Thông tin cán bộ

ThS.LÊ NGỌC CƯƠNG

Giảng viên

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: cuong.lengoc1@hust.edu.vn

Quá trinh đào tạo
 • 2013: Nghiên cứu sinh, Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí, Trường Đại học quốc gia Chonnam, Hàn Quốc
 • 2010: Thạc sĩ, Kỹ thuật hàng không và máy tự động thủy khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • 2008: Kỹ sư, Máy và tự động hóa công nghệ sinh học-thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
Quá trình công tác
 • 2008-nay: Giảng viên, Bộ môn Quá trình và thiết bị Công nghệ sinh học -  Công nghệ Thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Giảng dạy
 • BF: Máy lạnh và điều hòa không khí
 • BF: Quá trình và thiết bị gia công cơ
 • BF: Đồ án I quá trình và thiết bị
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu về các quá trình -  thiết bị trong kỹ thuật lạnh, bơm quạt máy nén, truyền nhiệt- chuyển khối, kỹ thuật sấy
 • Nghiên cứu về kỹ thuật thủy khí và tự động hóa quá trình sản xuất
 • Nghiên cứu dây chuyền và các máy chế biến lương thực, thực phẩm
 • Hệ thống lạnh và hệ thống bơm nhiệt sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo
Đề tài, dự án
Chủ nhiệm
 • 2009: Xây dựng hệ thống điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu cho máy sấy vật liệu kém chịu nhiệt, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2010: Nghiên cứu hệ thống điều khiển, giám sát cho hệ thống lạnh tối ưu, tiết kiệm năng lượng có sử dụng kết hợp điện năng và năng lượng mặt trời hoặc nguồn nhiệt thải ra từ các nhà máy, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2011: Nghiên cứu hệ thống cô đặc tiết kiệm năng lượng cho công nghiệp sản xuất đường từ cây mía, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2012: Nghiên cứu ảnh hưởng của điện tích dòng lọc  tới sự tắc màng trong quá trình thu hồi chế phẩm sinh học bằng phương pháp lọc màng nano, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2013: Nghiên cứu giải pháp chân không ứng dụng cho thiết bị sấy vi sóng, nhằm nâng cao hiệu quả quá trình, tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành, phục vụ cho các quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tham gia
 • 2012-2013: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm nattokinase làm nguyên liệu cho sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Công trình khoa học đã công bố
Tạp chí khoa học
 • Cuong Le Ngoc, Jong-Taek Oh (2016). The comparison of experiment results and CFD simulation in the heat pump system using thermobank and two phase ejector for heating room and cold storage. International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration, Volume 24, issue 01, 2016.
 • Cuong Le Ngoc, Jong-Taek Oh. Experimental investigation and simulation process of heat pump system using thermobank for heating room and cold storage. Frio Calor Aire Acodicionado journal. Volume 496, November, 2016
Book Chapter
        Jong-Taek Oh, Cuong Le Ngoc (2015). Development of Heat Pump System Using Thermobank and Ejector for Heating Room and Cold Storage. Handbook of Research on Advances and Applications in Refrigeration Systems and Technologies (2 Volumes)  ( 811 pages). ISBN: 978-1-46668-398-3.

Hội nghị, hội thảo
 • Cuong Le Ngoc, Nguyen Minh He ,Pham Phu Hung, Jong-Taek Oh*. Experimental investigation of mixed convection heat transfer around identified objects. Proceeding of the ICSERA2013 Yeosu Republic of Korean, Yeosu, Korea, October 23-25, 2013.
 • Cuong Le Ngoc, Jong-Taek Oh. Experimental investigation and simulation process of heat pump system using thermobank for heating room and cold storage. The 3rd IIR International Conference on Sustainability and the Cold Chain June 23rd -25th/2014, St. Mary's University College Twickenham– London, England.
 • Cuong Le Ngoc, Jong-Taek Oh. Numerical and CFD simulation on ejector nozzle with cylindrical chamber for  heat pump system using thermobank and two-phase ejector.The Asian Symposium on Computational Heat Transfer and Fluid Flow,ASCHT 2015June 21 – 24, 2015, Busan, Korea.
 • Cuong Le Ngoc, Kwang- il Choi, Jong-Taek Oh. CFD simulation and experimental investigation process of heat pump system using thermobank and ejector for heating room and cold storage. The 24th IIR International Congress of Refrigeration ICR2016, August 16 – 22, 2015, Yokohama, Japan.
 • Cuong Le Ngoc, Kwang- il Choi, Jong-Taek Oh. Numerical and simulation on nozzle parameters for heat pump system using thermobank and two-phaseEjector. The 24th IIR International Congress of Refrigeration ICR2016, August 16 – 22, 2015, Yokohama, Japan.
 • Cuong Le Ngoc, Kwang- il Choi, Jong-Taek Oh.The analysis and experiment of a two-phase ejector using r404-a for air conditioning. The 8th  Asian Conference on Refrigeration and Air-Conditioning, May 15-17, 2016, Taipei, TAIWAN.
 • Cuong Le Ngoc, Kwang- il Choi, Jong-Taek Oh, NormahMohd-Ghazali(c).The comparison of experriment results and cfd simulation in the heat pump system using thermobank and two phase ejector for heating room and cold storage. The 4th IIR International Conference on Sustainability and the Cold Chain. April 7-9, 2016, Aucland, New Zealand.
 • Cuong Le Ngoc, Kwang- il Choi, Jong-Taek Oh.The analysis and experimental investigation of heat pump system using thermobank and cos ejector cycle. The 1st ACTS Asian Conference on Thermal Sciences 2017. March 26-30, 2017,  Jeju, Korea.
 • Cuong Le Ngoc, Kwang- il Choi, Jong-Taek Oh.The analysis and experimental investigation of heat pump system of R404A and R410A using thermobank and a two-phase ejector. The 12th International Energy Agency Heat Pump Conference. May 15-18, 2017, Rotterdam, Netherlands.
 • Cuong Le Ngoc, Kwang- il Choi, Jong-Taek Oh.The CFD Simulation and Experimental Investigation of Heat Pump System Using Thermobank and COS Ejector Cycle. The 5th IIR Conference on Thermophysical Properties and Transfer Processes of Refrigerant. April 23-26, 2017, Seoul, Korea.
 • Cuong Le Ngoc, Kwang- il Choi, Jong-Taek Oh. A  High  Efficiency  Refrigeration  Cycle  of  Refrigerated Transport  Vehicles  Using  Thermobank  and  Ejector. The 7th Korean Congress of refrigeration. Seoul National University of Technologies, March - 21/ 2014, Seoul National University of Technologies – Korea.
 • Cuong Le Ngoc, 최동훈, 김용희,임창윤,손호선. CFD Simulation process of heat pump system using thermobank for heating room and cold storage. Proceeding of SAREK, November 28, 2014. Seoul, Korea.(Bronze price).
 • Cuong Le Ngoc, Kwang- il Choi, Jong-Taek Oh. CFD simulation process and experimental investigation   of heat pump system using thermobank for warm domestic water and cold storage. 8th Korean Congress of refrigeration. Seoul National University of Technologies, March 3-5, 2015. Kintex, Seoul, Korea.
 • Cuong Le Ngoc, Kwang- il Choi, Jong-Taek Oh. CFD Simulation and Analytical Investigation of an Ejector In A Transcritical CO2 Air Conditioning System.  Proceeding of KSME Summer Annual Conference, Yeosu, May 23-24, 2016, Yeosu, Korea.
 • Cuong Le Ngoc, Kwang- il Choi, Jong-Taek Oh. Modeling and experiment study of an ejector expansion R410A System. Proceeding of KSME Summer Annual Conference, Yeosu, May 23-24, 2016, Yeosu, Korea.
 • Cuong Le Ngoc, Kwang- il Choi, Jong-Taek Oh.The Comparison Of Experiment Results And CFD Simulation In Heat Pump System Using Standard Ejector Cycle And Cos Ejector Cycle Combined With Thermobank. KCR 9th Korean Congress of refrigeration. Seoul National University of Technologies.
 •  Cuong Le Ngoc, Kwang- il Choi, Jong-Taek Oh. Theoretical And CFD Simulation Of Heat Pump System Using R410A For DOS Ejector Cycle. Proceeding of KSME Summer Annual Conference, May 23-24, 2017, Busan, Korea.
 • Cuong Le Ngoc, Nguyen DucTrung, Kwang- il Choi, Jong-Taek Oh. Theoretical Analysis Comparison of Thermodynamic Law in COS Ejector Cycle and Standard Ejector Cycle. Proceeding of KSME Summer Annual Conference, May 23-24, 2017, Busan, Korea.
 • Cuong Le Ngoc, Kwang- il Choi, Jong-Taek Oh. The comparison of experiment and CFD simulation in the heat pump system using COS, DOS ejector cycle for heating room and cold storage. 5th IIR conference on sustainability and the cold chain, April 6-8, 2018, Beijing, China.
 • Cuong Le Ngoc, Jong-Taek Oh. Numerical and experimental investigation on ejector nozzle for R404A heat pump system. 1st Asian Conference on Cold Chain (ACCC), September 23-25, 2019, Wuhan, China.