Thông tin cán bộ

PGS.TS. NGUYỄN THỊ THẢO

Giangr viên cao cấp, Phó trưởng Bộ môn, Chủ tịch công đoàn Viện

Phòng: 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thao.nguyenthi@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
 • 2008: Tiến sĩ, Khoa học thực phẩm, Trường Đại học Ehime, Nhật Bản
 • 2002: Thạc sĩ, Khoa học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Ghent, Vương Quốc Bỉ
 • 1997: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
Quá trình công tác
 • 2014-nay: Phó Trưởng Bộ môn Quản lý Chất lượng, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 1997-nay: Giảng viên, Bộ môn Quản lý chất lượng (trước là Bộ môn Công nghệ Thực phẩm Nhiệt đới), Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Giảng dạy
 • BF3840: Hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm
 • BF4314: Hệ thống văn bản quản lý chất lượng
 • BF5320: Kiểm định nguồn gốc thực phẩm
 • BF5330: Quản lý chất lượng toàn diện chuỗi cung ứng thực phẩm
 • BF5340: Thực phẩm hữu cơ
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu phương pháp phân tích kiểm định nguồn gốc thực phẩm.
 • Nghiên cứu khai thác ứng dụng các hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên trong bảo quản và chế biến thực phẩm.
 • Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
 • Xây dựng hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng thực phẩm.
Đề tài, dự án
Chủ trì
 • 2015: Nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm cho chuỗi cung ứng chè, T2015-036,
 • 2014: Nghiên cứu thành phần polyphenol, hoạt tính chống oxi hóa và khả năng ức chế bệnh gout của rau cần tây (Apium graveolens L.) trồng ở Việt Nam”.
Tham gia
 • 2016-2018: Universities as key partners for the new challenges regarding food safety & quality in ASEAN, ASIFOOD : Chương trình Erasmus + - Cộng đồng châu Âu
 • 2012-2014: Nghiên cứu giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch cây có củ - GRATITUDE (www.fp7-gratitude.eu), Chương trình khung 7 – Cộng đồng châu Âu (EU-FP7)
 • 2013-2014: Nghiên cứu công nghệ sản xuất nước mía giải khát từ cây mía tím tỉnh Hòa Bình, Sở Khoa học Công nghệ Hòa Bình
 • 2014-2016: Nghiên cứu công nghệ sản xuất dịch vải cô đặc và chất thơm từ nguyên liệu vải Việt Nam bằng các quá trình màng, Đề tài nghị định thư – Bộ Khoa học Công nghệ
 
Công trình khoa học đã công bố
Sách
 • Nguyễn Thị Minh Tú (chủ biên), Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thảo, Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Hoàng Dũng, Đỗ Biên Cương, Trương Quốc Phong (2016) Kiểm định và truy xuất nguồn gốc thực phẩm, NXB Bách Khoa
 • Hà Duyên Tư (chủ biên) (2009). Phân tích hóa học thực phẩm. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật.
 • Nguyen Thi Thao and Atsushi Satake. Isotope and Enantiomeric Analysis. In : Masayoshi Sawamura ed. Citrus essential oils - Flavor and Fragrances. John Wiley & Sons, Ltd., 165-200.
 • Masayoshi Sawamura, Nguyen Thi Minh Tu, Simon Muhoho Njoroge, Nguyen Thi Thao, Yu Xiaolin, C. Hanny Wijaya, Nguyen Thi Lan-Phi, Hee-Sun Song and Marco Poiana. Compositional analysis. In : Masayoshi Sawamura ed. Citrus essential oils - Flavor and Fragrances. John Wiley & Sons, Ltd. , 37-164.
 
Tạp chí khoa học
 • Nguyễn Thị Thảo, Vũ Hồng Sơn, Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Minh Tú, Cung Thị Tố Quỳnh, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Duyên Tư (2014) – Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ thanh trùng tới sự biến đổi chất lượng nước mía tím trong quá trình bảo quản. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52 (5C), 229-234.
 • Lê Hoàng Lâm, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Xuân Quỳnh, Cung Thị Tố Quỳnh (2014) – Biến đổi chất lượng quả vải trong một số điều kiện bảo quản. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52 (5C), 286-291.
 • Cung Thị Tố Quỳnh, Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Minh Tú, Hoàng Quốc Tuấn, Hà Duyên Tư (2014). Khảo sát thị hiếu và thói quen lựa chọn sản phẩm nước mía tím của người tiêu dùng Việt nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 52 (%C), 310-315.
 • Nguyen Thi Minh Tu, Nguyen Thi Thao, Nguyen Mai Huong, Nguyen Thanh Liem, Manuella Pintato, To Kim Anh (2013) - Food safety situation in cassava production in the north of Vietnam and solution for quality improvement. Journal of Science and Technology, 51 (6A), 42-48.
 • Nguyen Thi Thao, Tu Viet Phu, Chu Ky Son, Luong Hong Nga, Nguyen Thi Hoai Duc, Ben Bennet, Diego Naziri, To Kim Anh (2013) - Application of value chain analysis in understanding the losses and wastes of cassava in Vietnam. Journal of Science and Technology, 51 (6A), 70-76.
 • Cung To Quynh, Nguyen Thi Thao, Truong Thi Thanh Hoa, Nguyen Minh Thang, Nguyen Dinh Hoa (2013) - Identification of the odorous components in the essentisl oil of Perila frutescent leaves from Vietnam. Journal of Science and Technology, 51 (6A), 165-170.
 • Nguyen Thi Thao, and Masayoshi Sawamura (2013), Development of HRGC-MS analytical conditions for determining isotope ratio of linalool in citrus essential oils from different origins. Journal of Science and Technology, 51 (6A), 390-396.
 • Nguyen Thi Thao, and Masayoshi Sawamura (2011). Characterization of Vietnamese pummelo essential oils based on the composition, isotope ratio and enantiomeric distribution of monoterpene hydrocarbon. Journal of Science and Technology, 49 (6A), 356-363.
 • Masayoshi Sawamura and Nguyen Thi Thao (2008). Development of analytical method for identification and differentiation of citrus essential fruits by GC-MS. Journal of Chemistry, 46 (5A), 432-436.
 • Nguyen Thi Thao, Takehiro Kashiwagi, and Masayoshi Sawamura (2007). Characterization by GC-MS of Vietnamese Citrus Species and Hybrids Based on the Isotope Ratio of Monoterpene Hydrocarbons. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 71 (9), 2155-2161.
 • Nguyen Thi Thao, Natsuko Hori, and Masayoshi Sawamura (2007). Enatiomeric distribution of monoterpene hydrocarbons in essential oils of lime, pummelo, orange and mandarin from Vietnam. In: Nguyen Hoang Dzung ed. New Trends in Sensory Evaluation of Food and Non-Food Products, Vietnam National University-Hochiminh City Publishing House, Hochiminh City, Vietnam. p. 45.
 • Nguyen Thi Thao, Nguyen Thi Lan Phi, Nguyen Thi Minh Tu, Lam Xuan Thanh, and Masayoshi Sawamura (2006).  Determination of isotope ratio of monoterpene hydrocarbons in Vietnamese pummelo essential oils. Proceedings of the 20th Scientific Conference, Hanoi University of Technology, Section: Biological and Food Technology. October 12-13, 2006, Hanoi University of Technology, 252-256.
 • Nguyen Thi Thao and Masayoshi Sawamura (2006). Determination of isotope ratio of monoterpene and sesquiterpene hydrocarbons in vietnamese lime essential oils. Book of Abstracts of Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE) “Advances in Chemical and Biomolecular Engineering”. December 3-5, 2006, Nanyang Technological University, 97-98.
 • Nguyen Thi Thao and Stephan Dierckx (2003). Effects of Maillard reaction on egg white protein gels, In: Le Doan Dien, Nguyen Kim Vu, Nguyen Duy Lam ed. ASEAN food science and technology: Cooperation and integration for development. Proceedings of the 8th ASEAN Food Conference, October 8-11, 2003, Hanoi, Vietnam, 89-93.
 • Ha Duyen Tu, Nguyen Thanh Thuy, Nguyen Thi Thao, and Nguyen Toan Thang (1998). Research and Development of the Expert System assisting Sensorial Evaluation of Food, Proceeding at ASEAN Scientific Conference, Hanoi.
 
Hội nghị, hội thảo
 • Nguyen Thi Thao, Le Thanh Hung, Hoang Quoc Tuan, Baseline assessment of traceability system in green tea processing factory in Northwestern area of Vietnam, Kỷ yếu hội thảo quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm (QMFS2015) tháng 11/ 2015
 • Nguyen Thi Thao and Masayoshi Sawamura. Verification of isotope analysis method by HRGC-MS for the discrimination of citrus essential oils from different origins. American Chemical Society 234th National Meeting, August 19-23, 2007, Boston, USA (oral presentation).
 • Nguyen Thi Thao, Natsuko Hori, and Masayoshi Sawamura. Enantiomeric distribution of monoterpene hydrocarbons in essential oils of lime, pummelo, orange and mandarin from Vietnam. New trends in sensory evaluation of food and non-food products symposium, July 26-27, 2007, Hochiminh city, Vietnam (poster presentation).
 • Nguyen Thi Thao and Masayoshi Sawamura. Determination of Isotope ratio of monoterpene and sesquiterpene hydrocarbons in Vietnamese lime essential oils. Regional Symposium on Chemical Engineering 2006, December 3-5, 2006, Singapore (oral presentation).
 • Nguyen Thi Thao and Masayoshi Sawamura, Isotope Analysis by HRGC-MS of Monoterpene Hydrocarbons in Citrus Essential Oils. American Chemical Society 232nd National Meeting, September 10-14, 2006, San Francisco, USA (oral presentation).
 • Nguyen Thi Thao, Nguyen Thi Lan Phi, Nguyen Thi Minh Tu, Lam Xuan Thanh, and Masayoshi Sawamura. Determination of Isotope ratio of Monoterpene Hydrocarbons in Vietnamese pummelo essential oils. 20th Scientific conference of Hanoi University of Technology, October 10-12, 2005, Hanoi, Vietnam (poster presentation).
 • Nguyen Thi Thao and Stephan Dierckx. Effects of Maillard reaction on egg white protein gels. ASEAN food science and technology: Cooperation and integration for development. Proceedings of the 8th ASEAN Food Conference, October 8-11, 2003, Hanoi, Vietnam, Ed. Le Doan Dien, Nguyen Kim Vu, Nguyen Duy Lam (poster presentation).