Thông tin cán bộ

TS. PHẠM TUẤN ANH

Giảng viên, Trưởng Bộ môn

Phòng: 201b-C4

Phone: +84-24 3868 2452

Fax: +84-24 3868 2470

Email: anh.phamtuan2@hust.edu.vn

Quá trình đào tạo
 • 2011: Tiến sĩ, Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Provencen, Pháp
 • 2007: Thạc sĩ, Khoa học thực phẩm, Trường Đại học Burgundy, Pháp
 • 2004: Kỹ sư, Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 
Quá trình công tác
 • 2010-nay: Giảng viên Bộ môn Vi sinh – Hóa sinh – Sinh học Phân tử , Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Giảng dạy
 • BF3509: Vi sinh thực phẩm
 • BF3702, BF3501: TN vi sinh vật, vi sinh vật thực phẩm
 • BF4162: TN Công nghệ lên men công nghiệp
 • BF5140: CN SX chất kháng sinh
 • BF6125: Nhiên liệu sinh học (dành cho cao học)
Lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu sản xuất ethanol từ phụ phẩm nông nghiệp: bã mía, rơm rạ, mùn gỗ…
 • Nghiên cứu thu nhận và ứng dụng cellulose tinh sạch từ lignocellulose (bã mía, bã sắn…)
 • Enzym, enzym tái tổ hợp và ứng dụng enzyme trong các ngành công nghiệp (sản xuất cồn nhiên liệu, xử lý nước thải...).
 • Công nghệ lên men sản xuất enzym, sinh khối, beta-carotene, PSP, PSK
Đề tài, dự án
Chủ nhiệm
 • 2019-2020: Nghiên cứu công nghệ lên men sản xuất polysaccharopeptide PSK và PSP từ nấm Vân chi (Trametes versicolor) ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng. ĐT.05.19/CNSHCB.
 • 2019-2020: Nghiên cứu tuyển chọn chủng nấm men sinh tổng hợp lipid và beta-carotene định hướng ứng dụng trong sản xuất chăn nuôi. Đề tài Bộ GD&ĐT. B2019-BKA-05.
 • 2015: Nghiên cứu tuyển chọn hệ enzyme cellulase ứng dụng trong sản xuất vi sợi cellulose vi sợi từ bã mía đã qua xử lý. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 2013-2015: Nghiên cứu công nghệ tiền xử lý bã mía thân thiện môi trường ứng dụng trong sản xuất ethanol. Chương trình Nhiên liệu sinh học. Bộ Công thương
 • 2011: Phân lập và tuyển chọn chủng nấm mốc sản sinh enzyme feruloyl esterase. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tham gia
 • 2017-2020: Nghiên cứu công nghệ sản xuất Nattokinase tái tổ hợp và ứng dụng để sản xuất thuốc ở quy mô công nghiệp. DASX TN
 • 2016-2018: Nghiên cứu công nghệ sản xuất nanocellulose từ bã sắn và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm, dược phẩm. ĐT.07.16/CNSHCB
 • 2012-2014: Hợp tác nghiên cứu chuyển hóa sinh học phụ phẩm và chất thải của sản xuất cao su tự nhiên cho mục tiêu phát triển nhiên liệu sinh học thế hệ hai và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đề tài nghị đinh thư với Nhật Bản
 • 2012-2014: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm nattokinase làm nguyên liệu cho sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng cho hỗ trợ điều trị các bệnh huyết khối. Dựa án sản xuất thử nghiệm. Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2012-2013: Nghiên cứu thu nhận và ứng dụng một số enzym cellulase, hemicellulase trong quá trình nghiền bột giấy hóa học nhằm giảm tiêu hao năng lượng nghiền. Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội
 • 2011-2015: Establishment of Carbon-Cycle-System with Natural Rubber (ESCANBER). Hợp tác với trường Nagaoka-Nhật Bản
 • 2007-2010: Nâng cao giá trị phụ phẩm nông nghiệp cho mục tiêu phát triển nhiên liệu thế hệ thứ hai. Nâng cao giá trị phụ phẩm nông nghiệp cho mục tiêu phát triển nhiên liệu thế hệ thứ hai. AUF
Công trình khoa học đã công bố
Tạp chí khoa học
 • Pham Tuan Anh, Jean Guy Berrin, Eric Record, Kim Anh To and Jean-Claude Sigoillot, 2010. Hydrolysis of softwood by Aspergillus mannanase: Role of a carbohydrate-binding module. J. Biotechnology, 147: 163-170.
 • Kiều Trung Đông, Phạm Tuấn Anh, Phùng Thị Thủy, Tô Kim Anh. 2013. Nghiên cứu khả năng khử màu thuốc nhuộm của laccase từ bã thải nấm mục trắng Pleurotus florida. Tạp chí khoa học và công nghệ. Tập 51 (3B).
 • Nguyễn Lan Hương, Phạm Tuấn Anh, Lã Thị Quỳnh Như, Dương Văn Hà, Tô Kim Anh. 2013. Nâng cao khả năng sinh tổng hợp nattokinase của chủng Bacillus subtilis D bằng phương pháp lên men fed-batch. Tạp chí khoa học & công nghệ các trường đại học kỹ thuật. Tập 92.
 • Kieu Trung Dong, Pham Tuan Anh, Phung Thi Thuy, To Kim Anh. 2013. Study of dye decolorization ability of laccase from white fungi Pleurotus florida bagasse. Journal of science and technology. Tập 51 (3B).
 • Cao Xuan Bach, Pham Tuan Anh, To Kim Anh. 2015. Screening of cellulolytic fungi for rubber wood hydrolysis, Journal of Science and Technology – Technical Universities. Tập 105
 • Le Quang Dien, To Kim Anh, Pham Tuan Anh, Nguyen Thi Minh Nguyet. 2015. Preparation of Sugarcane Bagasse Cellulosic Fibers by Acetic acid Treatment for Bioethanol Production, Journal of Chemistry, T.53 (1), p.50-56
 • Ngô Duy Sạ, Phạm Tuấn Anh, Tô Kim Anh. 2015. Ảnh hưởng của quá trình rửa kiềm tới khả năng thủy phân cellulose bã mía phân đoạn bằng axit formic. Tạp chí Công nghệ Sinh học, Tập 13(2), p. 345-353.
 • Ngô Duy Sạ, Tô Kim Anh, Phạm Tuấn Anh. 2016. Hydrolysis ability of the formic acid-fractionated bagasse and attempt to increase the glucose concentration in the hydrolysis for feasible cellulose ethanol production. Journal of Science and Technology – Technical Universities. 111, p.29-36.
 • Ngô Duy Sạ, Tô Kim Anh, Phạm Tuấn Anh. 2016. Comparison between separate and simultaneous hydrolysis and ethanol fermentation of formic acid fractionated sugarcane bagasse. Tạp chí khoa học và Công nghệ. 54 (1A),
 • Mai-Lan Pham, Tatjana Leister, Hoang Anh Nguyen, Bien-Cuong Do, Anh-Tuan Pham, Dietmar Haltrich, Montarop Yamabhai, Thu-Ha Nguyen, and Tien-Thanh Nguyen. 2017. Immobilization of b-galactosidases from Lactobacillus on Chitin using a chitin-binding module. J. Agric. Food. Chem. 65 (14), p. 2965-2976
 • Tuan Le, Dominique Anne-Archard, Véronique Coma, Xavier Cameleyre, Eric Lombard, Kim Anh To, Tuan Anh Pham, Tien Cuong Nguyen, Luc Fillaudeau. Using in-situ viscosimetry and morphogranulometry to explore hydrolysis mechanisms of filter paper and pretreated sugarcane bagasse under semi-dilute suspensions. (2017) Biochemical Engineering Journal, vol. 127. pp. 9-20. ISSN 1369-703X.
 • Yves Waché, Thuy-Le Do, Thi-Yen Thi-Bao-Hoa Do, Maxime Haure Do, Phu-Ha Ho, Anil Kumar Anal, Wen-Jun Van-Viet-Man Le, Hélène Licandro Li, Da Lorn, Mai-Huong Ly-Chatain, Sokny Ly, Warapa Mahakarnchanakul, Dinh-Vuong Mai, Hasika Mith, Dzung-Hoang Nguyen, Thi-Minh Thi-Kim-Chi Nguyen, Tu Nguyen, Thi-Viet Thi-Thanh-Thuy Nguyen, Anh Nguyen, Hai-Vu Pham, Tuan-Anh Pham, Thanh-Tam Phan, Reasmey Tan, Tien-Nam Tien, Thierry Tran, Sophal Try, Quyet-Tien Phi, Dominique Valentin, Quoc-Bao Vo-Van, Kitiya Vongkamjan, Duc-Chien Vu, Nguyen-Thanh Vu, Son Chu-Ky. Prospects for Food Fermentation in South-East Asia, Topics From the Tropical Fermentation and Biotechnology Network at the End of the AsiFood Erasmus+ Project. (2019). Frontiers in microbiology, vol. 9.
 • Pham Tuan Anh, Le Thi Tho, To Kim Anh. Direct Glucose Recovery from Cassava bagasse using Granular Starch-Hydrolyzing Enzyme. 2019. Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học, vol. 134.
 • Pham Tuan Anh, Pham Kim Ngan, To Kim Anh. 2019. Efficient starch recovery from cassava bagasse: role of cellulase and pectinase. Vietnam Journal of Science and Technology, vol. 57. pp. 401-409.
   
Hội nghị, hội thảo
 • Pham Hoang Nam, Pham Khanh Dung, Nguyen Khoa Dang, Pham Tuan Anh, To Kim Anh. Thermostable fungal endo-glucanase from R22-20 for cellulose intercleavage.  The 5th regional conference on New and Renewable energy. 2012
 • Le Tuan, Pham Tuan Anh, Wataru Ogasawara, Masao Fukuda, To Kim Anh. Comparison of thermo-chemical pretreatments for bio-ethanol production from rubber wood.  The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference Biotechnology. 2013.
 • Pham Khanh Dung, Pham Hoang Nam, Pham Tuan Anh, Nguyen Xuan Sam, To Kim Anh. Improvement of A. fumigates R22-20 endo-glucanase production by UV mutagenesis. The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference Biotechnology. 2013
 • Lê Tuân, Cao Xuân Bách, Tô Kim Anh, Phạm Tuấn Anh. Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng phân đoạn glucan từ bã mía nhờ axit formic. Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2013.
 • Pham Tuan Anh, Luu Xuan Chinh, To Kim Anh. Potential value-added production from cassava bagasse: glucose and nanocellulose. Hội thảo công nghệ sinh học toàn quốc 2018. p. 389-396.
 • Luu Xuan Chinh, Phung Thi Thuy, To Kim Anh, Pham Tuan Anh. Effect of cellulase treatment on nano-fibril cellulose production from paper pulp. Hội thảo công nghệ sinh học toàn quốc 2018. P. 397-402.
 • Tien Tien Nam, Nguyen Chinh Nghia, Pham Tuan Anh, Chu Ky Son. Application of vacuum to improve efficiency of non-cook process at very high gravity for ethanol production. Hội thảo công nghệ sinh học toàn quốc 2018. p. 417-422.
 • Tran Thi Huong, To Kim Anh, Pham Tuan Anh. Submerged fermentation of Trametes versicolorBRG04 (Yunzhi Mushroom) for PSK production. Proceedings The 14th Asian Biohydrogen Biorefinery and Bioprocess Symposium – ABBS 2019 Innovation and Technology Towards a Sustainable Bioeconomy.
 • Yosuke Shida, Takanobu Iwamoto, Pham Tuan Anh, To Kim Anh, Wataru Ogasawara. Screening of oleaginous yeast from Vietnamese environment. Proceedings the 14th Asian Biohydrogen Biorefinery and Bioprocess Symposium – ABBS 2019 Innovation and Technology Towards a Sustainable Bioeconomy.
 • Luu Thi Huyen, Pham Tuan Anh, To Kim Anh. Newly isolated oleaginous yeasts and their intracellular lipid accumulation ability. Proceedings the 14th Asian Biohydrogen Biorefinery and Bioprocess Symposium – ABBS 2019 Innovation and Technology Towards a Sustainable Bioeconomy.
 • Pham Thi Ly, To Kim Anh, Pham Tuan Anh. Beta-Carotene production using Rhodotorula mucilaginosaon sugarcane molasses. Proceedings the 14th Asian Biohydrogen Biorefinery and Bioprocess Symposium – ABBS 2019 Innovation and Technology Towards a Sustainable Bioeconomy.