Thông tin cán bộ

TS. ĐỖ BIÊN CƯƠNG

Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn

Phòng: 201-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: cuong.dobien@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
 • 2011: Tiến sĩ, Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam.
 • 2009: Thực tập sinh, Công nghệ gen. Viện Nông nghiệp quốc gia Pháp
 • 2005, 2007: Thực tập sinh, Công nghệ gen. Viện Nông nghiệp, ĐH Công nghệ Suranaree, Thái Lan
 • 2001. Thực tập sinh, Công nghệ enzym, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 
 • 2001: Kỹ sư, Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam. 
Quá trình công tác
 • 2001-2010: Giảng viên, Phòng Nghiên cứu Hóa sinh và Sinh học Phân tử, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • 2003-2007: Trưởng phòng thí nghiệm Hóa sinh, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ Thực phẩm, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • 2001-2005; 2008: Giáo viên thỉnh giảng, Khoa Công nghệ sinh học, Trường Đại học Mở Hà Nội. 
 • 2006: Giáo viên thỉnh giảng, Khoa Công nghệ Sinh học và Môi trường. Trường Đại học Dân lập Phương Đông
 • 2005-2013: Giáo viên thỉnh giảng, Khoa Hóa học, Trường Đại học Qui Nhơn. 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, Bình Định.
 • 2011-nay: Giảng viên, Bộ môn Vi sinh, Hóa sinh và Sinh học Phân tử, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 
Giảng dạy
 • BF4154: Công nghệ Enzym
 • BF4164: Thí nghiệm Công nghệ enzym
 • BF3507: Hóa sinh 
 • BF2111: Thí nghiệm Hóa sinh 
 • BF4212: Enzym trong công nghệ thực phẩm
 • BF4810: Công nghệ Sinh học đại cương (cho kỹ sư công nghệ hóa học)
 • BF6126: Probiotic và prebiotic (chương trình thạc sĩ).
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Enzym, enzym tái tổ hợp và kỹ thuật enzym ứng dụng trong các ngành công nghiệp 
 • Các chất có hoạt tính sinh học (peptide, prebiotic oligosaccharide), ứng dụng trong y dược, thực phẩm chức năng và thức ăn gia súc. 
 • Biosensor (bioassay, test strips) phân tích thực phẩm.
 • Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học 
Đề tài, dự án
Chủ nhiệm
 • 2014-2016: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất kit phát hiện nhanh độc tố lân hữu cơ, carbamate trong nông sản. Dự án sản xuất thử nghiệm- Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • 2009-2010: Đánh giá tính chất prebiotic của chế phẩm mannooligosaccharid sản xuất từ bã cơm dừa theo phương pháp sinh học. Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2008: Tách dòng các gen mã hóa hệ enzym thủy phân beta-mannan từ nấm mốc Aspergillus niger BK. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • 2005: Nghiên cứu thu nhận endo-beta-1,4-mannanase theo phương pháp lên men bề mặt, ứng dụng trong sản xuất thức ăn gia súc. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • 2003: Nghiên cứu thu nhận cholinesterase, ứng dụng phát hiện nhanh dư lượng thuốc trừ sâu trong rau. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Tham gia
 • 2018-2019: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý sinh học có kiểm soát mùi và nước rỉ rác để xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đề tài KC.08.17/16-20. Bộ Khoa học và Công nghệ.
 • 2017-2018: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để chế biến và nâng cao hiệu quả kinh tế các sản phẩm từ dong đao làng nghề. Chương trình CNSH trong CN chế biến đến năm 2020. Bộ Công Thương
 • 2017-2019: Nghiên cứu sử dụng nấm mục để sản xuất bio-composit từ dăm gỗ, rơm và rạ. Chương trình CNSH trong CN chế biến đến năm 2020. Bộ Công Thương
 • 2017-2018: Thăm  dò khả  năng sử dụng hạt nano sắt oxit để xử lý nước ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật. Đề tài cấp trường.
 • 2016-2017: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thích ứng để cải thiện chất lượng xử lý nước thải công nghiệp cho các nhà máy sản xuất phân đạm bằng phương pháp sinh học. Đề tài Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
 • 2015-2016: Nghiên cứu giải pháp công nghệ thích ứng để xử lý chất thải làng nghề sản xuất tinh bột dong đao tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đề tài Sở Khoa học Công nghệ hà Nội
 • 2012-2013: Nghiên cứu thu nhận và ứng dụng enzym trong quá trinh nghiền bột giấy. Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội. 
 • 2012-2013: Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm enzym trong sản xuất bánh mỳ. Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nộii
 • 2011-2013: Nghiên cứu ứng dụng mannooligosaccharide bổ sung vào thức ăn nuôi tôm. Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • 2009-2010: Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm mannanasse tái tổ hợp và ứng dụng trong tẩy trắng bột giấy. Chương trình CNSH trong CN chế biến đến năm 2010. Bộ Công Thương
 • 2007-2008: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị trộn sục khí tầng sôi cao tải để lắp đặt cho các thùng lên men hiếu khí trong công nghệ sinh học. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. 
 • 2006-2007: Nghiên cứu công nghệ sản xuất mannooligosacarit, ứng dụng tạo sản phẩm thực phẩm chức năng. Sở Khoa học và công nghệ Hà nội
 • 2006-2007: Nghiên cứu ứng dụng một số giải pháp Công nghệ Sinh học trong chế biến, bảo quản và kiểm soát an toàn nông sản thực phẩm. Liên bộ Giáo dục&Đào tạo và Khoa học &Công nghệ
 • 2005-2006: Nghiên cứu chế tạo kit enzym phát hiện nhanh dư lượng thuốc trừ sâu trong rau. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 
 • 2003-2005: Enzyme technology for the sustainable production of health-related prebiotic sugars. ASEAN-EU University Network Programme (AUNP).
 • 2003-2005: Nghiên cứu công nghệ thu chế phẩm mannanase từ Aspergillus awamori BK. Đề tài nhánh đề tài cấp nhà nước KC-04-20. Bộ Khoa học và Công nghệ. 
 • 2001-2004: Nghiên cứu thu nhận chế phẩm b-glucosidaza và ứng dụng trong việc tăng hương một số loại đồ uống. Đề tài nhánh KC 04-07, Bộ Khoa học và Công nghệ. 
Công trình khoa học đã công bố
Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích 
 • Đặng Thị Thu, Đỗ Biên Cương, Lê Quang Diễn. 2011. Quy trình tẩy trắng bột giấy gỗ cứng sau khi nấu bằng chế phẩm enzyme tái tổ hợp và chất tẩy, Đơn đăng ký độc quyền Giải pháp hữu ích số 2-2011-00135
 • Đỗ Biên Cương, Đặng Thị Thu. 2009. Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 771: Phương pháp chế tạo Kit axetylcholinesteraza huyết thanh lợn để phát hiện nhanh dư lượng thuốc trừ sâu. Cục Sở hữu trí tuệ. 01/06/2009.
Tạp chí khoa học
 • Do Bien Cuong, Hoang Ngoc Han, Pham Van Thiem. 2018. Ammonia-removal efficiency of a novel Acinetobacter calcoaceticus strain isolated from industrial wastewater of Ninh Binh coal nitrogenous fertilizer plant. Vietnam Journal of Science and Technology. 56 (2).
 • Mai-Lan Pham, Tatjana Leister, Hoang Anh Nguyen, Bien-Cuong Do, Anh-Tuan Pham, Dietmar Haltrich, Montarop Yamabhai, Thu-Ha Nguyen, and Tien-Thanh Nguyen. 2017. Immobilization of b-galactosidases from Lactobacillus on Chitin using a chitin-binding module. J. Agric. Food. Chem. 65 (14), p. 2965-2976
 • Do Bien Cuong, Vu Kim Dung, Nguyen Thi Thu Hien, Dang Thi Thu. 2013. Prebiotic evaluation of copra-derived mannooligosaccharides in white-leg shrimps. Journal of Aquaculture Research & Development, 4:188 doi: 10.4172/2155-9546.1000188
 • Do Bien Cuong, Le Thi Huyen, Dang Thi Thu, Hoang Thi Loan, Vu Kim Dung. 2012. Production and bioactivities research of high-purity mannooligosaccharides from residual copra pulp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Công nghệ 89: 130-134. 
 • Đỗ Biên Cương, Đặng Thị Thu. 2010. Nghiên cứu chuyển hoá bã cơm dừa tạo prebiotic mannooligosaccharit nhờ endo-β-1,4-mannanase từ Aspergillus niger BK01. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 48 (3), 43-49. 
 • Do Bien Cuong, Dang Thi Thu. 2010. Selection and characterization of β-mannanase producing fungi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Công nghệ. 78A, 17-21.
 • Do Bien-Cuong, Dang Thi-Thu, Jean-Guy Berrin, Dietmar Haltrich, To Kim-Anh, Jean-Claude Sigoillot, Montarop Yamabhai. 2009. Cloning, expression in Pichia pastoris, and characterization of a thermostable GH5 mannan endo-1,4-beta-mannosidase from Aspergillus niger BK01. Microbial Cell Factories  2009 Nov 13; 8(1):59.
 • Đặng Thị Thu, Đỗ Biên Cương. 2004. Tách, tinh sạch và một số đặc tính của Endo-β 1,4 mananase từ Aspergillus sp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 42, số 5, trang 38-42.
Hội nghị, hội thảo
 • Nguyen Thi Xuan Sam, Truong Quoc Phong, Do Bien Cuong, Do Thu Ha, To Kim Anh. 2010. Cloning, expression and characterization of Aspergillus niger PBC beta-glucosidase. Congress on Industrial Biotechnology and Bioprocessing.Washington D.C, June 27-30, 2010.
 • Nguyen Thi Xuan Sam, Truong Quoc Phong, Do Bien Cuong. 2009. Characterization and cloning beta-1,4-glucosidase from Aspergillus niger PBC. International Meeting of Bioethanol. Hanoi 3/2009. 
 • Dang Thi Thu, Do Bien Cuong, Hoang Lan, Mai Anh Tuan. 2006. Enzyme-based rapid analysis for natural components and contaminants in complex samples. The first HUT-KAIST Symposium for Key Technologies, 12-13 January 2006, Hanoi, Vietnam (oral presentation).
 • Do Bien Cuong,  Puntariga Pesutcha, Suphap Emrat, Bancha Buranabanyat, Dang Thi Thu, Dietmar Haltrich, and Montarop Yamabhai. 2005. Cloning and Expression of Bacillus beta-Mannanase in Escherichia coli. Bio Thailand 2005, Biotechnology: Challenges in the 21st century. Queen Sirikit National Convention Center, 2-5 November 2005, Bangkok, Thailand. 
 • Đặng Thị Thu, Trịnh Thu Thuỷ, Đỗ Biên Cương. 2006. Tối ưu hoá điều kiện sinh tổng hợp và một số đạc tính của endo-beta-1,4-mannanase tái tổ hợp trong Escherichia coli. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 20 trường Đại học Bách khoa Hà nội, Nhà xuất bản Bách khoa, trang 257-262. (oral presentation).