Thông tin cán bộ

PGS.TS. NGUYỄN THỊ THẢO

Giảng viên cao cấp, Phó trưởng Bộ môn, Chủ tịch công đoàn Viện

Phòng: 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thao.nguyenthi@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
 • 2008: Tiến sĩ, Khoa học thực phẩm, Trường Đại học Ehime, Nhật Bản
 • 2002: Thạc sĩ, Khoa học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Ghent, Vương Quốc Bỉ
 • 1997: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
Quá trình công tác
 • 2014-nay: Phó Trưởng Bộ môn Quản lý Chất lượng, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 1997-nay: Giảng viên, Bộ môn Quản lý chất lượng (trước là Bộ môn Công nghệ Thực phẩm Nhiệt đới), Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Giảng dạy
 • BF3840: Hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm
 • BF4314: Hệ thống văn bản quản lý chất lượng
 • BF5320: Kiểm định nguồn gốc thực phẩm
 • BF5330: Quản lý chất lượng toàn diện chuỗi cung ứng thực phẩm
 • BF5340: Thực phẩm hữu cơ
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu phương pháp phân tích kiểm định nguồn gốc thực phẩm.
 • Nghiên cứu khai thác ứng dụng các hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên trong bảo quản và chế biến thực phẩm.
 • Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
 • Xây dựng hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng thực phẩm.
Đề tài, dự án (2014 đến nay)
Chủ trì
 • 2018-2019: Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm định và truy xuất nguồn gốc sản phẩm chè xanh từ một số tỉnh miền Bắc: B2018-BKA-65.
 • 2015: Nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm cho chuỗi cung ứng chè, T2015-036,
 • 2014: Nghiên cứu thành phần polyphenol, hoạt tính chống oxi hóa và khả năng ức chế bệnh gout của rau cần tây (Apium graveolens L.) trồng ở Việt Nam”.
Tham gia
 • 2016-2018: Universities as key partners for the new challenges regarding food safety & quality in ASEAN, ASIFOOD : Chương trình Erasmus + - Cộng đồng châu Âu
 • 2014-2016: Nghiên cứu công nghệ sản xuất dịch vải cô đặc và chất thơm từ nguyên liệu vải Việt Nam bằng các quá trình màng, Đề tài nghị định thư – Bộ Khoa học Công nghệ
 • 2012-2014: Nghiên cứu giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch cây có củ - GRATITUDE (www.fp7-gratitude.eu), Chương trình khung 7 – Cộng đồng châu Âu (EU-FP7)
 • 2013-2014: Nghiên cứu công nghệ sản xuất nước mía giải khát từ cây mía tím tỉnh Hòa Bình, Sở Khoa học Công nghệ Hòa Bình
 Công trình khoa học đã công bố
Sách
 • Nguyễn Văn Tặng (chủ biên), Nguyễn Thị Thảo, Hoàng Quốc Tuấn, và cộng sự, (2017) Recovering bioactive compounds from agricultural wastes, John Wiley & Sons, Ltd. 280 pages
 • Nguyễn Thị Minh Tú (chủ biên), Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thảo, Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Hoàng Dũng, Đỗ Biên Cương, Trương Quốc Phong (2016) Kiểm định và truy xuất nguồn gốc thực phẩm, NXB Bách Khoa
 • Hà Duyên Tư (chủ biên) (2009). Phân tích hóa học thực phẩm. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật.
 • Nguyen Thi Thao and Atsushi Satake. Isotope and Enantiomeric Analysis. In : Masayoshi Sawamura ed. Citrus essential oils - Flavor and Fragrances. John Wiley & Sons, Ltd., 165-200.
 • Masayoshi Sawamura, Nguyen Thi Minh Tu, Simon Muhoho Njoroge, Nguyen Thi Thao, Yu Xiaolin, C. Hanny Wijaya, Nguyen Thi Lan-Phi, Hee-Sun Song and Marco Poiana. Compositional analysis. In : Masayoshi Sawamura ed. Citrus essential oils - Flavor and Fragrances. John Wiley & Sons, Ltd. , 37-164.
 Tạp chí khoa học (2015 đến nay)
 • Vũ Thu Trang, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Tiến Cường, Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hoài Đức, Chu Kỳ Sơn, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Thế Hùng, Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ tới sự ổn định của betacyanin trong nước quả Thanh long ruột đỏ (Hylocereus polyrhizus) Lập Thạch, Vĩnh Phúc, Vol 140, ISSN/ISBN 2354-1083 (2020)
 • Vũ Thu Trang, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Văn Hưng,  Nguyễn Tiến Cường*, Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Thảo,  Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hoài Đức, Chu Kỳ Sơn, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Thế Hùng, Stability of Betacyanin in Red Dragon Fruit (Hylocereus Polyrhizus) Juice Obtained from Lap Thach, Vinh Phuc Province, tạp chí khoa học công nghệ các trường kỹ thuật,Vol 142, 209- ISSN/ISBN 2354-1083 (2020)
 • Nguyen Thi Thao, Tran Thi Mai, Determination of metal content in tea leaves grown in Yen Bai and Tuyen Quang provinces, Vietnam, Journal of Science and Technology, 55 (5A)143-151 (2017)
 • Nguyen Thi Thao, Vu Hong Son, Discrimination of geographical origin of tea based on multi-element fingerprinting by inductively coupled plasma optical emission spectrometry and atomic absorption spectrometry, Journal of Science and Technology, 55 (5A) 151-160 (2017)
 • Nguyen Chinh Nghia, Nguyen Thi Thao, Pham Ngoc Hung, Nguyen Thi Ha, Nguyen Tien Thanh, Tran Thi Lan, Tran Hau Cuong, Quan Le Ha, Le Thanh Mai, Chu Ky Son, High solid fermentation at pilot scale for potable ethanol production from rice, Tạp chí khoa học và công nghệ, 55 (5A) 178-186 (2017)
 • Nguyễn Thị Thảo, Trần Thị Mai, Xác định hàm lượng kim loại trong một số sản phẩm chè trên thị trường Việt nam bằng phương pháp ICP-OES và AAS, Tạp chí khoa học và công nghệ (Các trường đại học kỹ thuật) 121,143-147 (2017)
 • Tu Viet Phu, Nguyen Thi Thao, Chu Ky Son, Luong Hong Nga, Nguyen Thi Hoai Duc, Bennett Ben, Naziri Diego, Tomlins Keith, To Kim Anh, Potential use of by-products for animal feed from cassava in Viet Nam, Tạp chí Khoa học & Phát triển, 14 (1) 93-100 (2016)
 Hội nghị, hội thảo (2015 đến nay)
 • Nguyen Thi Thao, Masayoshi Sawamura, Verification of Isotope Ratio Analysis Method for Monoterpene Hydrocarbons by GC-MS and GC-TOFMS, Proceeding of the 15th ASEAN conference on Food Science and Technology, 2017, Volume 1, 271-277 (2017)
 • Nguyễn Thị Thảo, Nghiên cứu xây dựng phương pháp định lượng histamine trong sản phẩm thuỷ sản bằng phương pháp sắc lý lỏng hiệu năng cao (HPLC), Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc QMFS 2017 – Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, 83-93 (2017)
 • Vũ Thu Trang, Nguyễn Thị Thảo, Tomoko Shimamura, Nghiên cứu sự tạo thành aminoreductone trong phản ứng Maillard và ứng dụng kiểm soát quá trình gia nhiệt trong công nghệ chế biến sữa, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: “Phương pháp phân tích và nhận dạng chất độc trong Thực phẩm, 66-71 (2017)
 • Trần Thị Thanh Tâm, Lê Thị Hồng Hảo, Nguyễn Thị Thảo, Đánh giá hàm lượng selen, sắt, kẽm, đồng trong thịt gia cầm bằng kỹ thuật phổ hấp thụ nguyên tử AAS, Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc QMFS 2017 – Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, 102-109 (2017)
 • Hoang Quoc Tuan, Nguyen Thi Thao, Authentication of natural edible oils based on fatty acid profiles, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: “Phương pháp phân tích và nhận dạng chất độc trong Thực phẩm, 161-166 (2017)
 • Nguyen Thi Thao, Masayoshi Sawamura, Development of the GC-MS analytical method for the determination of the isotope ratio of Linalool in Yuzu essential oil from different geographical origins, Kỷ yếu Hội thảo “The 5th analytica Vietnam Conference 2017, Hanoi, March 29-30, 2017, 231-238 (2017)
 • Vu Thu Trang, Truong Thu Hang, Nguyen Thi Thao, Effects of Aminoreductone against the growth of Listeria Monocytogenes in medium and milk, Kỷ yếu Hội thảo “The 5th analytica Vietnam Conference 2017, Hanoi, March 29-30, 2017, 215-220 (2017)
 • Nguyen Thi Thao, Le Thanh Hung, Hoang Quoc Tuan, Baseline assessment of traceability system in green tea processing factory in Northwestern area of Vietnam, Kỷ yếu hội thảo quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm (QMFS2015) tháng 11/ 2015