Thông tin cán bộ

Th.S LÃ THỊ QUỲNH NHƯ

Cán bộ kỹ thuật

Phòng: 306-307- B1

Phone: +84-24 36231457 (máy lẻ 803)

Fax: +84-24 3868 2470

Email: nhu.lathiquynh@hust.edu.vn

Quá trinh đào tạo
 • 2014 - tới nay: NCS, Khoa Công nghệ sinh học, Đại học Bách Khoa Hà nội
 • 2009: Thạc sĩ, Khoa Công nghệ sinh học, Đại học Bách Khoa Hà nội
 • 2004: cử nhân, khoa sinh học, Trường Đai học Khoa Học Tự Nhiên
Quá trình công tác
 • 2010 – nay: Nghiên cứu viên, TT NC & PT CN Sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm
 • 2004-2009: PVGD , PTN C4, Viện CNSH - CNTP.
Lĩnh vực nghiên cứu
 •  Công nghệ enzyme, protein
 •  Nghiên cứu phương pháp phát hiện nhanh virus gây bệnh
Đề tài, dự án
Chủ nhiệm
 • 2009: Khảo sát thu nhận peptit chức năng chống bệnh cao huyết áp từ protein nấm men và casein, Nghiên cứu khoa học và Công nghệ cấp Trường
 • 2013: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Real-time RT-PCR để phát hiện Norovirus trong thực phẩm, Nghiên cứu khoa học và Công nghệ cấp Trường
 • 2014: Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện nhanh tính kháng thuốc adefovir dipivoxil ở vi rút viêm gan B dựa trên kỹ thuật lai phân tử, Nghiên cứu khoa học và Công nghệ cấp Trường
 • 2015-2017: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật DNA macroarray phát hiện nhanh các đột biến gen liên quan đến tính kháng thuốc của vi rút viêm gan B, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tham gia
 • 2013-2014: Nghiên cứu phát triển Bộ sinh phẩm phát hiện nhanh Norovirus trong các loại nhuyễn thể và thực vật chế biến không gia nhiệt dựa trên kỹ thuật RP-Lamp. Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2011-2012: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm nattokinase làm nguyên liệu cho sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ