Thông tin cán bộ

TS. NGUYỄN TIẾN THÀNH

Giảng Viên - Giám đốc Trung tâm

Phòng: 305-B1

Phone: +84-24 36231457/+84943459843

Fax: +84-24 3868 2470

Email: thanh.nguyentien@hust.edu.vn

Quá trinh đào tạo
 • 10-11/2018: Đào tạo nâng cao năng lực. Đại học Kỹ thuật Dresden (TUD), Đức Nâng cao năng lực về chuyển giao công nghệ và thương mại hoá sản phẩm nghiên cứu
 • 04/2017:  Đào tạo nâng cao năng lực Đại học Goettingen, CH Đức/Đại học Porto, Bồ Đào Nha. Nâng cao năng lực về hợp tác quốc tế,   
 • 07/2015:  Trao đổi Trường Đại học Khoa học sự sống và tài nguyên Viên, CH Áo Sinh học thực phẩm    
 • 06-08/2013:  Sau tiến sỹ Trường Đại học Khoa học Sự sống và tài nguyên Viên, CH Áo Sinh học thực phẩm   
 • 04/2010-07/2010:  Thực tập sinh khoa học Trường ĐH khoa học sự sống Nauy, Aas, Nauy Sinh học phân tử
 •  2011: Tiến sĩ, Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Boku, Viên, Áo
 • 2006: Thạc sĩ, Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • 2003: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
Quá trình công tác
 • 04/2019 - nay: Giám đốc Trung tâm 
 • 2017-2019: Phó Giám đốc Trung tâm
 • 2011-2017: Giảng viên, Trưởng cụm PTN Kỹ Thuật Thu hồi, Trung Tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2003-2011: Giảng viên, Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Giảng dạy
 • Sinh vật biến đổi gen và ứng dụng
 • Thực phẩm biến đổi gen
 • Cơ sở lập dự án và thiết kế nhà máy
 • Công nghệ sản xuất malt và bia
 • Thí nghiệm kỹ thuật lên men
 • Thí nghiệm kỹ thuật thu hồi và hoàn thiện sản phẩm
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Phân lập, tuyển chọn các chủng vi khuẩn lactic ứng dụng trong thực phẩm và sinh học
 • Hệ biểu hiện cho vi khuẩn lactic
 • Sản phẩm prebiotic
 • Công nghệ thu hồi sản phẩm
 • Phát triển các phương pháp phân tích dựa trên sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC
 • Phát triển các sản phẩm đồ uống có cồn
 • Nghiên cứu nâng cao giá trị phụ phẩm từ ngành chế biến thực phẩm bằng công nghệ sinh  học
Đề tài, dự án
Chủ nhiệm
 • 2012-2014: Cố định β-galactosidase tái tổ hợp từ Lactobacillus reuteri L103 biểu hiện trong Lactobacillus plantarum sử dụng module liên kết chitin lên vật liệu chitin, ứng dụng cho sản xuất galacto-oligosaccharide từ lactose (Nafosted), Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 2013: Nghiên cứu khảo sát các phương pháp thu hồi vi tảo tích luỹ tinh bột ứng dụng sản xuất nhiên liệu sinh học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2006. Nghiên cứu ứng dụng Nisin trong bảo quản một số đồ uống. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tham gia
 • 2014-2016: Nghiên cứu tận dụng phụ phẩm của các nhà máy cồn để sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Nghị định thư Việt Nam - Rumani), Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 2014 -2015. Nghiên cứu công nghệ sản xuất Pectic oligosaccharide (POS) bằng enzyme, ứng dụng trong chế biến thực phẩm chức năng. Bộ Công Thương
 • 2013-2014: Hoàn thiện công nghệ sản xuất cồn theo công nghệ dịch hóa, đường hóa và lên men đồng thời ở nhiệt độ thường, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Công trình khoa học đã công bố
Sách đã xuất bản
 • GS.TS Nguyễn Thị Hiền (chủ biên). Khoa học và công nghệ Malt và Bia, Nhà Xuất bản Khoa học Kỹ Thuật, năm 2004
 •  
Tạp chí khoa học
 • Pham, Lan & Tran, Anh-Minh & Kittibunchakul, Suwapat & Nguyen, Tien-Thanh & Mathiesen, Geir & Nguyen, Thu-Ha. (2019). Immobilization of β-Galactosidases on the Lactobacillus Cell Surface Using the Peptidoglycan-Binding Motif LysM. Catalysts. 9. 443. 10.3390/catal9050443.
 • Hai Anh Vu, Manh Ha Nguyen, Hong-An Vu-Thi, Quan Do-Hong, Xuan Hoang Dang, Thi Ngoc Bich Nguyen, Hong Quan Trinh, Thuy Ly Bich, Tien-Thanh Nguyen, Dung Le-Van, Minh Binh Tu, Dinh Binh Chu. Speciation Analysis of Arsenic Compounds by High-Performance Liquid Chromatography in combination with Inductively Coupled Plasma Dynamic Reaction Cell Quadrupole Mass Spectrometry: Application for Vietnamese Rice Samples. Journal of Analytical Methods in Chemistry, Volume 2019, Article ID 5924942, 10 pages, https://doi.org/10.1155/2019/5924942
  Ionelia Taranu, Tien-Thanh Nguyen, Kim-Dang Pham, Mihail A. Gras, Gina C. Pistol, Daniela E. Marin, Catalin Rotar, Mihaela Habeanu, Phu-Ha Ho, Thanh-Mai Le, Thi Thu-Hang Bui, Dinh-Vuong Mai, Son Chu-Ky, 2018. Rice and Cassava Distillers Dried Grains in Vietnam: Nutritional Values and Effects of Their Dietary Inclusion on Blood Chemical Parameters and Immune Responses of Growing Pig.Waste and Biomass Valorization. p1-10.
 • Nguyen Tien Thanh, Le Thi Lan Chi, Do Thi Thu Ha, La Thi Quynh Nhu, Tran Thi Phuong Thao, Truong Quoc Phong, Khuat Huu Thanh;" EXTRACTION OF ADENOSINE AND CORDYCEPIN FROM SPENT SOLID MEDIUM OF CORDYCEPS MILITARIS CULTURE". Vietnam Journal of Science and Technology 56 (4A) (2018) 221-228.
 • Pham ML, Leister T, Nguyen HA, Do BC, Pham AT, Haltrich D, Yamabhai M, Nguyen TH, Nguyen TT, 2017. Immobilization of β-Galactosidases from Lactobacillus on Chitin Using a Chitin-Binding Domain. J Agric Food Chem.65 (14), pp 2965–2976. 
 • Chu-Ky Son, Pham Phu Lam, Nguyen Tien Thanh, Tran Thi Lan, Tran Hau Cuong and Le Thanh Mai, 2016. Impacts of liquefaction time and enzymes on ethanol yield of very high gravity process for beverage ethanol production. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 54 (4A) 242-249. 
 • Đỗ Khắc Uẩn và Nguyễn Tiến Thành, 2016. Đánh giá ảnh hưởng của cường độ sục khí của quá trình thu hồi vi tảo bằng kĩ thuật lọc màng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 54 (4A). 
 • Nguyen Thi Kim Dung, Vu Kim Dung , Chu Thi Thuy Trang, Hoang Van Anh,  Nguyen Tien Thanh, Nguyen Thi Xuan Sam, 2016. Recovery of pectic oligosaccharide (POS) from pectin hydolysate for the manufacture of funtional foods. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 54 (4A). 
 • Chu-Ky, S.; Pham, T.-H.; Bui, K.-L. T.; Nguyen, T.-T.; Pham, K.-D.; Nguyen, H.-D. T.; Luong, H.-N.; Tu, V.-P.; Nguyen, T.-H.; Ho, P.-H.; Le, T.-M., Simultaneous liquefaction, saccharification and fermentation at very high gravity of rice at pilot scale for potable ethanol production and distillers dried grains composition. Food and Bioproducts Processing 2016, 98, 79-85.
 • Nguyen TT, Nguyen HM, Geiger B, Mathiesen G, Eijsink VG, Peterbauer CK, Haltrich D, Nguyen TH. Heterologous expression of a recombinant lactobacillal β-galactosidase in Lactobacillus plantarum: effect of different parameters on the sakacin P-based expression system. Microb Cell Fact. 2015, 14 (1):30
 • Nguyen TT, Mathiesen G, Fredriksen L, Kittl R, Nguyen TH, Eijsink VG, Haltrich D, Peterbauer CK. A Food-Grade System for Inducible Gene Expression in Lactobacillus plantarum Using an Alanine Racemase-Encoding Selection Marker. J Agric Food Chem 2011, 59 (10): 5617-5624.
 • Iqbal S, Nguyen TH, Nguyen TT, Maischberger T, Haltrich D: b-Galactosidase from Lactobacillus plantarum WCFS1: biochemical characterization and formation of prebiotic galacto-oligosaccharides. Carbohydr Res, 345(10): 1408-1416.
 • Spadiut O, Nguyen TT, Haltrich D: Thermostable variants of pyranose 2-oxidase showing altered substrate selectivity for glucose and galactose. J Agric Food Chem, 58(6): 3465-3471.
 • Iqbal S, Nguyen TH, Nguyen HA, Nguyen TT, Maischberger T, Kittl R, Haltrich D: Characterization of a Heterodimeric GH2 beta-Galactosidase from Lactobacillus sakei Lb790 and Formation of Prebiotic Galacto-oligosaccharides. J Agric Food Chem 2011, 59(8): 3803- 3811.
 • Tien-Thanh Nguyen, Thu-Ha Nguyen, Thomas Maischberger, Geir Mathiesen, Vincent G. H. Eijsink, Dietmar Haltrich, Clemens K. Peterbauer. Quantitative transcript analysis of the inducible expression system pSIP: comparison of the overexpression of Lactobacillus spp. β - galactosidases in Lactobacillus plantarum. Microbial Cell Factories 2011, 10:46.
 • Tien-Thanh Nguyen, Hoang Anh Nguyen, Sheryl Lozel Arreola, Georg Mlynek, Kristina Djinovic-Carugo, G. Mathiesen, Thu-Ha Nguyen, and Dietmar Haltrich. Homodimeric β- galactosidase from Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus DSM 20081: expression in Lactobacillus plantarum and biochemical characterization, Publication Date (Web): January 27, 2012 (Article), DOI: 10.1021/jf203909e
 • Hoang Anh Nguyen, Thu-Ha Nguyen, Tien-Thanh Nguyen, Clemens K Peterbauer, Geir Mathiesen, Dietmar Haltrich. Chitinase from Bacillus licheniformis DSM13: Expression in Lactobacillus plantarum WCFS1 and biochemical characterization, Protein expression and purification, 02/2012
 • Kaswurm V, Nguyen TT, Maschberger T, Kulbe KD, Michlmayr H.. Evaluation of the food grade expression systems NICE and pSIP for the production of 2,5-diketo-D-gluconic acid reductase from Corynebacterium glutamicum, AMB Express. 2013 Jan 28;3(1):7. doi: 10.1186/2191-0855- 3-7.
 • Nguyen Tien Thanh, Le Thanh Mai, Le Thanh Binh. A model for enhance inhibition activity of nisin to Gram negative bacteria. Journal of Science and Technology, 45 (6), 2007, pp: 205-210.
 • Hoa Thị Minh Tú, Nguyễn Tiến Thành, Lê Thanh Mai, Lê Thanh Bình. Điều khiển lên men để tăng cường sinh tổng hợp Nisin ở Vi khuẩn Lactococcus lactis. Tạp chí khoa học và Công nghệ, tập 45, số 4, năm 2007, trang 81-87.
 • Bui Dinh Long*, Chu Thi Chuc, Nguyen Tien Thanh, Trinh Xuan Anh, Hoang Minh Tien, Nguyen Lan Huong. Extraction and Characterization of Exopolysaccharides from Azotobacter Chroococum AT19. Journal of Science and Technology, 99, 2013
Hội nghị, hội thảo
 • Tien-Thanh Nguyen, Hoang Anh Nguyen, Thu-Ha Nguyen, Dietmar Haltrich, 2016. Sakacin-based expression vectors for Lactobacillus cell factories. Proceeding of conference: innovation of food engineering and bioengineering: from research to industry Hanoi Oct. 2016. 
 • Pham Kim Dang, Tran Hiep, Nguyen Thi Vinh, Nguyen Tien Thanh, Chu Ky Son, Effect of cassava dried distillers grains from ethanol production on performance of growing pig. International conference on Agricultural Development in the context of International Intergration: Opportunities and Challenges (ICOAD2016), December 7-8, 2016, Hanoi, Vietnam.
 • Nguyễn Tiến Thành, Đặng Thị Kiều Trang, Alexie Barey, Phạm Mai Lan, Nguyễn Thị Hiền. Tối ưu các điều kiện lên men sinh tổng hợp enyzme beta-galactosidase tái tổ hợp từ Lactobacillus reuteri biểu hiện trong vật chủ Lactobacillus plantarum WCFS1. Kỷ yếu “Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc” 2013, Hà Nội, 2013.
 • Tien-Thanh Nguyen, Thu-Hà Nguyen, Dietmar Haltrich, Vincent Eijsink. Over-production and characterization of recombinant β-galactosidases from Lactobacillus bulgaricus in L.plantarum using inducible pSip expression system. COST928 annual meeting, Sep.2009, Krakow, Poland (poster presentation
 • Tien Thanh Nguyen, Thu Ha Nguyen, Dietmar Haltrich. Application of intein and chitin binding domain for improvement of purification and immobilization of β-galactosidases from Lactobacillus reuteri. COST928 annual meeting, Mar.2010, Naples, Italia (oral presentation)
 • Tien-Thanh Nguyen. Sakacin A/P: from genome to expression vectors. The 4th AUN/SEED-Net Regional Conference on Biotechnology, Jan. 2012, Bangkok, Thailand (oral presentation)
 • Tien Thanh NGUYEN, Anh Tuan NGUYEN, Thanh Mai LE, Thanh Binh LE, 2005. Synergistic effect of nisin and cold shock, heat treatment and chelators on E. coli K12TG1. The proceedings of 12th Regional symposium on chemical engineering (RSCE) 2005, Vo.1, p.267 – 271, Hanoi, Vietnam
 • Dinh Phong PHAM, Tien Thanh NGUYEN, Thanh Mai LE, Thanh Binh LE, 2006. Research on some factors effecting to the absorption of nisin on the cell surface of nisin – producing lactic bacteria. Proceedings of the 20th scientific conference Hanoi University of Technology, section of Biological and Food technology, p.195-198, Hanoi, Vietnam
 • Thuy Trang NGUYEN, Mai Huong LE, Tien Thanh NGUYEN, Thanh Mai LE, Thanh Binh LE, 2006. The effect of cold shock and temperature on the sensitivity to nisin of Escherichia coli. Proceedings of the 20th scientific conference Hanoi University of Technology, section of Biological and Food technology, p.289-292, Hanoi, Vietnam.
 • Chu-Ky Son, Nguyen Tien Thanh, Le Thanh Mai and Vu Hong Thang. 2012. Biobutanol production via Acetone-Butanol-Ethanol (ABE) fermentation of cassava chips by Clostridium Saccharoperbutylacetonicum DSM 14923. The 6th International Conference on Starch Technology, February 13-14, 2012, Bangkok, Thailand (oral presentation)