Thông tin cán bộ

TS. LÊ QUANG HÒA

Giảng viên - Trưởng phòng thí nghiệm kĩ thuật gen

Phòng: 306–B1

Phone: +84-24 36231 457

Fax: +84-24 38682470

Email: hoa.lequang@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
 • 2004: Tiến sĩ, Công nghệ Sinh học Thực vật, ENSA de Rennes và CIRAD Montpellier, Cộng hòa Pháp

 • 2000: Thạc sĩ, Công nghệ Sinh học Thực vật và Cải tạo giống cây trồng, ENSA de Rennes, Cộng hòa Pháp

 • 1999: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

Quá trình công tác
 • 2004-nay: Giảng viên-Nghiên cứu viên,

Giảng dạy
 1. BF2110: Hóa sinh học

 2. BF2111: Thí nghiệm Hóa sinh

 3. BF4163: Thí nghiệm DNA tái tổ hợp

 4. BF5310: Phân tích nhanh chất lượng thực phẩm

 5. BF6132: Công nghệ Protein tái tổ hợp (chương trình thạc sỹ)

 6. BF6129: Kỹ thuật phân tích ở mức độ phân tử (chương trình thạc sỹ)

Lĩnh vực nghiên cứu
 • Phát triển các công cụ phân tích nhanh và sáng tạo sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử, miễn dịch

 • Sản xuất các chế phẩm enzym, protein tái tổ hợp

 • Sinh học tổng hợp (Synthetic Biology)

Đề tài, dự án
Chủ nhiệm
 • 2014-2017: Nghiên cứu phát triển phương pháp, công cụ phân tích nhanh vi sinh vật gây bệnh và độc tố trong các sản phẩm thủy sản (Nghị định thư Việt Nam - Ý), Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 2013-2016: Nghiên cứu phát triển bộ sinh phẩm phát hiện nhanh Norovirus trong các loại nhuyễn thể và thực phẩm chế biến không gia nhiệt dựa trên kỹ thuật RT-LAMP, Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 2009-2010: Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng DNA macroarray cho phân tích phát hiện nhanh đồng thời trực khuẩn lao và trực khuẩn lao đa kháng thuốc trên địa bàn Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

 • 2009-2010: Nghiên cứu tạo enzym tái tổ hợp thủy phân lignocellulose phục vụ sản xuất cồn nhiên liệu. Chủ nhiệm đề tài nhánh, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Công trình khoa học đã công bố
Tạp chí khoa học
 • Dung Tien Pham, Ha Thanh Thi Phan, Hoa Quang Le, 2017. Sensitive Detection of Noroviruses in Vietnam by Reverse Transcription Loop-mediated Isothermal Amplification.Imperial Journal of Interdisciplinary Research Vol-3, Issue-3, 2017
 •  Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Phượng Minh, Lê Trọng Tài, Phạm Tiến Dũng, Lê Quang Hòa, 2016. TỔNG HỢP VÀ BIỂU HIỆN GEN CAF1 MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN F1 CỦA VI KHUẨN YERSINIA PESTIS. Tạp chí Công nghệ Sinh học 14(2).
 • Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Phuong Minh, Le Trong Tai, Pham Tien Dung, Le Quang Hoa. 2016. Synthesis and expression of caf1 gene encoding F1 antigen of Yersinia pestis. Journal of Biotechnology 14, 353-359.
 • Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Phượng Minh, Lê Trọng Tài, Phạm Tiến Dũng, Lê Quang Hòa. 2016. Tổng hợp và biểu hiện gen caf1 mã hóa kháng nguyên F1 của vi khuẩn Yersinia pestis. Tạp chí Công nghệ Sinh học 14, 353-359.

 • Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Quang Hòa, Trần Thị Thanh Hà, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Viết Không. 2016. Một số đặc điểm sinh học phân tử của virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) phân lập được tại Việt Nam từ các ổ dịch năm 2007, 2010, 2013. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y XXIII-3. 26-34.

 • Lã Thị Quỳnh Như, Phan Thị Thanh Hà, Lê Quang Hòa. 2015. Đánh giá tình trạng nhiễm tạp Norovirus trong hàu Thái Bình Dương bằng kỹ thuật real-time RT-PCR. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 4. 38-43.

 • Phùng Thị Thủy, Tô Kim Anh, Phạm Tiến Dũng, Lê Quang Hòa. 2015. Nghiên cứu phát triển phản ứng LAMP phát hiện nhanh L. monocytogenes. Tạp chí Công nghệ sinh học 2A (13). 665-672.

 • Trần Thị Sao Mai, Nguyễn Thị Khánh Trâm, Lê Quang Hòa. 2015. Nghiên cứu phát triển hệ thống sắc ký miễn dịch cạnh tranh phát hiện nhanh các độc tố ruột tụ cầu trong sữa. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội 1. 23-31.

 • Lê Quang Hòa, Trần Thị Sao Mai, Nguyễn Thị Khánh Trâm, Tô Kim Anh. 2014. Development of a lateral flow immunoassay for the rapid detection of staphylococcal enterotoxin A in milk. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội 3S. 153-157.