Thông tin cán bộ

PGS.TS. KHUẤT HỮU THANH

Giảng viên cao cấp - Nguyên phó giám đốc Trung tâm (2010-2017)

Phòng: 208-B1

Phone: +84-24 36231 457 (801)

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thanh.khuathuu@hust.edu.vn

Quá trinh đào tạo
 • 1992: Tiến sĩ, Viện Hàn lâm khoa học Nga, Liên Bang Nga
 • 1978: Cử nhân, Sinh học, Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội, Việt Nam
Quá trình công tác
 • 2011-nay: Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2008-2010: Trưởng Bộ môn Vi sinh - Kỹ thuật di truyền, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2005-2007: PGS, Giảng viên, Bộ môn Vi sinh - Kỹ thuật di truyền, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 1999- 2005: TS, Giảng viên, Bộ môn Vi sinh - Kỹ thuật di truyền, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 1998-1999: TS; Thực tập sinh khoa học; Viện Hàn lâm khoa học Nga, Liên Bang Nga.
 • 1995-1998: TS; Thực tập sinh khoa học; Viện Hàn lâm khoa học Nga, Liên Bang Nga.
 • 1994-1995: TS; Nghiên cứu viên; Viện Sinh học Nhiệt Đới, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam
 • 1992-1994: TS; Cộng tác viên; Viện Hàn lâm khoa học Nga, Liên Bang Nga.
 • 1989- 3/1992: Thực tập sinh khoa học; Viện Hàn lâm khoa học Nga, Liên Bang Nga.
 • 1986-7/1989: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội, Việt Nam
 • 1978-1986: Giảng viên; Vi sinh vật; Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, Việt Nam
Giảng dạy
 • BF3199: Sinh học tế bào
 • BF 3115: Di truyền học và Sinh học phân tử
 • BF 3116: Kỹ thuật gen
 • BF4153 : Công nghệ Tế bào động vật
 • BF5681: Thực phẩm Biến đổi gen
 • BF6136: Cơ chế điều hòa hoạt động và biểu hiện gen (chương trình thạc sỹ)
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản
 • Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học trong xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su
 • Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất một số chất hoạt tính sinh học, protein tái tổ hợp
Đề tài, dự án
     Chủ nhiệm
 • 2013-2015: Nghiên cứu sản xuất và sử dụng chế phẩm vi sinh vật để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải nhà máy chế biến cao su, Bộ Nông nghiệp và PTNT
 • 2011-2012: Hoàn thiện công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm BIO-TS3 trong nuôi tôm thâm canh, Bộ Nông nghiệp và PTNT
 • 2008-2010: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học hoàn thiện chế phẩm BIO-TS3 có khả năng tăng sức đề kháng của tôm trong nuôi tôm sú thâm canh, Bộ Nông nghiệp và PTNT
        Tham gia
 • 2012-2013: Nghiên cứu công nghệ sản xuất kenatinase ứng dụng trong chế biến lông vũ làm thức ăn bổ sung trong chăn nuôi, Bộ Công Thương
 • 2010-2012: Tạo chế phẩm vi sinh có tính đối kháng với vi khuẩn gây bệnh gan thận mủ ở cá tra nuôi (Pangasianodon hypophthalmus), Bộ Nông nghiệp và PTNT
 • 2010-2012: Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi sinh khối tảo Spirulina làm thức ăn cho động vật thủy sản và nguyên liệu chế biến thức ăn cho người, Bộ Nông nghiệp và PTNT
Công trình khoa học đã công bố
     Sách và Ấn phẩm
 • Khuất Hữu Thanh, Trương Quốc Phong. 2015. Điều hòa hoạt động biểu hiện gen. Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội.
 • Khuất Hữu Thanh. 2010. Cơ sở Công nghệ tế bào động vật và ứng dụng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
 • Lê Gia Hy (Chủ biên), Khuất Hữu Thanh. 2010. Cơ sở Công nghệ Vi sinh vật và ứng dụng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. (Tái bản 2012).
 • Lê Văn Nhương, Nguyễn Văn Cách (chủ Biên);Quản Lê Hà, Trần Lieeh Hà, Nguyễn Thanh Hằng, Hoàng Đình Hòa, Nguyễn Lan Hương, Ngô Thị Mại, Đinh Kim Nhung, Khuất Hữu Thanh,Nguyễn Quang Thảo, Phạm Thụ Thùy, Phạm Văn Toản. 2009.  Cơ sở Công nghệ Sinh học- Tập 4: Công nghệ Vi sinh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 • Khuất Hữu Thanh. 2008. Sinh học tế bào. Nhà xuất bản  Khoa học và Kỹ Thuật
 • Lê Gia Hy, Khuất Hữu Thanh. 2007. An toàn Sinh học. Nhà xuất bản  Khoa học và Kỹ Thuật. (Tái bản 2012)
 • Khuất Hữu Thanh. 2006. Kỹ thuật gen- Nguyên lý và ứng dụng.  Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ Thuật.
 • Khuất Hữu Thanh. 2005. Liệu pháp gen- Nguyên lý và ứng dụng. Nhà xuất bản  Khoa học và Kỹ Thuật.
 • Khuất Hữu Thanh. 2003. Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen.  Nhà xuất bản  Khoa học và Kỹ Thuật. (Tái bản 2005, 2006)
 • А.М. Машуров, Н.О. Сухова, Р.О. Царев, Х.Х. Тхань. 1998. Алгоритмы иммунобиохимической генетики.  Новосибирск.
Bằng sáng chế và giải pháp hữu ích
       Giải pháp hữu ích
 • Khuất Hữu Thanh, Võ Văn Nha. 2013.  “Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học BIO-TS3 làm tăng sức đề kháng bệnh cho tôm sú nuôi công nghiệp” Cục Sở hữu trí tuệ. Số 1104. Ngày cấp 06/09/2013.
       Tạp chí khoa học
 • Bùi Thị Thu Hiền, Bùi Thị Minh nguyệt, Trần Thị Lệ Quyên, Nguyễn Thị Ngân Hà, Khuất Hữu Thanh; "Sàng lọc chủngvi khuẩn sinh enzym proteaza cao từ chuợp mắm Cát Hải"; Tạp chí NN&PTNT; 12/2017; trang 212-218. 
 • Ngô Mạnh Tiến, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Mai, Ngô Diễm Ngọc, Nguyễn Ngọc Quỳnh Lê, Nguyễn Thanh Bình, Khuất Hữu Thanh, Lê Thanh Hải, Lê Thị Minh Hương; " Phát hiện đột biến gen BTK trên ác bệnh nhân chẩn đoán bệnh không gammaglobulin máu liên kết nhiễm sắc thể giới tính X (XLA);Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tập 60- số 9 - Tháng 9 năm 2018; Trang 1-4 
 • Lê Anh Xuân, Khuất Hữu Thanh, Phạm Tiến Dũng, Lê Quang Hòa; "Nghiên cứu tách dòng gen mã hóa Subtilosin A từ chủng Bacillus sublilis phân lập được từ ao nuôi tôm công nghiệp"; Tạp chí NN&PTNT; 20/2018; trang 212-218; Trang89-95 
 • Nguyen Tien Thanh, Le Thi Lan Chi, Do Thi Thu Ha, La Thi Quynh Nhu, Tran Thi Phuong Thao, Truong Quoc Phong, Khuat Huu Thanh;" EXTRACTION OF ADENOSINE AND CORDYCEPIN FROM SPENT SOLID MEDIUM OF CORDYCEPS MILITARIS CULTURE". Vietnam Journal of Science and Technology 56 (4A) (2018) 221-228.
 • Trương Quốc Phong, Khuất Hữu Thanh, Trần Thị Thanh Hà, Đặng Vũ Hoàng, 2017. Tối ưu mã di truyền để biểu hiện protein Orf2 của porcine circovirus trong Escherichia coli. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, XXIV(2): 12-19
  Khuất Hữu Thanh,Đinh Tất Thắng. 2015. Nghiên cứu xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su bằng công nghệ Moving Bed Biological Reactor (MBBR) và làm giàu vi sinh vật bằng chế phẩm vi sinh. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số  15, 75-79.
 • Khuất Hữu Thanh, Lê Anh Xuân. 2015. Nghiên cứu và ứng dụng chế phẩm sinh học BI)-TS3 trong nuôi tôm sú thâm canh. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số 6, 132-138.
 • Đào Thị Việt Hà, Khuất Hữu Thanh, Nguyễn Việt Phương. 2014. Phân lập và tuyển chọn chủng nấm mốc có vai trò quan trọng trong quá trình lên men chè Shan tuyết; Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số1, 64-70
 • Khuất Hữu Thanh, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn thị Thu Huyền. 2014. Nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi sinh vật sử dụng cho mục đích xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số 12, 65-70.
 • Bùi Thị Thu Hiền, Khuất Hữu Thanh, Đào Thị Lương và cộng sự. 2012. Nghiên cứu các điều kiện thích hợp cho quá trình sinh tổng hợp Tetrrodotoxin của Shewanella Baltica M37; Kết quả nghiên cứu  nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn những năm đầu thế kỷ 21; Nhà xuất bản Nông nghiệp.Tập 3; 371-382
 • Khuất Hữu Thanh, Lê Anh Xuân. 2012. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn Bacillus ứng dụng trong xử lý bùn đáy ao nuôi tôm công nghiệp. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số  20, 86-90
 • Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Hữu Hoàng, Phạm Quốc Long, Khuất Hữu Thanh. 2012. Nghiên cứu Quy trình Công nghệ tinh sạch Tetrodotoxin từ sinh khối vi khuẩn.Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số 4, 66-72.
 • Đào Thị Việt Hà, Nguyễn Duy Thịnh, Khuất Hữu Thanh. 2011. Nghiên cứu quá trình lên men chè vàng từ chè  Shan tuyết. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số12, 76-80
 • Bùi Thị Thu Hiền, Đào thị Lương, Khuất Hữu Thanh, Phạm Quốc Long. 2011. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn có khả năng sinh Tetrodotoxin từ cá nóc Việt Nam (takifugu oblongus).Tạp chí Kinh tế Sinh Thái. Số 41, 104-107.
 • Bùi Thị Thu Hiền, Đào thị Lương, Khuất Hữu Thanh, Phạm Quốc Long. 2011. Nghiên cứu phân loại hai chủng vi sinh vật sản sinh Tetrodotoxin phân lập từ trứng cá nóc độc Việt Nam (takifugu oblongus). Tuyển tập nghiên cứu nghề cá biển- Tập VI. Nhà Xuất Bản Nông nghiệp, 498-507.
 • Khuat Huu Thanh, Nguyen Thy Ngoc. 2010. Reseach on the conditions anh the production process of biological product BIO-TS3 used for the intensive shrimp farming. Journal of Science & Technology. No.78 (A), 12-16.
 • Nguyễn Văn Hiếu, Phí Quyết Tiến, Khuất Hữu Thanh, Lê Gia Hy. 2010. Tuyển chọn và nghiên cứu các yếu tố môi trường lên khả năng sinh tổng hợp protease kiềm của 4 chủng vi khuẩn Bacillus subtilis HT 24 phân lập ở Việt Nam. Tạp chí Công nghệ sinh học.  Tập 8(3B),1565-1571.
 • Khuất Hữu Thanh, Bùi Văn Đạt. 20110. Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn Bacillus để tạo chế phẩm sinh học sử dụng trong nuôi trồng thủy sản; 2010; Tạp chí Khoa học và Công nghệ.Tập 48; Số 5, 57-63.
       Hội nghị, hội thảo
 • Lê Thế Xuân, Khuất Hữu Thanh, Vũ Ngọc Út, Phạm Anh Tuấn. Đa DẠNG VI HUẨN VIBRIO  Ở MỘT SỐ AO NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP TẠI BẠC LIÊU, CÀ MAU. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc: Tiến bộ Kỹ thuật thực phẩm và kỹ thuật sinh học: từ nghiên cứu đến sản xuất, Hà nội, 10/2016.
 • Khuất Hữu Thanh, Lê Thế Xuân. 2013. Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học probiotic và ứng dụng trong nuôi tôm thâm canh tại Bạc liêu. Hội nghị CNSH toàn quốc HN. 533-536.
 • Thanh K.H., Xuan L.A. 2011.  Isolation and selection of probiotics bacteria for the production of  bio-products in aquaculture. Proceedings of the Sixth International Conference “Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology” Moscow, p.278.
 • Truong Quoc Phong, Khuat Huu Thanh, Bui Van Dat. 2011. Cloning and expression of gene encoding VP28 envelope protein of virus causing the White Spot Syndrome diease on black tiger shimp (penaeus monodon); 2011; South East Asian Technical Universities Consortium (SEATUC), p.359-352.
 • Đào Thị Việt Hà, Nguyễn Duy Thịnh, Khuất Hữu Thanh. 2011. Khảo sát hệ VSV trong quá trình lên men chè vàng Shan tuyết theo phương pháp lên men chè Phổ nhĩ. Kỷ yếu Hôi nghị khoa học toàn quốc về cơ điện nông nghiệp và bảo quản chế biến nông sản thực phẩm. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật. 277-282.
 • Khuất Hữu Thanh, Võ Văn Nha, 2010. Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học BIO-TS3 trong nuôi tôm sú thâm canh. Hội nghị Công nghệ sinh học Thủy sản toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh.