Thông tin cán bộ

ThS. NGUYỄN TUẤN LINH

Cán bộ kỹ thuật

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: linh.nguyentuan@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
  • 2017: Thạc sĩ khoa học, Kỹ thuật năng lượng, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
  • 2014: Kỹ sư, Kỹ thuật Nhiệt, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
Quá trình công tác
  • 2015-nay: Bộ môn Quá trình và thiết bị Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Giảng dạy
  • Hướng dẫn thí nghiệm các quá trình cơ học, quá trình truyền nhiệt – chuyển khối, kỹ thuật đo lường và điều khiển
Lĩnh vực nghiên cứu
  • Kỹ thuật sấy sử dụng bơm nhiệt
  • Các quá trình – thiết bị trong kỹ thuật sấy, kỹ thuật truyền nhiệt – chuyển khối, kỹ thuật nhiệt lạnh
Đề tài, dự án
Chủ nhiệm
Tham gia
Công trình khoa học đã công bố
Hội nghị, hội thảo
  • Hội thảo “Kiểm toán năng lượng và quản lý năng lượng”, Viện KH&CN Nhiệt – Lạnh, Hà Nội, ngày 30/05/2013