trang, V. H. Son, T. Shimamura, T. Kashiwagi, H. Ukeda, S. Katsuno, T. Sugiura, H. Takeuchi. In vitro antimicrobial activity of Amioreductone against pathogenic bacteria Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA). The American Society for Microbiology, Louisiana, USA, 2011.
 • Trang, V., Takeuchi, H., Kudo, H., Aoki, A., Katsuno, S., Shimamura, T., Sugiura, T. and Ukeda, H. Antimicrobial Activity of Aminoreductone against Helicobacter pylori. The American Society for Microbiology, San Diego, USA, 2010.
 • Trang, V., Kurogi,Y., Katsuno, S., Shimamura,T. & Ukeda, H. The liberation of galactose during the formation of aminoreductone in the Maillard reaction. Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry, Tokyo, 2007.
 • 黒木、Vu Thu Trang, 勝野、島村、受田。アミノレダクトンのリボフラビン光酸化抑制効果。日本農芸化学会、東京、2007. ISSN: 0916-8451.
 • Trang, V. & Impoolsup, A. Preliminary study on chemical profile of Satho-Thai traditional alcoholic beverage. The 13th of Regional Symposium on Chemical Engineering. Singapore, 2006.
 • Trang, V., Boonchird, C. & Impoolsup. The formation and alteration of components during Thai rice wine processing. Proceedings of the 20th scientific conference Hanoi University of Technology. Hanoi, 2006.