Thông tin cán bộ

ThS. PHAN MINH THỤY

Giảng viên, Bí thư Liên Chi Đoàn

Phòng: 210-C4

Phone: +84-24 3868 2458

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thuy.phanminh@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
 • 2015: Thạc sĩ Khoa học, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • 2014: Kỹ sư, Kỹ thuật thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
Quá trình công tác
 • 2016 - nay: Giảng viên Bộ môn Quá trình và thiết bị Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Giảng dạy
 • BF3532: Quá trình và thiết bị CNTP II.
 • BF3533: Quá trình và thiết bị CNTP III
 • BF3536: Đồ án I – Quá trình và thiết bị CNTP
 • BF5532: Thiết kế các máy gia công cơ trong sản xuất thực phẩm
 • BF5533: Thiết kế thiết bị truyền nhiệt chuyển khối trong sản xuất thực phẩm
 • BF5538: Thiết kế hệ thống Bơm quạt máy nén
 • BF5541: Thiết kế hệ thống sấy các sản phẩm thực phẩm
 • BF5981: Thực tập tốt nghiệp

Lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu thiết bị và kỹ thuật sấy vi sóng cho thực phẩm và đông dược.
 • Nghiên cứu thiết bị và công nghệ cô đặc các sản phầm dịch kém chịu nhiệt ở điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất thường.
Đề tài, dự án
Chủ nhiệm
 • 2017-2018: Nghiên cứu công nghệ sấy quả bơ bằng năng lượng vi sóng. T2017-PC-002. Đề tài cấp trường Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Tham gia
 • 2017-2018: Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình công nghệ; thiết kế và chế tạo thiết bị sấy vi sóng bảo quản một số loại nấm ăn và nấm dược liệu tại tỉnh Hưng Yên. Đề tài số 23/HĐ-SKHCN. Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên
 • Nghiên cứu phương pháp sấy màng gấc nguyên chất từ màng gấc nhằm giảm thiểu sự tổn thất β-Caroten và Licopen. T2016-PC-033. Đề tài cấp trường Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2014 - 2015: Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống sử dụng kết hợp bơm nhiệt và công nghệ vi sóng để sấy một số loại nông sản, thực phẩm và dược liệu. KC.05.23/11-15. Bộ Khoa học và Công nghệ.
Công trình khoa học đã công bố
Tạp chí khoa học
 • Nguyễn Đức Trung và Phan Minh Thụy*, “Nghiên cứu biến thiên tỷ suất ẩm trong quá trình sấy vi sóng thịt quả bơ”. Vol137, 2019, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường  Đại học Kỹ thuật, ISSN: 2354 - 1083
 • Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Minh Hệ, Mai Tiến Đạt, Phan Minh Thụy, Nguyễn Đức Nam, 2016. Nghiên cứu quy trình và thiết bị tách ẩm các dịch kém chịu nhiệt ở điều kiện áp suất thường và nhiệt độ thấp. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Số 32 tháng 02 năm 2016 Tr 79, 80, 81, 82.
Hội nghị, hội thảo
 • Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Minh Hệ, Nguyễn Ngọc Hoàng, Phan Minh Thụy, Hoàng Hải Hà, 2016. Nghiên cứu quá trình tách ẩm và phát triển thiết kế thiết bị sấy vi sóng phục vụ chế biến bột gấc. Hội thảo khoa học toàn quốc 2016 – tiến bộ kỹ thuật thực phẩm và kỹ thuật sinh học: từ nghiên cứu đến sản xuất, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.