Thông tin cán bộ

Ths. PHẠM THỊ QUỲNH

Cán bộ kỹ thuật

Phòng 208-C4 & 102-C10

Phone: +84-24 3868 2453

Fax: +84-24 3868 2470

Email: quynh.phamthi@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo
Nơi đào tạo
Chuyên môn
Năm tốt nghiệp
Kỹ sư
ĐH Bách khoa Hà Nội
Công nghệ Thực phẩm
2010
Cao đẳng
ĐH Bách khoa Hà Nội
Công nghệ Thực phẩm
1999-2001
Thạc sỹ ĐH Bách Khoa Hà Nội Công nghệ Sinh học               2014
Quá trình công tác
Thời gian
Cơ quan công tác
Vị trí công tác
Địa chỉ cơ quan
2004 -nay
Viện CN sinh học-CN thực phẩm, Trường DHBK Hà Nội
Cán bộ PVGD
1, Đại Cồ Việt, Hà Nội
Phục vụ Giảng dạy
-Tất cả các môn thí nghiệm chung của bộ môn Công Nghệ Sinh Học:
BF4161: TN Kỹ thuật sinh học xử lý chất thải
BF3708: Phương pháp phân tích trong CNSH
BF5151: Công nghệ axit amin

Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia
Chủ trì

2014-2015: Nghiên cứu nâng cao hiệu suất tách chiết và tinh sạch gelatin cho qui trình chế biến gelatin thực phẩm từ bì lợn. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tham gia
2009-2011: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và enzym để chế biến phế liệu tôm thành các sản phẩm có giá trị gia tăng. Chương trình CNSH trong thủy sản, Bộ NN và PTNT
2016-2017: Phân lập, định tên và xác định đặc tính nấm men từ sữa người định hướng ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
2017-2018: Nghiên cứu điều kiện nảy mầm gạo lứt thích hợp để chế biến dịch đường nhằm ứng dụng sản xuất đồ uống lên men. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Tạp chí khoa học (5 năm gần đây)
Phạm Thị Quynh, Phạm Tuấn Anh, Tô Kim Anh, Nguyễn Lan Hương. (2014). Lên men fed-batch sinh tổng hợp nattokinase của chủng Bacillus subtilis từ khô đậu tương. Tạp chí khoa học và công nghệ, 2014, 53 (5C), 147-153