Thông tin cán bộ

TS.NGUYỄN NGỌC HOÀNG

Giảng viên chính, trưởng Bộ môn

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: hoang.nguyenngoc@hust.edu.vn

Quá trinh đào tạo
 • 2012: Tiến sĩ, Kĩ thuật hóa học, Trường Đại học De La Salle, Philippin
 • 2004: Thạc sĩ, Máy thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • 2001: Kỹ sư, Máy thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
Quá trình công tác
 • 2015- nay: Trưởng bộ môn Quá trình và Thiết bị Công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2012- 2015: Phó trưởng bộ môn Quá trình và Thiết bị Công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2002 - 2012: Giảng viên, Bộ môn Quá trình và Thiết bị Công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Giảng dạy
 • BF3532: Quá trình và thiết bị CNTP II.
 • BF3533: Quá trình và thiết bị CNTP III
 • BF3536: Đồ án I – Quá trình và thiết bị CNTP
 • BF5532: Thiết kế các máy gia công cơ trong sản xuất thực phẩm
 • BF5533: Thiết kế thiết bị truyền nhiệt chuyển khối trong sản xuất thực phẩm
 • BF5538: Thiết kế hệ thống Bơm quạt máy nén
 • BF5541 Ứng dụng Tin học trong tính toán thiết kế quá trình thiết bị thực phẩm
 • BF5981: Thực tập tốt nghiệp
 • BF6805 Mô hình quá trình công nghệ
 • Đồ án môn học QTTB (cho khối CN Sinh học và khối CN Thực phẩm), ĐA chuyên ngành QTTB và ĐATN
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Quá trình và thiết bị trong công nghệ CO­2­ siêu tới hạn ứng dụng cho thực phẩm và sinh học
 • Thiết bị và kỹ thuật sấy vi sóng cho công nghệ thực phẩm, sinh học và đông dược
 • Quá trình và thiết bị trích ly, chưng luyện trong công nghệ thực phẩm, sinh học.
 • Ứng dụng kỹ thuật trích ly siêu tới hạn và cận siêu tới hạn trong chiết suất các sản phẩm dạng dầu, tinh dầu, hợp chất thiên nhiên.
Đề tài, dự án
Chủ nhiệm
 • 2016-2017: Study on enhancing the recovery of carotenoids rich oil and reducing carotenoids degradation by extraction from fresh Gac arils directly, AUN/SEED-Net program, JICA.
 • 2014: Nghiên cứu giải pháp nâng cao giá trị gia tăng của gạo bằng công nghệ vi sóng, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tham gia
 • 2014-2015: Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống sấy sử dụng kết hợp bơm nhiệt và công nghệ sấy vi sóng để sấy một số loại nông sản, thực phẩm và dược liệu (Chương trình KC 05), Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 2014-2015: Nghiên cứu tận dụng phụ phẩm của các nhà máy cồn để sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Nghị định thư Việt Nam - Rumani), Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 2013-2015: Nghiên cứu công nghệ tiền xử lý bã mía thân thiện môi trường ứng dụng trong sản xuất ethanol, Bộ Công Thương   
 • 2006-2008: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị trộn sục khí tầng sôi cao tải để lắp đặt cho các thùng lên men hiếu khí trong công nghệ sinh học, Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 2004-2005: Nghiên cứu công nghệ sản xuất, bảo quản, sử dụng bán chế phẩm từ một số loại quả trồng ở các tỉnh miền núi phía bắc Việt nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Công trình khoa học đã công bố
Tạp chí khoa học
 • Nguyen Duc Trung*, Nguyen Ngoc Hoang, Dang Minh Hieu. “Pulsed electric fields for pasteurisation of fresh sugarcane juice” vol. 8, 2018, pp 27 – 35, ASEAN Engineering Journal
 • Masaki Honda (ĐH Nagoya), Yo Watanabe (ĐH Nagoya), Kazuya Murakami (ĐH Nagoya), Nguyen Ngoc Hoang (ĐH Bách Khoa), Wahyudiono (ĐH Nagoya), Hideki Kanda and Motonobu Goto (ĐH Nagoya). “Enhanced lycopene extraction from gac (Momordica cochinchinensis Spreng.) by the Z-isomerization induced with microwave irradiation pre-treatment”, European Journal of Lipid Science and Technology, Vol 120(2017)
 • Nguyễn Đức Trung* , Nguyễn Ngọc Hoàng. “Mô hình hóa và tối ưu năng lượng cho hoạt động của hệ thống điều khiển quá trình công nghệ có nhiều bơm hoạt động song song”, vol. 46, 2017, pp 68 – 75, Tạp chí Khoa học, Đại học Vinh
 • Nguyễn Đức Trung*, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Minh Hệ, Hoàng Hải Hà. “Ảnh hưởng của chế độ công nghệ sấy vi sóng tới sự biến đổi của β-carotene và lycopene trong màng gấc”.vol. 117, 2017,  pp 104 – 108, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường  Đại học Kỹ thuật, ISSN: 0868-3980
 • Hoang N. Nguyen, Pag-asa D. Gaspillo, Julius B. Maridable, Roberto M. Malaluan, Hirofumi Hinode, Chris Salim, Ha K. P. Huynh (2011). Extraction of oil from Moringa oleifera kernels using supercritical carbon dioxide with ethanol for pretreatment: Optimization of the extraction process. Journal of Chemical Engineering and Processin rocess Intensification, 50, 1207-1213.
 • Hoang N. Nguyen, Pag-asa D. Gaspillo, Julius B. Maridable, Roberto M. Malaluan, Hirofumi Hinode, Chris Salim, Ha K. P. Huynh (2011). Modeling of Moringa Oleifera Oil Solubility in Supercritical Carbon Dioxide. Journal of Chemical Engineering and Process Technology 2, 114
Hội nghị, hội thảo
 • Hoang N. Nguyen, Pag-asa D. Gaspillo, Julius B. Maridable, Roberto M. Malaluan, Hirofumi Hinode, Chris Salim (2013). Moringa oleifera oil solubility in supercritical carbon dioxide: Empirical model. The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on Chemical Engineering (RCCE2013), Feb. 7-8, Zign Hotel, Pattaya, Thailand
 • Hoang N. Nguyen, Pag-asa D. Gaspillo, Julius B. Maridable, Roberto M. Malaluan, Hirofumi Hinode, Chris Salim, Ha K. P. Huynh (2011). Moringa oleifera  oil solubility in supercritical carbon dioxide with co-solvent ethanol. The 3rd Regional Conference on Chemical Engineering (RCCE2011), Jan. 20–21, EDSA Sangri-la Hotel, Metro Manila, Philippines.
 • Hoang N. Nguyen, Pag-asa D. Gaspillo, Julius B. Maridable, Roberto M. Malaluan, Hirofumi Hinode, Chris Salim, Ha K. P. Huynh (2010). Supercritical fluid extraction of Moringa oleifera seeds using supercritical carbon dioxide and ethanol: Regression model. The 17th Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE2010), Nov. 22-23, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.
 • Nguyen Minh He, Nguyen Ngoc Hoang, Do Manh Dung (2004). Supervisory Control and Data Acquisition System of refined column in alcoholic distillation system. The 11th National Conference on Measurement, May 12-13, Hanoi University of Science and Technology, Ha Noi, Viet Nam.
 • Nguyen Ngoc Hoang, Huynh The Vinh (2001). Establishing algorithm of I.V.Anhiximov’s mathematical model of alcohol distillation column. The 18th Conference on Engineering for student, May 17-18, Hanoi University of Technology Scientific, Ha Noi, Viet Nam.