Thông tin cán bộ

PGS.TS. CUNG THỊ TỐ QUỲNH

Giảng viên cao cấp. Phó Giám đốc TT

Phòng: 207-C4

Phone: +84-24 3868 0120

Fax: +84-24 3868 2470

Email: quynh.cungthito@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
 • 2009: Tiến sĩ, Khoa học thực phẩm, Trường Đại học Ochanomizu, Tokyo, Nhật Bản
 • 2004: Thạc sĩ, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • 1995: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 
Quá trình công tác
 • 2001-nay: Giảng viên, Bộ môn Quản lý chất lượng, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2011-nay: Phó Giám đốc, Viện Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng các hợp chất thiên nhiêu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Giảng dạy
Chương trình Đại học:
 • BF3018: Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm
 • BF3124: Hệ thống quản lý chất lượng trong CN sinh học
 • BF4319: Phụ gia thực phẩm 
 • BF4316: Marketing thực phẩm
 • BF5330: Quản lý chất lượng toàn diện chuỗi cung ứng thực phẩm
Chương trình Thạc sỹ:
 • BF5186: Quản lý chất lượng trong CN Sinh học 
 • BF5618: Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm 
 • BF5615: Phụ gia thực phẩm 
 • BF6814: Tiêu chuẩn hóa chất lượng thực phẩm 
Lĩnh vực nghiên cứu 
 • An toàn vệ sinh thực phẩm: Quản lý và Kiểm soát chất lượng Thực phẩm, Phân tích dư lượng, Phụ gia thực phẩm.
 • Nghiên cứu thành phần mùi đặc trưng của các loại rau gia vị/hoa quả nhiệt đới và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm.
 • Khai thác các chất có hoạt tính sinh học và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm.
 • Phát triển sản phẩm mới (đặc biệt liên quan đến cà phê, chè, các sản phẩm chế biến từ gạo, nấm ăn).
 • Các nghiên cứu, ứng dụng công nghệ Blockchain và Dữ liệu lớn (Big Data) trong chuỗi cung ứng thực phẩm.
Đề tài, dự án
Chủ nhiệm
 • 2014-2017: Nghiên cứu công nghệ sản xuất dịch vải cô đặc và chất thơm từ nguyên liệu vải Việt Nam bằng các quá trình màng (Nghị định thư Việt Nam – Cộng hòa Áo), Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 2012-2014: Nghiên cứu xây dựng mô hình mùi đặc trưng của một số loại rau gia vị truyền thống và ứng dụng trong sản xuất thực phẩm ăn liền, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2012: Nghiên cứu và phát triển quy trình công nghệ sản xuất gạo mầm và ứng dụng trong sản xuất đồ uống (trà gạo mầm), Đề tài tiềm năng cấp Nhà nước KC.07
 • 2012: Đánh giá sự nhiễm tạp aflatoxin trong chuỗi sản xuất và cung ứng ngô trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Đề tài cấp Trường
 • 2011: Nghiên cứu xác định một số kim loại nặng trong sản phẩm thịt và đề xuất biện pháp xử lý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Đề tài cấp Trường
 • 2007-2008: Nghiên cứu cơ cấu cải thiện mùi vị thực phẩm của các chất tạo mùi có trong các loại rau thơm, Trung tâm Nghiên cứu khoa học Sasagawa
Tham gia
 • 2020-2022: Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp phân tích nhanh kết hợp xử lý dữ liệu đa chiều và máy học trong kiểm soát chất lượng một số loại hải sản. Bộ Khoa học và Công nghệ, ĐTĐLCN.33/20.
 • 2019-2020: Hoàn thiện công nghệ và hệ thống thiết bị chế biến một số sản phẩm từ nấm ăn qui mô công nghiệp. Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, 05/2019/HĐ-CT592.
 • 2018-2020: Đề án phát triển sản phẩm quốc gia “Cà phê Việt Nam chất lượng cao”. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
 • 2018-2019: Nghiên cứu xây dựng và phát triển quy trình kiểm định và truy xuất nguồn gốc sản phẩm chè xanh đặc trưng từ các vùng địa lý khác nhau ở Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2018-2020: Đề án phát triển sản phẩm quốc gia “Cà phê Việt Nam chất lượng cao”.
 • 2016-2018: Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và khai thác phụ phẩm của ngành sản xuất lúa gạo khu vực Đồng bằng song Cửu Long; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ, KHCN-TNB/14-19
 • 2016-2017: Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi và thu nhận sinh tảo khối Spirulina bằng hệ thống photobioreactor làm thực phẩm chức năng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, B2016-BKA-04TN.
 • 2014-2015: Nghiên cứu tách chiết chất màu tự nhiên tự nhiên từ thực vật và ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chế biến từ gạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Công trình khoa học đã công bố
 • Cung Thi To Quynh, Vu Thu Trang – Volatile composition, antioxidant property and antimicrobial activities against food-borne bacteria of Vietnamese thyme (Thymus vulgaris L.) essential oil. Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology2019, 57 (3B) 127-136
 • Cung Thi To Quynh, Phan Thi Thanh Hai, Vu Hong Son - The Volatile Components Obtained from Some Oolong Tea Products. Journal of Science and Technology of Technical Universities, 2019, Vol 132, 087-093.
  Trần Cao Sơn, Bùi Cao Tiến, Đặng Phương Thảo, Nguyễn Xuân Trường, Cung Thị Tố Quỳnh, Lê Thị Hồng Hảo - Xác định đồng thời một số pyrrolizidine alkaloids trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược. Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm, 4/2019, Vol.1 (2).
  Cung Thi To Quynh, Phan Thi Thanh Hai, Vu Hong Son - The Volatile Components Obtained from Some Oolong Tea Products. Journal of Science and Technology of Technical Universities, 2019, Vol 132, 087-093.
  Trần Cao Sơn, Bùi Cao Tiến, Đặng Phương Thảo, Nguyễn Xuân Trường, Cung Thị Tố Quỳnh, Lê Thị Hồng Hảo - Xác định đồng thời một số pyrrolizidine alkaloids trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược. Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm, 4/2019, Vol.1 (2).
  Lê Quỳnh Nga, Cung Thị Tố Quỳnh - Đánh giá thực trạng công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ở một số bếp ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội năm 2015-2016. Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm, 2019, Vol 1 (1).
  Cung Thi To Quynh, Vu Thu Trang – Antimicrobial activities of Vietnamese holy basil (Ocimum Sanctum L.) essential oil against food-borne bacteria and fungi. Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology201856 (4A) 205-212.
  Cung Thị Tố Quỳnh, Nghiêm Xuân Sơn, Bùi Quang Thuật - Nghiên cứu sơ bộ thu nhận và đánh giá chất lượng dầu từ hạt chanh leo. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 2018, Vol 5, 60-65.  
  Phan Thị Thanh Hải, Cung Thị Tố Quỳnh Bước đầu xác định thành phần bay hơi thu nhận từ một số sản phẩm chè ô long và sơ bộ đánh giá thị hiếu người tiêu dùng đối với các sản phẩm chè nghiên cứu. Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm, 2018, Vol 2 (1) 21-28.
  Vũ Thị Minh Hằng, Cung Thị Tố Quỳnh, Từ Việt Phú - Nghiên cứu phát triển và ứng dụng phương pháp eye-tracking trong đánh giá hành vi người tiêu dùng Việt Nam: nghiên cứu trên bánh nướng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam2017, 55 (5A) 1-9.
  Cung Thi To Quynh and Kikue Kubota. Study on the aroma model of Vietnamese coriander leaves (Polygonum odoratum). Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2016, 54 (4A).
  Lê Thị Hồng Nhung, Lý Ngọc Trâm, Cung Thị Tố Quỳnh. Ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình tách chiết chorophyll từ lá tre (Bambuseae). Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2016, 54 (2B).
  Nguyen Minh Tan, Cung Thi To Quynh. Enzyme treatment in fruit concentration by membrane technology. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2015, 53 (4B), 238-245.
  Vuong Thi Huyen Trang, Do Quang Huy, Nguyen Minh Tan, Cung Thi To Quynh. Study on the volatile components extracted from litchi fruit (Litchi chinensis). Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2015, 53 (4B), 265-272.
  Cung Thị Tố Quỳnh, Nguyễn Hoàng Dũng. Vietnamese consumer preference – oriented predictive model of tea bag products. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2015, 53 (4D), 260-268.
  Cung Thi To Quynh, Nguyen Minh Tan, Nguyen Thi Hoang Ha. Study on the Odor Components Extracted from Vietnamese Passion Fruit (Passiflora edulis). Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2015, 53 (4C), 133-141

Hội nghị, hội thảo

 • Phạm Thị Phương Liên, Cung Thị Tố Quỳnh. Nghiên cứu sự biến đổi của một số chỉ tiêu chất lượng của rau muống khi bảo quản bằng màng Green Map. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm QMFS 2019, Hà Nội, p. 23-32, ISBN 978-604-95-0864-6.

 • Trần Thị Thu Thủy, Cung Thị Tố Quỳnh. Đánh giá thực trạng kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm của người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm trên các tuyến phố ẩm thực đêm tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm QMFS 2017, Hà Nội 19-20/10/2017, p. 58-67, ISBN 978-604-95-0300-9.
  Bùi Thị Hà Ly, Cung Thị Tố Quỳnh. Đánh giá thực trạng điều kiện đảm bảoan toàn thực phẩm tại một số bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2015-2016. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm QMFS 2017, Hà Nội 19-20/10/2017, p. 66-74, ISBN 978-604-95-0300-9.
  Đỗ Thị Kim Oanh, Cung Thị Tố Quỳnh. Nghiên cứu thành phần chất thơm thu nhận từ tỏi tây (Allium ampeloprasum L.) và cần tây (Apium graveolens L.). Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm QMFS 2017, Hà Nội 19-20/10/2017, p. 33-40, ISBN 978-604-95-0300-9.
  Nguyễn Minh Tân, Cung Thị Tố Quỳnh. Pectinase pre-treatment of lychee fruit flesh during production of lychee juice concentrate. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế SEATUC, 13-14/3/2017ISSN 2186-7631.
  Nguyễn Thị Thanh Thư, Cung Thị Tố Quỳnh. Khảo sát thực trạng tình hình quản lý an toàn thực phẩm với một số cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Tiến bộ kỹ thuật Thực phẩm - Kỹ thuật Sinh học: Từ nghiên cứu đến sản xuất, Hà Nội. 10-11/11/2016, ISBN 978-604-95-0038-1.
  Bùi Anh Hoàng, Cung Thị Tố Quỳnh. Khảo sát sơ bộ thói quen lựa chọn sản phẩm bánh bông lan của người tiêu dùng tại Hà Nội. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Tiến bộ kỹ thuật Thực phẩm - Kỹ thuật Sinh học: Từ nghiên cứu đến sản xuất, Hà Nội. 10-11/11/2016ISBN 978-604-95-0038-1.
  Đỗ Quang Huy, Cung Thị Tố Quỳnh. Nghiên cứu sự biến đổi về thành phần chất thơm chiết tách từ vỏ quả vải (Litchi chinensis) thu hái tại vùng Lục Ngạn (Bắc Giang) trong quá trình bảo quản. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ 5, Vinh, 8/2016, p.129-138. ISBN 978-604-913-477-7
  Phan Thị Thanh Hải, Nghiêm Hương Giang, Cung Thị Tố Quỳnh. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình chưng cất thu nhận và xác định thành phần bay hơi của tinh dầu lá ổi (Psidium guajava L.) thu hái tại vùng Cự Khối, Long Biên. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ 5, Vinh, 8/2016, p.95-102. ISBN 978-604-913-477-7
  Nguyễn Văn Tấn, Cung Thị Tố Quỳnh. Đánh giá thực trạng tình hình quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) trong năm 2012-2014. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, lần thứ III, Hà Nội 11/2015, ISBN 978-604-913-415-9.
  Trần Thị Diễm Hằng, Cung Thị Tố Quỳnh. Khảo sát sơ bộ thói quen lựa chọn sản phẩm nước quả của người tiêu dùng tại Hà Nội, Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, lần thứ III 11/2015, ISBN 978-604-913-415-9.