Thông tin cán bộ

PGS.TS. CHU KỲ SƠN

Giảng viên cao cấp, Viện trưởng

Phòng: 202-C4

Phone: +84-24 3868 2470

Fax: +84-24 3868 2470

Email: son.chuky@hust.edu.vn


Quá trình đào tạo
 • 2006: Tiến sĩ, Khoa học thực phẩm, Trường Đại học Dijon, Pháp

 • 2000: Thạc sĩ, Khoa học thực phẩm, Trường Đại học Dijon, Pháp

 • 1999: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

Quá trình công tác
 • 11/2018-nay: Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

 • 2008-11/2018: Phó viện trưởng (nghiên cứu và hợp tác quốc tế), Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

 • 2010-2013: Trưởng Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

 • 2011-nay: Giảng viên chính, Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

 • 2000-2010: Giảng viên, Bộ môn Công nghệ Lên men, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

 • 2005-2006: Nghiên cứu viên, Trung tâm nghiên cứu về môi trường, năng lượng và chất thải (CReeD) – tập đoàn Veolia, Pháp.

Giảng dạy
 1. BF3023: Nhập môn Kỹ thuật thực phẩm

 2. BF5240: Công nghệ rượu vang

 3. BF5450: Công nghệ thuốc lá

 4. BF7220: Các giải pháp tiên tiến trong công nghệ thực phẩm (chương trình tiến sĩ)

Lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất cồn tiết kiệm năng lượng từ sắn, gạo và nâng cao giá trị gia tăng phụ phẩm của các nhà máy cồn

 • Khai thác đa dạng sinh học có nguồn gốc thực vật và vi sinh vật để nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm

Đề tài, dự án
Chủ nhiệm
 • 2014-2017: Nghiên cứu tận dụng phụ phẩm của các nhà máy cồn để sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Nghị định thư Việt Nam - Rumani), Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 2013-2015: Hoàn thiện công nghệ sản xuất cồn theo công nghệ dịch hóa, đường hóa và lên men đồng thời ở nhiệt độ thường, Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 2013-2014: Khai thác đa dạng sinh học có nguồn gốc thực vật và vi sinh vật để nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm (http://pcsi2013.hust.edu.vn), Tổ chức các trường đại học Pháp ngữ (AUF)

Tham gia
 • 2015-2018: Mạng lưới các trường đại học và doanh nghiệp đào tạo về công nghiệp thực phẩm tại Đông Nam Á (NutriSEA), Dự án Erasmus+, Cộng đồng châu Âu

 • 2015-2018: Các trường đại học là đối tác quan trọng để giải quyết các thách thức mới về chất lượng và an toàn thực phẩm trong khối ASEAN (AsiFood), Dự án Erasmus+, Cộng đồng châu Âu

 • 2016-2017: Sản xuất cồn thực phẩm ở nồng độ chất khô cao từ gạo và sắn quy mô 2.000 lít cồn/mẻ, Bộ Công Thương

 • 2014-2015: Nghiên cứu đa dạng và khả năng sinh hợp chất kháng sinh, chất chống ung thư của xạ khuẩn nội cộng sinh trên một số cây dược liệu tự nhiên. Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 2012-2014: Nghiên cứu giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch cây có củ - GRATITUDE (www.fp7-gratitude.eu), Chương trình khung 7 – Cộng đồng châu Âu (EU-FP7)

 • 2011-2014: Dự án an toàn thực phẩm châu Âu - FOODSEG (www.foodseg.net), Chương trình khung 7 - Cộng đồng châu Âu (EU-FP7)

Công trình khoa học đã công bố
Sách và chương sách
 • Muenduen Phisalaphong, Tien-Khai Tran, Siriporn Taokaew, Rusdianto Budiraharjo, Gabriella Gita Febriana, Danh-Nguyen Nguyen, Son Chu-Ky, Fernando Dourado. 2016. Nata de coco Industry in Vietnam, Thailand, and Indonesia. In: Bacterial Nanocellulose: from Biotechnology to Bio-economy, edited by Gama, Dourado and Bielecki. Elsevier, ISBN 9780444634580, pp. 231-236

 • Anil Kumar Anal, Son Chu-Ky and Samira Sarter. 2015. Health Benefits of Neutraceuticals from Novel Fermented Foods. In: Health Benefits of Fermented Foods and Beverages, edited by Iyoti Prakash Tamang, CRC Press | Taylor & Francis Group, ISBN 9781466588097, pp. 567-590

Tạp chí khoa học
 • Ionelia Taranu, Tien-Thanh Nguyen, Kim-Dang Pham, Mihail A. Gras, Gina C. Pistol, Daniela E. Marin, Catalin Rotar, Mihaela Habeanu, Phu-Ha Ho, Thanh-Mai Le, Thi Thu-Hang Bui, Dinh-Vuong Mai, and Son Chu-Ky. 2018. Rice and cassava distillers dried grains in Vietnam: nutritional values and effects of their dietary inclusion on blood chemical parameters and immune responses of growing pigs, Waste and Biomass Valorization (in press)
 • Yves Waché, Thuy-Le Do,Thi-Bao-Hoa Do, Thi-Yen Do, Maxime Haure, Phu-Ha Ho, Anil Kumar Anal, Van-Viet-Man Le, Wen-Jun Li, Hélène Licandro, Da Lorn, Mai-Huong Ly-Chatain, Sokny Ly, Warapa Mahakarnchanakul, Dinh-Vuong Mai, Hasika Mith, Dzung-Hoang Nguyen, Thi-Kim-Chi Nguyen, Thi-Minh-Tu Nguyen, Thi-Thanh-Thuy Nguyen, Viet-Anh Nguyen, Hai-Vu Pham, Tuan-Anh Pham, Thanh-Tam Phan, Reasmey Tan, Tien-Nam Tien, Thierry Tran, Sophal Try, Quyet-Tien Phi, Dominique Valentin, Van-Quoc-Bao Vo, Kitiya Vongkamjan, Duc-Chien Vu, Nguyen-Thanh Vu, Son Chu-Ky. 2018. Prospects for food fermentation in South-East Asia, topics from the Tropical Fermentation and Biotechnology Network at the end of the AsiFood Erasmus+ project. Frontiers in Microbiology, 9:2278.,doi: 10.3389/fmicb.2018.02278
 • Huy Quang Nguyen, Nguyen Thi-Hanh Vu, Ha Hoang Chu, Son Chu-Ky, Ha Hoang, Thanh Trung Tran, Cuong Nguyen, Linh Thi-My Dinh, Hien Thi-Thu Trinh, Tien Quyet Phi. 2018. Draft genome sequence of Streptomyces cavourensis YBQ59, an endophytic producer of Antibiotics Bafilomycin D, Nonactic Acid, Prelactone B, and 5,11-Epoxy-10-Cadinanol, Microbiology Resource Announcements, 7 (11) e01056-18; DOI: 10.1128/MRA.01056-18
 • Hanh-Nguyen Thi Vu, Dat Tien Nguyen, Huy Quang Nguyen, Ha Hoang Chu, Son Chu-Ky, Minh Van Chau, Quyet-Tien Phi. 2018. Antimicrobial and cytotoxic properties of bioactive metabolites produced by Streptomyces cavourensis YBQ59 isolated from Cinnamomum cassia Prels in Yen Bai province of Vietnam. Current Microbiology 75 (10), 1247–1255
 • Zhuo-Li Zhao​, Hong Ming​, Wei-Li Ji​, Thi-Nhan Khieu​, Son Chu-Ky​, Li-Jiao Cheng​,  Xiao-Lin Meng​,  Wen-Jun Li​, Guo-Xing Nie​. 2018. Paenibacillus esterisolvens sp. nov., isolated from soil. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 68 (7):2145-2150
 • Nguyen Hai Van, Meile Jean-Christophe, Lebrun Marc, Caruso Doménico, Son Chu-Ky, Sarter Samira. 2018. Litsea cubeba leaf essential oil from Vietnam: chemical diversity and its impacts on antibacterial activity. Letters in Applied Microbiology. 66, 207-214
 • Nguyen Chinh Nghia, Nguyen Thi Thao, Pham Ngoc Hung, Nguyen Thi Ha, Nguyen Tien Thanh, Tran Thi Lan, Tran Hau Cuong, Quan Le Ha, Le Thanh Mai and Chu Ky Son. 2017. High solid fermentation at pilot scale for potable ethanol production from rice. Vietnam Journal of Science and Technology, 55 (5A), 178-185.
 • Pham Ngoc Lam, Dang Thi Thuy Duong, Vu Thi Hanh Nguyen, Chu Ky Son, Vu Thu Trang, Phi Quyet Tien. 2017. Distribution and antimicrobial activity of endophytic actinomycetes isolated from Litsea cubeba (Lour.) Pers. in northern provinces of Vietnam. Vietnam Journal of Science and Technology, 55 (5A), 160-168.
 • Hai Van Nguyen, Thu Trang Vu, Son Chu-Ky, Samira Sarter. 2017. Interaction effects of Litsea cubeba essential oil and antibiotics on antibacterial activity against pathogenic bacteria in aquaculture. Vietnam Journal of Science and Technology, 55 (5A), 66-73.
 • Nimaichand Salam, Thi-Nhan Khieu, Min-Jiao Liu, Thu-Trang Vu, Son Chu-Ky, Ngoc-Tung Quach, Quyet-Tien Phi, Manikprabhu Narsing Ra, Angelique Fontana, Samira Sarter and Wen-Jun Li. 2017. Endophytic actinobacteria associated with Dracaena cochinchinensis Lour.: Isolation, diversity and their cytotoxic activities. BioMed Research International. Volume 2017, Article ID 1308563, 11 pages, (https://doi.org/10.1155/2017/1308563)
 • Nguyen Hai Van, Vu Thi Hanh Nguyen, Vu Thu Trang, Phi Quyet Tien, Khieu Thi Nhan, Samira Sarter and Chu Ky Son. 2016 Antibacterial activities and interaction effects of Vietnamese Lisea cubeba (Lour.) essential oils and its endophytic actinobacteria. Journal of Science and Technology. 54 (4A) 234-241
 • Chu-Ky Son, Pham Phu Lam, Nguyen Tien Thanh, Tran Thi Lan, Tran Hau Cuong and Le Thanh Mai. 2016. Impacts of liquefaction time and enzymes on ethanol yield of very high gravity process for beverage ethanol production. Journal of Science and Technology. 54 (4A) 242-249

 • Hai Van Nguyen, Domenico Caruso, Marc Lebrun, Ngoc Tuan Nguyen, Thi Trang Trinh, Jean-Christophe Meile, Son Chu-Ky, Samira Sarter. 2016. Antibacterial activity of Litsea cubeba (Lauraceae, May Chang) and its effects on the biological response of common carp Cyprinus carpio challenged with Aeromonas hydrophila. Journal of Applied Microbiology, 121, 341-351

 • Son Chu-Ky, Thi-Hoan Pham, Kim-Lien T. Bui, Tien-Thanh Nguyen, Kim-Dang Pham, Hoai-Duc T. Nguyen, Hong-Nga Luong, Viet-Phu Tu, Thanh-Hang Nguyen, Phu-Ha Ho and Thanh-Mai Le. 2016. Simultaneous liquefaction, saccharification and fermentation at very high gravity of rice at pilot scale for potable ethanol production and distillers dried grains composition. Food and Bioproducts Processing, 98, 79-85

 • Từ Việt Phú, Phạm Kim Đăng, Nguyễn Công Oánh, Chu Kỳ Sơn. 2016. Đánh giá tiềm năng sử dụng phụ phẩm ngành rượu cồn để sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Phát triển, 1, 36-45.

 • Tu Viet Phu, Nguyen Thi Thao, Chu Ky Son, Luong Hong Nga, Nguyen Thi Hoai Duc, Bennett Ben, Naziri Diego, Tomlins Keith, To Kim Anh, 2016. Potential use of by-products for animal feed from cassava in Vietnam. Tạp chí Khoa học và Phát triển, 1, 93-100.

 • Do Khac Uan and Chu-Ky Son. 2015. Application of micro-membrane filtration system to separate distiller wet grains from whole stillage of rice-based ethanol distillery at lab scale. Journal of Science and Technology Technical universities. 109, 140-144.

 • Do Khac Uan and Chu-Ky Son. 2015. Reduction of membrane fouling during separating distiller wet grains from whole stillage of rice-based ethanol distillery. Journal of Science and Technology. 53(4D) 407-415

 • Florence Husson, Samuel Lubbers, Rémi Saurel, Yves Waché, Phu-Ha Ho, Viet-Phu Tu, Son Chu-Ky. 2015. Fermentation des protéines végétales: atouts organoleptique et nutritionnel. La revue des industries alimentaires et agricoles. Novembre-Decembre 2015 p. 24-26 (www.revue-iaa.fr/revues/a-708/)

 • Yves Waché, Phu Ha Ho, Hanh Phan-Thi, Hélène Simonin, Thi Thuy Le Do, Sophal Try, Da Lorn, Thanh-Mai Le, Viet-Phu Tu, Le-Ha Quan, Thi-Minh-Tu Nguyen, Anil Kumar Anal, Quyet-Tien Phi, Son Chu-Ky. 2015. Explorer la biodiversité pour trouver de nouvelles souches microbiennes pour les innovations de produits alimentaires. La revue des industries alimentaires et agricoles. Novembre-Decembre 2015 p. 27-29 (www.revue-iaa.fr/revues/a-709/)

 • Đỗ Thị Kim Oanh, Phạm Thanh Hải, Chu Kỳ Sơn và Lê Thanh Mai. 2015. Đánh giá khả năng kháng khuẩn của Natri Flosilicat (Na2SiF6) trong công nghệ dịch hóa, đường hóa và lên men đồng thời để sản xuất cồn từ gạo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53(4A) 153-159

 • Thi-Nhan Khieu, Min-Jiao Liu, Salam Nimaichand, Ngoc-Tung Quach, Son Chu-Ky, Quyet-Tien Phi, Thu-Trang Vu, Tien-Dat Nguyen, Zhi Xiong, Manik Prabhu Deene and Wen-Jun Li. 2015. Characterization and evaluation of antimicrobial and cytotoxic effects of Streptomyces sp. HUST012 isolated from medicinal plant Dracaena cochinchinensis Lour. Frontiers in Microbiology, 6 (doi:10.3389/fmicb.2015.00574)

 • Raju Rajasabapathy, Chellandi Mohandass, Jung-Hoon Yoon, Syed Gulam Dastager, Qing Liu, Thi-Nhan Khieu, Son Chu-Ky, Wen-Jun Li and Ana Colaco. 2015. Vitellibacter nionensis sp. nov., isolated from a shallow water hydrothermal vent. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 65, 692–697

 • Raju Rajasabapathy, Chellandi Mohandass, Jung-Hoon Yoon, Syed Gulam Dastager, Qing Liu, Thi-Nhan Khieu, Son Chu-Ky, Wen-Jun Li, and Ana Colaco. 2015. Nioella nitratireducens gen. nov., sp. nov., a novel member of the family Rhodobacteraceae isolated from Azorean Island. Antonie van Leeuwenhoek, 107: 589–595

 • Hua-Qi Pan, Juan Cheng, Dao-Feng Zhang, Su-Ya Yu, Thi-Nhan Khieu, Son Chu-Ky, Zhao Jiang, Jiang-Chun Hu and Wen-Jun Li. 2014. Streptomyces bohaiensis sp. nov., a novel actinomycete isolated from Scomberomorus niphonius in the Bohai Sea. Journal of Antibiotics. 1-7

 • Quach Ngoc Tung, Khieu Thi Nhan, Chu-Ky Son, Vu Thi Hanh Nguyen, Vu Thu Trang, Phi Quyet Tien. 2014. Assessment and screening of antimicrobial activities of endophytic actinomycetes associated with Cinnamomum loureiri. Journal of Biotechnology. 12(2), 365-371

 • Vũ Thu Trang, Chu Kỳ Sơn, Hà Thị Khang. 2014. Ngiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình thủy phân ngô ngọt bằng chế phẩm Spezyme Alpha. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52 (5C), 292-297

 • Tung Quach Ngoc, Nhan Khieu Thi, Son Chu-Ky, Huyen Pham Thanh, Nguyen Vu Thi Hanh, Phong Trương Quoc, Thanh Nguyen Tien, Trang Vu Thu, Tien Phi Quyet. 2014. Biodiversity of actinomycetes associated with Cinnamomum tree in Hoa Binh province. Journal of Science and Technology, 52 (5B), 577-582

 • Luong Hong Nga, Phan Thanh Huyen, Nguyen Thi Hoai Duc, Chu Ky Son, Keith Tomlins, To Kim Anh. 2014. Effect of high quality cassava flour of different origin on Vietnam traditional baguette quality. Journal of Science and Technology, 52(5B), 410-416

 • Zhao Jiang, Dao-Feng Zhang, Thi-Nhan Khieu, Son Chu-Ky, Xiao-Mei Zhang, Juan Cheng, Xin-Peng Tian, Si Zhang, and Wen-Jun Li. 2014. Bacillus tianshenii sp. nov., isolated from a marine sediment sample collected from South China Sea. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 64, 1998-2002

 • Chinh-Nghia Nguyen, Thanh-Mai Le and Son Chu-Ky. 2014. Pilot scale simultaneous saccharification and fermentation at very high gravity of cassava flour for ethanol production. Industrial Crops and Products, 56, 160-165

 • Rajasabapathy Raju, Chellandi Mohandass, Syed Gulam Dastager, Qing Liu, Thi-Nhan Khieu, Son Chu-Ky, Wen-Jun Li, Ana Colaco. 2014. Roseovarius azorensis sp. nov., isolated from seawater at Espalamaca, Azores. Antonie van Leeuwenhoek, 105(3), 571-578

 • Chu-Ky Son, Bui Thi Khanh, Nguyen Tien Long, and Ho Phu Ha. 2014. Acid adaptation to improve viability and X-prolyl dipeptidyl aminopeptidase activity of the probiotic bacterium Lactobacillus fermentum HA6 exposed to simulated gastrointestinal tract conditions. International Journal of Food Science and Technology 49. 565-570

 • Nguyen Thi Thao, Tu Viet Phu, Chu-Ky Son, Luong Hong Nga, Nguyen Thi Hoai Duc, Ben Bennet, Diego Naziri and To Kim Anh. 2013. Application of value chain analysis in understanding the wastes and losses of cassava in Vietnam. Journal of Science and Technology (Vietnam), 51 (6A). 70-76

 • Chu-Ky Son, Laurent Vaysse, Siriluck Liengprayoon, Klanarong Sriroth and Thanh-Mai Le. 2013. Acid adaptation for improvement of viability of Saccharomyces cerevisiae during freeze drying. International Journal of Food Science and Technology, 48, 1468-1473

 • Cao-Hoang Lan, Chu-Ky Son, Ho Phu Ha, Husson Florence, Le Thanh Binh, Le-Thanh Mai, Nguyen Thi Minh Khanh, Tran Thi Hoai Tram, Tu Viet Phu, Valentin Dominique, Waché Yves. 2013. Tropical traditional fermented food, a field full of promise. Examples from the Tropical Bioresources and Biotechnology programme and other related French-Vietnamese programmes on fermented food. International Journal of Food Science and Technology, 48, 1115-1126

 • Lê Thanh Mai, Phạm Phương Mai, Chu Kỳ Sơn. 2013. Ảnh hưởng của sốc nhiệt lạnh và sốc ethanol đến khả năng sống của 2 chủng nấm men Saccharomyces. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 51 (6A). 145-150

Hội nghị, hội thảo
 • Tiền Tiến Nam, Nguyễn Chính Nghĩa, Phạm Tuấn Anh, Chu Kỳ Sơn; “Application of vacuum to improve efficiency of non-cook process at very high gravity for ethanol production”; Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2018, trang 417-422; 10/2018
 • Vũ Thị Hạnh Nguyên, Đinh Thị Mỹ Linh, Chu Kỳ Sơn, Vũ Thu Trang, Phí Quyết Tiến. 2016. Phân loại, đặc tính sinh học của của Streptomyces griseorubens LCQ8 nội sinh phân lập trên cây Quế tại Lai Châu. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ hai về Nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, Đà Nẵng 20/05/2016, 587-594
 • Viet Phu Tu, Aurélie Bechoff, Nga Luong Hong, Tu Nguyen Thi Minh, Quynh Cung Thi To, Son Chu-Ky, Keith Tomlins, Lateef Sanni, and Kim Anh To. 2016. Vietnamese consumer acceptance of bread containing high quality cassava flour. First World Congress on Root and Tuber Crops (WCRTC), January 18-22, 2016, Nanning, China (oral presentation)

 • Son Chu-Ky, Nguyen Chinh-Nghia, Mai Dinh-Vuong, Nguyen Tien-Cuong, Tu Viet-Phu, Phi Quyet-Tien and Le Thanh-Mai. 2016. Simultaneous liquefaction, saccharification and fermentation for ethanol production from cassava and valorisation of by-products for animal feeding. First World Congress on Root and Tuber Crops (WCRTC), January 18-22, 2016, Nanning, China (oral presentation)

 • Luong Hong Nga, Chu-Ky Son, Nguyen Thi Hoai Duc, Tu Viet Phu, Lateef Sanni, Keith Tomlins and To Kim Anh. 2015. Effect of High Quality Cassava Flour on cookies quality. The 8th International Conference on Starch Technology (Starch Update), December 3-4, 2015, Bangkok, Thailand, p. 42-46 (oral presentation)

 • Le Thanh Mai, Vu Thi Phuong, Bui Thi Thu Hang, Mai Dinh Vuong, Pham Ngoc Hung and Chu-Ky Son. 2015. Influence of some factors on the simultaneous liquefaction, saccharification and fermentation and valorization of ethanol by-products for animal feeding. The 8th International Conference on Starch Technology (Starch Update), December 3-4, 2015, Bangkok, Thailand, p. 132-138 (poster)

 • Nguyen Duc Trung, Nguyen Ngoc Hoang, Nguyen Minh He, Trieu Đinh Tue, Luu Hoang Hai, Pham Van Dung, Vu Huy Khue, Nguyen Viet Dung, Chu Ky Son. 2015. Application of microwave drying technology for animal feed processing from by-products of beer and alcohol factories. Proceeding of the Quality Management and Food Safety conference (QMFS2015) p. 185-192

 • Chu-Ky Son, 2015. Research and development for high value added products from cassava. 2015 International Conference on Sustainable Development for Cassava in Vietnam, January 15, 2015, Tay Ninh, Vietnam

 • Nguyen Hai Van, Jean-Chirstophe Meile, Marc Lebrun, Chu-Ky Son, Samira Sarter. 2014. Essential oil of Litsea cubeba: exploring antibacterial activity and mode of action. The 2nd EBSEA2014 workshop (http://ebsea.hust.edu.vn), October 1, 2014, Hanoi, Vietnam

 • Yves Waché, Ho Phu Ha, Chu-Ky Son, Florence Husson, Rémy Cachon, Vu Nguyen Thanh, Do Thuy Le, Nguyen Thi Hoai Tram, Samira Sarter, Tran Lan, Paul Heng, Chan Lai Wah, Ly-Chatain Mai Huong, Thavarith Chunhieng, Sophal Try, Anil Kumar Anal, Joëlle de Coninck, Phan Thi Hanh. 2014. Building a virtual collection of strains of biotechnological interest in South-East Asia. The 2nd EBSEA2014 workshop (http://ebsea.hust.edu.vn), October 1, 2014, Hanoi, Vietnam

 • Chu Ky Son, Luong Hong Nga, Tu Viet Phu, Ho Phu Ha, Le Thanh Mai and To Kim Anh. 2014. Innovative approaches for high value added products from cassava. The 3rd Starch World 2014, February 17-19, 2014, Jakarta, Indonesia (oral presentation)

 • Dung Le Thi, Hyancinthe Vannier, Son Chu-Ky, Mai Le Thanh. 2013. Optimization of simultaneous saccharification and fermentation for lactic acid production from cassava in Vietnam The 7th International Conference on Starch Technology (Starch Update), November 21-22, 2013, Bangkok, Thailand, p. 304-311

 • Luong Hong Nga, Phan Thanh Huyen, Vu Van Du, Nguyen Thi Hoai Duc, Tu Viet Phu, Chu-Ky Son and To Kim Anh. 2013. Effects of processing methods on High Quality Cassava Flour properties and Vietnamese traditional bread quality. The 7th International Conference on Starch Technology (Starch Update), November 21-22, 2013, Bangkok, Thailand, p.271-277

 • Nguyen Chinh Nghia, Mai Dinh Vuong, Le Thanh Mai and Chu-Ky Son. 2013. Ethanol production by very high gravity fermentation of cassava flour and valorization of ethanol by-products. The proceedings of Quality Management and Food Safety Conference (QMFS 2013), November 14-15, 2013, Hanoi, Vietnam. p. 360-367

 • Nguyen Tien Cuong and Chu-Ky Son. 2013. Simultaneous liquefaction, saccharification and fermentation for ethanol production from rice. The proceedings of National Conference of Biotechnology 2013, September 27, 2013, Hanoi, Vietnam. p. 95-98

 • Hai Van Nguyen, Son Chu-Ky, Marc Lebrun, Jean-Christophe Meile, Samira Sarter. 2013. Antimicrobial activity of essential oils against foodborne bacteria. The proceedings of National Conference of Biotechnology 2013, September 27, 2013, Hanoi, Vietnam, p. 645-648

 • Chu Ky Son, Tu Viet Phu, Nguyen Thi Thao, Luong Hong Nga, Nguyen Thi Hoai Duc, Diego Naziri, Ben Bennet, Keith Tomlins and To Kim Anh. 2013. New approaches for added value of cassava in Vietnam. The 2nd Starch World 2013, January 21-23, 2013, Ho Chi Minh city, Vietnam

 • Chu-Ky Son. 2012. Fruits in the North of Vietnam: Current status and future prospects. Training Workshop on “Characterisation of fresh and processed fruit quality”, Leverhulme Trust (IN-060), July 23-25, 2012, Ho Chi Minh city, Vietnam.  

 • Chu-Ky Son, Nguyen Tien Thanh, Le Thanh Mai and Vu Hong Thang. 2012. Biobutanol production via Acetone-Butanol-Ethanol (ABE) fermentation of cassava chips by Clostridium saccharoperbutylacetonicum DSM 14923. The 6th International Conference on Starch Technology (Starch Update), February 13-14, 2012, Bangkok, Thailand

 • Chu-Ky Son, Pham Thu Ha, Do Minh Trang, Tu Viet Phu, Laurent Vaysse, Siriluck Liengprayoon, Klanarong Sriroth and Le Thanh Mai, 2011. Acid adaptation improves viability of winemaking Saccharomyces cerevisiae UP3OY5 after freeze drying. Proceedings of the XIX International Conference on Bioencapsulation - Amboise, France - October 5-8, 2011. pp. 266-267

Thành viên:
 1. Hiệp hôi thực phẩm Việt Nam (VINUTAS)

 2. Hiệp hội Quốc tế Cây có củ (www.istrc.org

Tổ chức:
 1. Hội thảo quốc tế "Thức ăn chăn nuôi ở Đông Nam Á: Thách thức và triển vọng (AFSEA2015) http://afsea.hust.edu.vn

 2. Hội thảo Khai thác đa dạng sinh học cho mục tiêu phát triển bền vững tại Đông Nam Á) (EBSEA2013, EBSEA2014) http://ebsea.hust.edu.vn

 3. Khóa học quốc tế “Cồn thực phẩm và nhiên liệu” (INAW2012) http://inaw.hust.edu.vn

 •