Thông tin cán bộ

PGS.TS. NGUYỄN THỊ MINH TÚ

Giảng viên cao cấp, Phó viện trưởng

Phòng: 202-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: tu.nguyenthiminh@hust.edu.vn

Quá trinh đào tạo
 • 2003: Tiến sĩ, Khoa học thực phẩm, Trường Đại học EHIME, Nhật bản
 • 1997: Thạc sĩ, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • 1993: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghệ Thực phẩm và Đồ uống Plovdiv, Bulgaria
Quá trình công tác
 • 20014-nay: Phó viện trưởng (Đào tạo và Công tác sinh viên), Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2004-2013: Trưởng Bộ môn Quản lý Chất lượng, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 1997-2003: Giảng viên, Bộ môn Thực phẩm Nhiệt đới nay là Bộ môn Quản lý Chất lượng, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Giảng dạy
 • Công nghệ chất thơm
 • Hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng
 • Thực phẩm chức năng
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Hương liệu thực phẩm: Nghiên cứu các phương pháp tách chiết, Nghiên cứu ứng dụng hương liệu trong phát triển sản phẩm
 • Chất lượng thực phẩm: Phân tích thành phần cấu trúc nguyên liệu và thực phẩm, Nghiên cứu xây dựng các phương pháp phân tích
 • An toàn vệ snh thực phẩm: Phân tích dư lượng, Quản lý và  Kiểm soát chất lượng Thực phẩm, Phụ gia thực phẩm
Đề tài, dự án
Chủ nhiệm
 • 2012-2014: Nghiên cứu phát triển hương liệu tự nhiên giàu terpenoid từ quả họ citrus và ứng dụng trong sản xuất đồ uống, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2011-2012: Nghiên cứu xây dựng qui trình tách chiết, tinh chế các hợp chất có hoạt tính sinh học thuộc nhóm Saponin của bã hạt cây Du trà và thử nghiệm trong bảo quản một số loại quả có múi, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội
 • 2009-2010: Thiết lập hệ thống phân tích thành phần mùi đặc trưng thực phẩm, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tham gia
 • 2012-2014: Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị bảo quản chè bằng tổ hợp Silo có sử dụng bơm nhiệt., Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • 2012-2014: Nghiên cứu giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch cây có củ - GRATITUDE (www.fp7-gratitude.eu), Chương trình khung 7 – Cộng đồng châu Âu (EU-FP7)
Công trình khoa học đã công bố
Sách  
 • Nguyễn Năng Vinh, Nguyễn Thị Minh Tú, 2009, Công nghệ chất thơm thiên nhiên, Nhà xuất bản Bách Khoa
 • Hà Duyên Tư (chủ biên), 2009, Phân tích Hóa học Thực phẩm, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật
 • Sawamura (chủ biên), 2005, Citrus Essential Oil Flavor and Fragrance, WILEY.
Tạp chí khoa học
 • Le Thi My Chau, Tran Dinh Thang, Nguyen Thi Minh Tu, Isiaaka Ogunwande, Constituents of Some Essential Oil Bearing Plants from Vietnam, American Journal of Plant Sciences5, 760-765, 2014
 • Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Thị Minh Tú, Hoàng Đình Hòa, Nghiên cứu làm giàu các thành phần chứa oxy và tạo hương liệu từ tinh dầu vỏ quả có múi, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 63-72, (52), (2014)
 • Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Thị Minh Tú, Hoàng Đình Hòa, Nghiên cứu tách chiết và xác định hoạt tính sinh học của các thành phần tạo hương trong tinh dầu vỏ bưởi và vỏ cam của Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 153-162, (51), (2013)
 • Hoang Quoc Tuan, Vu Hong Son, Nguyen Thi Minh Tu, Fatty acid compostion of selected Vietnamese biscuites including Trans-isomers., Tạp chí khoa học và Công nghệ, 565-562, (51) 2013
 • Nguyen Thi Minh Tu, Nguyen Thi Thao, Nguyen Mai Huong, Nguyen Thanh Liem1,To Kim Anh, Manuella Pintado, Food safety situation in cassava production in the north of vietnam and solution for quality improvement, Tạp chí khoa học và Công nghệ, 565-562, (51) 2013
 • Nguyen Thi Minh Tu, Natsuko Hori, Vu Thanh Trung, Masayoshi Sawamura, Pham Van Thiem, Srudy on the esential oil and trans-anethol obtained from summer Vietnamese anise star, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 31-35, (48), (2010)
 • Vasso Oreopoulou, Vasso Psimouli, Dimitris Tsimogiannis, To Kim Anh, NguyenThi Minh Tu, Umran Uygun, Hamit Koksel, Vural Gokmen, Colin Crews, Sandor Tomoskozi, Lilla Domotor, Gabor Balazs, Lishi Zhang, Huanchen Liu, Yuanyuan Cui, Bin Liu, Ding Wenping, Wang Xingguo, Huang Weining, Hayrettin Ozer, Liu Zhongdong, Mohamed El-Nawawy; Assessing food additives: the good, the bad and the ugly, Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, p 101-110, 1 (2), (2009)
 • Nguyễn Thị Minh Tú, Lâm Xuân Thanh, Kết quả nghiên cứu công nghệ khử mùi đậu nành và sản phẩm từ đậu nành, Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, p 25-28, 10, (2009)
 • Phạm Anh Tuấn, Lê Nguyên Đương, Chu Văn Thiện, Nguyễn Thị Minh Tú, Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến thời gian và chất lượng một số rau quả sấy, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, p 67-75, 47(2), (2009)
 • Phạm Anh Tuấn, Lê Nguyên Đương, Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Thị Minh Tú, Tối ưu hoá quá trình sấy tỏi bằng phương pháp sấy bơm nhiệt kiểu thùng quay, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, p 47-56, 47(3), (2009)
 • Pham Anh Tuan, Chu Van Thien, Nguyen Thi Minh Tu, Optimization of carrot drying processes by rotate pump method, Proceedings of International Workshop on Agricultural and Bio-Systems Engineering, p 219-230, (2009)