Thông tin cán bộ

TS. ĐỖ THỊ THU HÀ

Giảng viên kỹ thuật

Phòng: 307-B1

Phone: +84-24 36231 457 (808)

Fax: +84-24 3868 2470

Email: ha.dothithu (at) hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
 • 2017: Tiến sĩ Công nghệ sinh học, trường Đại học Bách khoa Hà Nộ
 • 2005: Thạc sĩ Công nghệ sinh học, trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • 1999: Kỹ sư Công nghệ sinh học, Viện Đại học Mở Hà Nội
Quá trình công tác
 • 2001 – 2006: Chuyên viên Văn phòng, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2007 – 2010: Nghiên cứu viên Phòng Hóa sinh và sinh học phân tử, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2010 – nay: Nghiên cứu viên Phòng thí nghiệm Proteomics, Trung tâm NC và PT CNSH, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tham gia giảng dạy (hướng dẫn thí nghiệm):
 • BF 4430: Kỹ thuật Gen vi sinh vật
 • Công nghệ sinh học đại cương (chương trình TT)
 • Kỹ thuật DNA và Protein tái tổ hợp
Lĩnh vực nghiên cứu:
 • Nghiên cứu phân tích, tinh sạch enzym, protein và ứng dụng  
 • Biểu hiện và đặc tính Protein tái tổ hợp
 • Sinh học phân tử
Đề tài, dự án
Chủ nhiệm
 • 2009: Xây dựng kỹ thuật LAMP (Loop-mediated isothermal amplification) và khảo sát khả năng ứng dụng trong định loài. Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2013: Phân tích so sánh hệ protein ngoại bào của chủng vi khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis nhạy cảm và kháng đa thuốc phân lập tại Việt nam. Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2015: Nghiên cứu tạo kháng nguyên VP6 tái tổ hợp của virus rota phân lập tại Việt Nam, phục vụ phát triển kít chẩn đoán virus rota. Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Tham gia
 • 2004-2006: Công nghệ lên men lactic – axetic tạo đồ uống từ nguyên liệu sắn. CT Ươm tạo công nghệ “ NC ứng dụng một số giải pháp CNSH trong bảo quản – chế biến và kiểm soát an toàn NSTP” Bộ GD & ĐT
 • 2009-2010: Nghiên cứu tạo chế phẩm enzym tái tổ hợp thuỷ phân lignocellulose phục vụ sản xuất cồn nhiên liệu. KC-04-22/06-10
 • 2011-2013: Nghiên cứu điều kiện tối ưu thu nhận  và phân tích hệ protein ngoại bào của vi khuẩn  lao nhạy cảm và đa kháng thuốc ở Việt Nam bằng phương pháp điện di 2 chiều 2013-2015: Nghiên cứu tạo bộ sinh phẩm dạng que thử phát hiện nhanh virusrota gây tiêu chảy ở trẻ em. Bộ giáo dục
Công trình khoa học công nghệ đã công bố
Tạp chí khoa học
 • Nguyen Tien Thanh, Le Thi Lan Chi, Do Thi Thu Ha, La Thi Quynh Nhu, Tran Thi Phuong Thao, Truong Quoc Phong, Khuat Huu Thanh;" EXTRACTION OF ADENOSINE AND CORDYCEPIN FROM SPENT SOLID MEDIUM OF CORDYCEPS MILITARIS CULTURE". Vietnam Journal of Science and Technology 56 (4A) (2018) 221-228.
 • Do Thi Thu Ha, Ngo Thu Huong Nguyen Dang Hien, Truong Quoc Phong, 2016. Production of polyclonal antibodies against recombinant VP6 antigen of rotavirus. Journal of Science and Technology, 54(4A): 331-339
 • Truong Quoc Phong*, Do Thi Thu Ha, Uwe Volker, Elke Hammer (2015) Using a Label Free Quantitative Proteomics Approach to Identify Changes in Protein Abundance in Multidrug-Resistant Mycobacterium tuberculosis. Indian J Microbiol. 5(2):219-230. DOI 10.1007/s12088-015-0511-2.
 • Trương Quốc Phong*, Đỗ Thị Thu Hà (2015) Tối ưu mã di truyền để biểu hiện protein VP6 của virus rota trong Escherichia coli. Tạp chí Công nghệ Sinh học 13(2A): 619-626
 • Truong Quoc Phong*, Do Thi Thu Ha, Uwe Volker, Elke Hammer (2015). Proteomic profiling of multidrug-susceptible and resistant strains of mycobacterium tuberculosis. Journal of Biology, 37(1SE):18-26. DOI: 10.15625/0866-7160/v37n1se.6071
 • Do Thi Thu Ha, Ngo Thu Huong, Nguyen Dang Hien, Le Thi Luan, Luong Trinh Thuy Linh, Truong Quoc Phong (2015). Development of a lateral flow immunoassay strip for rapid detection of rotavirus in fecal samples. Journal of Biology, 37(1SE):12-17. DOI: 10.15625/0866-7160/v37n1se.6070
 • Do Thi Thu Ha, Truong Quoc Phong (2015) Cloning and expression of gene coding for rotavirus VP6 protein in Escherichia coli. Journal of Science and Technology Technical Universities 105(A):10-14
 • Truong Quoc Phong*, Elke Hammer, Manuela Gesell Salazar, Do Thi Thu Ha, Nguyen Lan Huong, Dang Minh Hieu, Nguyen Thanh Hoa, Phung Thi Thuy, Uwe Volker (2014). 2D DIGE proteomic analysis of multidrug resistant and susceptible clinical Mycobacterium tuberculosis isolates. Journal of Integrated OMICS 4(1): 28-36.
 • To Kim Anh, Dang Thi Thu, Nguyen Xuan Sam, Tran Dinh Man, Le Quang Hoa, Truong Quoc Phong, Do Thi Thu Ha, Nguyen Quoc Viet, Le Duy Khuong, Le Tuan, Nguyen Thi Phuong Mai, Phung Thi Thuy (2011). Saccharification and detoxication of sugar cane bagasse lignocellulose for bioethanol fermentation by an in- house enzyme mixture. Vietnam J. Science and Technology, 49(1A), pp. 439-445
 • Trinh Thu Hang, Dang Thi Thu, Do Thi Thu Ha. Tuyển chọn và nghiên cứu điều kiện lên men sinh tổng hợp Tyrosinase từ chủng nấm mốc Aspergillus oryzae TP1.  Tạp chí Khoa học – Công nghệ, Số 44, 2, 2008
Hội nghị, hội thảo
 • Do Thi Thu Ha, Luong Trinh Thuy Linh, Nguyen Thi Ngoc Anh, Ngo Thu Huong, Nguyen Dang Hien, Truong Quoc Phong (2015) Optimization of a lateral flow immunoassay test strip for the sensitive detection of rotavirus in fecal samples. The Proceeding of the 9th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN 1882-5796, pp. 219-224
 • Do Thi Thu Ha, Truong Quoc Phong (2015) Optimization of culture conditions for high-level expression of human rotavirus VP6 protein in Escherichia coli. The Proceeding of the 9th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN 1882-5796, pp. 230-233
 • Truong Quoc Phong, Do Thi Thu Ha, Nguyen Lan Huong, Dang Minh Hieu, Nguyen Thanh Hoa, Phung Thi Thuy, Pham Ngoc Thach (2014). Two-dimensional differential in gel electrophoresis analysis of Mycobacterium tuberculosis proteome. The Proceeding of the 8th SEATUC Symposium, ISBN 978-967-12214-1-9, [OS04] 5-8
 • Nguyen Thi Hong Ha, Nguyen Ngoc Huyen, Nguyen Thi Thu Huyen, Nguyen Thi Lan Huong, Do Thi Thu Ha. Screening of Sphingomonas paucimobilis strains for gellan production. International Workshop on Argicultural engineering and post-harvest technology for asia sustainability 2013. Science and Technics publishing house
 • Nguyen Thi Xuan Sam, Truong Quoc Phong, Do Thi Thu Ha, To Kim Anh (2011). Cloning and expression Aspergillus niger PBC beta-glucosidase in Pichia pastoris SMD1168. Proceeding of the 5th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN 1882-5796, pp. 353-358
 • Truong Quoc Phong*, Dao Huy Phong, Do Thi Thu Ha, Marc Campet, To Kim Anh (2010). Rapid test for identification of catfish by using Loop-mediated isothermal amplification (LAMP). Proceeding of the 4th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, ISSN 1882-5796, pp. 69-73